Arvydas KAŽDAILIS

Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką

                                             

Dailininkas, heraldikos specialistas, Dzūkijos, Merkinės, Senosios Varėnos, Marcinkonių ir Dubičių herbų autorius.
A. Každailis gimė 1939 m. balandžio 4 d. Baisiogaloje, Radviliškio rajone. 19571962 metais studijavo grafiką Lietuvos valstybiniame dailės institute.
19641987 m. dėstė dailės dalykus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje-internate Vilniuje. Bendradarbiavo „Minties“ ir „Vagos“ leidyklose, dirbo kūrybinį darbą. Nuo 1968 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.
1987 m. A. Každailis tapo savo veiklą atnaujinosios Lietuvos heraldikos komisijos nariu ir pradėjo aktyviai darbuotis heraldikos srityje. Jis atkūrė bei sukūrė virš šimto miestų ir miestelių herbų, vėliavų ir spaudų projektų. 1991 metais A. Každailis laimėjo Lietuvos Valstybės ir Vilniaus miesto heraldikos rekonstrukcijų konkursus. 1993 metais suformavo Respublikos Prezidento vėliavą. 2004 m. A. Každailis realizavo du jam svarbius projektus. Kartu su dr. Edmundu Rimša suformavo Didįjį Valstybės herbą, kurį kaip simbolį pradėjo vartoti Lietuvos Respublikos Seimas. Įdėjo nemažai pastangų prie Istorinės valstybės vėliavos formavimo. Dailininkas sukūrė Lietuvos Respublikos Seimo logotipą (2012 m.), rekonstravo XV a. Lietuvos karo vėliavą (2004 m.). A. Každailio sukurti ir atkurti herbai pasižymi meniniu įtaigumu, išraiškinga stilizacija, kompaktiška kompozicija.
1999 metais menininkas buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu. A. Každailio ofortų ciklas Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kronikai“ ir dailininko heraldikos darbai 2002 metais įvertinti Nacionaline kultūros ir meno premija.
Varėnos krašto žmonės dėkingi Arvydui Každailiui už sukurtus Dzūkijos, Senosios Varėnos, Merkinės, Marcinkonių, Dubičių herbus.

A. Každailis, remdamasis surinkta istorine ikonografine medžiaga, padarė Merkinės miesto herbo etaloną. Merkinės herbe – mėlyname lauke sidabrinis vienaragis su auksinais ginklais ir raudonu liežuviu. Heraldikos komisija jį aprobavo 1996 m. sausio 25 d. Atkurtą Merkinės herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino 1996 m. vasario 20 d. dekretu.
Dailininkas yra Dzūkijos herbo etalono autorius. 2003 m. vasario 25 d. Lietuvos heraldikos komisija suderino Dzūkijos didžiojo ir mažojo herbų bei herbinių vėliavų projektus.
2004 m. A. Každailis sukūrė Marcinkonių herbo etaloną. Jame – sidabriniame lauke trys juodos vilkų galvos su raudonais liežuviais, viršutinėje dalyje – penki auksiniai dvigubi kryžiai. Marcinkonių herbe vilkas – tai plėšrus, ginančio savo laisvę – žvėries simbolis. Jogailaičių kryžiai – tai dzūkų pasipriešinimo okupantams simbolis. Marcinkonių herbą Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2004 m. gegužės 6 d., o birželio 1d. jis buvo patvirtintas Lietuvos Prezidento dekretu.  Menininkas taip pat sukūrė Senosios Varėnos herbą ir vėliavą. Senosios Varėnos herbas patvirtintas prezidentės Dalios Grybauskaitės 2013 metų balandžio 10 dienos dekretu. Kaip sakė pats kūrėjas, jam ypač malonu buvo kurti Senosios Varėnos, kuri buvo kunigaikščio Vytauto medžioklės dvaras, herbą. Šie du Senosios Varėnos simboliai turi istorinę prasmę. Herbe ir vėliavoje pavaizduotas sidabrinis kunigaikščio Vytauto medžioklės ragas, aukso spalvos heraldinės gegnės raudoname fone. Raudona spalva simbolizuoja kunigaikščių spalvą ir heraldikoje itin vertinama bei suteikiama tik seniausiems Lietuvos miesteliams . Senosios Varėnos herbas ir vėliava visuomenei buvo pristatyti ir pašventinti 2013 m. birželio 23 d. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje (Averkienė, Rūta Senoji Varėna šventė 600 metų jubiliejaus iškilmes. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2013, birž. 27, p. 19).
A. Každailio heraldikos ekspozicija buvo pristatyta 2013 m. balandžio 13 d. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje vykusioje konferencijoje „Skambančios spalvos“. Parodoje buvo eksponuojami 28 Lietuvos miestų ir miestelių herbai, tarp jų Marcinkonių ir Senosios Varėnos herbai. Ekspozicija buvo papildyta neatsiejamais Lietuvos valstybės heraldikos simboliais – menininko sukurtais Lietuvos Valstybės herbo bei Lietuvos Valstybės Prezidento vėliavos variantais.
2015 m. A. Každailis sukūrė Dubičių herbo etaloną. Dubičių herbo raudoname fone vaizduojamas auksinis elnias, kuris ne tik atspindi aplinkinių miškų turtingumą, bet yra aliuzija į su Dubičiais susijusį pasakojimą apie Vytauto Didžiojo medžioklę vietovės apylinkėse. Aukso spalva heraldikoje atspindi kilnumą, o raudona – drąsą ir narsą, tad šios spalvos simbolizuoja Dubičių gyventojų kilnią ir drąsią kovą už laisvę. Dubičių herbą Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2015 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė jį patvirtino 2015 m. liepos 16 d. dekretu.

                                                                                Parengė Elena Glavickienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja