2015 m. laureatė Ilona Zalanskienė

2015  metais Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu Sidabrinė bitė" už neįkainuojamą indėlį į Varėnos krašto chorinio dainavimo kultūros puoselėjimą, aktyvią ir sėkmingą kūrybinę bei visuomeninę veiklą, už Varėnos krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų, už pasišventimą ir pasiaukojimą mokant visus dainuoti apdovanota Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokytoja metodininkė, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos jaunių choro „Varėnė", Varėnos kultūros centro mišraus choro „Harmonija", Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios parapijos choro „Sonata" vadovė Ilona Zalanskienė.
Gimė 1961 m. spalio 22 dieną Varėnoje. 19801985 m. mokėsi Valstybinėje konservatorijoje, įgijo muzikos mokytojos – choro dirigentės kvalifikaciją. Darbo patirtis:   1985–2017, mokytoja Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla, 1985–1988, mokytoja. Ryto” vidurinė mokykla (antraeilės  pareigos), 19871990 muzikos vadovė lopšelyje-darželyje Pasaka” (antraeilės  pareigos), 20032012 - Varėnos kultūros centro berniukų choras Aitvaras” vadovė (antraeilės pareigos), 20112012  mokytoja Vilniaus M.K. Čiurlionio menų mokykloje (darbo sutartis), 20122017 - Varėnos kultūros centro mišraus choro  Harmonija” vadovė (antraeilės pareigos). 20142017   Senosios Varėnos bažnytinis choras Sonata”  vadovė (savanoriavimas).
2005 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės vyriausioji dirigentė.  2009 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės vyriausioji dirigentė. 2007 m. suteikta neformaliojo švietimo muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Subūrė keturis chorus  Aitvaras”, Harmonija”, Sonata”, Varėnė”. Gavo finansavimus kultūriniams projektams Berniukų užimtumas kūrybine veikla”, Kelionė į tarptautinį chorų konkursą Il Garda in Coro”, Berniukų  užimtumas kūrybine veikla” (tęstinis), Neigiamų reiškinių prevencija”,   Chorų festivalis Širdžių kalba”.