Alfonsas Žuromskas

Kuria eilėraščius.
Gimė 1951 m. birželio 10 d. Gudžių kaime. Baigęs Gudžių aštuonmetę mokyklą, toliau mokėsi Varėnos vidurinėje mokykloje. 1969 m. įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. 1973 m. rudenį Sarapiniškių aštuonmetėje mokykloje pradėjo dėstyti lietuvių kalbą ir literatūrą. 1979 m. atvyko į Varėną ir pradėjo dirbti Varėnos 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar „Ryto“ vidurinė mokykla).

Jo eilėraščiai buvo išspausdinti rajono laikraštyje, periodiniuose leidiniuose ,,Valstiečių laikraštis“, „Alytaus naujienos“, „Dainavos žodis“, dzūkų almanache „Tėkmė“, Varėnos krašto literatų poezijos rinkinyje „Merkio lieptai“.
Mirė 2014 m. liepos 9 d.