Kviečiame naudotis lietuviška teisine duomenų baze „Infolex“

Nuo 2016 m. skaitytojai vėl gali naudotis lietuviška teisinės informacijos paieškos sistema INFOLEX

Skaityti daugiau...

2020 m. sausio mėnesio renginiai

 

Skaityti daugiau...

Nauji leidiniai apie Varėnos kraštą ir kraštiečius

Varėnos viešojoje bibliotekoje veikia spaudinių paroda „Varėnos kraštas naujuose leidiniuose“, kurioje pristatomi 2019 metais bibliotekos kraštotyros fondą papildę leidiniai apie Varėnos kraštą ir kraštiečius, Varėnos krašto literatų knygos.

Skaityti daugiau...

Kraštiečiai sukaktuvininkai

Varėnos viešojoje bibliotekoje veikia spaudinių paroda skirta rašytojos Birutės Vėlyvytės 75-osioms ir žurnalisto, redaktoriaus, rašytojo, socialinių mokslų daktaro Jono Vėlyvio (1940-2014) 80-osioms gimimo metinėms paminėti

Birutė Vėlyvytė
Rašytoja

Gimė 1945 m. sausio 24 d. Rudnios kaime. 1953-1963 m. mokėsi Rudnios vidurinėje mokykloje. 1963-1968 m. studijavo Vilniaus universitete. Baigusi Filologijos fakultetą, dirbo „Mūsų žodžio“, „Naujų knygų“ ir kitose redakcijose. Kurti pradėjo anksti – aštuntoje klasėje rašė eilėraščius, kuriuos spausdino žurnalas „Moksleivis“. Nuo 1988 metų – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.
Pirmąją knygą „Kai rugpjūtis arti“ išleido 1979 metais. Vėliau pasirodė dar vienas apsakymų rinkinys „Kelias ilgas neilgas“ (1985), pasakų knygos „Dramblys žirnelis“(1981), „Lėlė išpuikėlė“ (1993), apysaka ir apsakymai „Užsispyrėlis pianinas“ (1988), apysaka „Boružė ant delno“ (1991), „Kada ateina nykštukai“ (1992), romanai „Ir pavydės pasaulis“ (1997), „Vienos vasaros romanas“ (1998), „Paskutinis vakaras su Monika“ (2000).
Parodoje eksponuojamos B. Vėlyvytės knygos, straipsnių kopijų segtuvas „Birutė Vėlyvytė spaudoje“, Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėjos Elenos Glavickienės parengta rašytojos bibliografija, kuri apima jos kūrybinės veiklos 1959-2009 m. laikotarpį. Bibliografijoje suregistruoti B. Vėlyvytės eilėraščiai, skelbti periodikoje, prozos kūriniai, išleisti atskiromis knygomis bei skelbti rinkiniuose ir periodiniuose leidiniuose, o taip pat literatūros kritika ir publicistika, vertimai. Pateikiama literatūra apie rašytoją ir jos kūrybą. Parodą papildo keletas nuotraukų iš bibliotekos nuotraukų archyvo, kuriose rašytoja užfiksuota svečiuose pas rašytoją Ievą Simonaitytę, Varėnos 2—sios vidurinės mokyklos (dabar „Ryto“progimnazija) muziejaus atidarymo iškilmėse, su seserimi, su mama ir broliu Jonu ir kt.

Jonas Vėlyvis
(1940- 01 -18 – 2014-09-09)
Žurnalistas, redaktorius, rašytojas, poetas, socialinių mokslų daktaras

Gimė 1940 m. sausio 18 d. Varėnos rajono Rudnios kaime. Čia mokėsi, baigė Rudnios vidurinę mokyklą. 1959 m. baigė Vilniaus statybos technikumą, gavo paskyrimą į Šiaulius. 1967 metais J. Vėlyvis baigė žurnalistiką Vilniaus universitete, dirbo įvairiose redakcijose.
Bendrauti su spauda pradėjo besimokydamas vidurinėje mokykloje. Parašė keliolika informacijų į rajono laikraštį „Tarybinis balsas“ apie mokyklos renginius. 1963-1966 m. J. Vėlyvis buvo Šiaulių miesto laikraščio „Raudonoji vėliava“ literatūrinis darbuotojas. Rašė daugiausia statybos ir pramonės temomis. Po to dirbo žurnaluose „Darbas ir poilsis“, „Buitis“, „Statyba ir architektūra“, „Vadovo pasaulis“, laikraščiuose „Baltijos birža“, „Šalies ūkis“, „Savininkas“. Periodinėje spaudoje paskelbtų straipsnių skaičius siekia per 2 tūkst. Parašė vadovėlių moksleiviams ir studentams: „Europos sutartis“, „Verslas“, „Statyba“ ir kt.
J. Vėlyvis 1980 m. apgynė ekonomikos mokslų disertaciją, kuri 1993 m. buvo pervardinta į Socialinių mokslų daktaro laipsnį. 1992-1996 m. dėstė ekonomiką Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedros studentams. 1996-2005 m. dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete. Būdamas pensininku dar kurį laiką dėstytojavo, aktyviai dalyvavo Žurnalistų sąjungos veikloje. Važiuodavo į ekskursijas, dalyvaudavo įvairiuose susitikimuose, seminaruose, ekspedicijose. Tačiau daugiausia laiko praleisdavo rašydamas knygas. Sudarė ir išleido knygą „Senjorai“ (2009). Nemokamai maketavo kitas Lietuvos žurnalistų sąjungos knygas. Padėjo maketuoti Vytautui Česnuliui, kuris parašė daug įdomių knygų apie Varėnos kraštą.
Jonas Vėlyvis mirė 2014 m. rugsėjo 9 dieną.
Parodoje eksponuojamas V. Vėlyvio pirmasis istorinis politinis romanas apie Vincą Mickevičių Krėvę „Neleisk mūsų gundyti“(2002). Šis romanas 2002 m. pelnė pirmąją vietą lietuviškai rašančių pasaulio lietuvių konkurse, kurį buvo paskelbęs JAV lietuvių laikraštis „Lietuvių balsas“ Čikagoje. 2010 metais jis išleido savo eilėraščių knygą „Lūžtvė“, kuri taip pat eksponuojama parodoje. Parodą papildo Jono Vėlyvio žmonos Eugenijos Vėlyvienės atsiminimų knyga „Be tavęs – su tavimi“(2015). Čia ji aprašo J. Vėlyvio gyvenimą, išleistas knygas, pasakoja apie bendrą gyvenimą, jo pomėgius, nuveiktus darbus, įdėti draugų atsiminimai, nuotraukos iš šeimos albumo.

Parodoje – dvi J. Vėlyvio knygos, išleistos po jo mirties: „Tegul saulė Lietuvos“ (2015) – apie Vincą Kudirką ir istorinis romanas apie Joną Basanavičių „O kad prašvistų Lietuvos dvasia“ (2017)

                                           Laimutė Cibulskienė
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografė

Savų dienoraščių ir kalendorių metai

Varėnos viešojoje bibliotekoje sausio 21 d. (antradienį) 17 val. vakaras „Savų dienoraščių ir kalendorių metai“. Renginyje pristatomi leidiniai „Varėnos krašto dienoraščiai“ ir „Dzūkų kalendorus“.

Skaityti daugiau...