Alfonsas KONDRATAS

Geologas.
Gimė 1932 m. gegužės 27 d. Mardasave, Varėnos rajone. Pradinius mokslus baigė gimtajame kaime, vidurinius - Marcinkonyse, o Vilniaus I-ąją berniukų gimnaziją -1949 m. 1499-1954 m. mokėsi Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto geologijos skyriuje. Dar būdamas studentu 1952-1954 m. jau dirbo Lietuvos MA Geologijos ir geografijos institute preparatoriumi. Po universiteto baigimo 1954-1957 m. mokėsi Maskvos Lomonosovo universiteto aspirantūroje. Ją baigęs pradėjo dirbti Lietuvos geologijos valdyboje, o nuo 1960 m. vadovavo Geologijos ir geografijos institute naujai įsteigtam Hidrogeologijos sektoriui. 1962 m. A. Kondratui buvo suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio, 1965 m. - docento vardas. 1963-1968 m. A. Kondratas vadovavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedrai. 1968 m. grįžo į Geologijos institutą ir dirbo Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos skyriaus vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, Požeminio vandens apsaugos laboratorijos vadovu (nuo 1980), moksliniu bendradarbiu Baltijos jūros monitoringo sektoriuje (nuo 1988), vėliau - hidrogeologinių procesų tyrimo laboratorijoje. 1994 m. A. Kondratas išėjo į pensiją. Jis buvo Tarptautinės hidrogeologų asociacijos požeminio vandens teršimo ir apsaugos nuo žemės ūkio chemizacijos tarybos narys, LŽMŪ pesticidų likučių tyrimo komisijos narys, ilgametis Geologijos instituto mokslinės tarybos, Geologijos valdybos mokslinės-techninės tarybos ir daugelio kitų visuomeninių organizacijų narys. Svarbiausi darbai: 1969-1970 m. kartu su bendraautoriais parengė ir redagavo dvi monografijas: „TSRS hidrogeologija (Lietuvos TSR), XXXII t.” ir „TSRS hidrogeologija (Kaliningrado sr.), XLV t.”; paskelbė apie 20 mokslinių straipsnių Lietuvos požeminio mineralinio vandens geologijos klausimais. 1990 m. išleido monografiją „Lietuvos mineraliniai vandenys” (kartu su J. Vaitiekūnu).
Mirė 2001 m. gegužės 30 d.