Bronius KAŠELIONIS

Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką

Literatas, spaudos darbuotojas, istorikas, kraštotyrininkas
Bronius Kašelionis gimė 1942 m. sausio 16 dieną Krikštonyse, Lazdijų rajone. Mokėsi Krikšonių vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1965 metais. Mokėsi Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete, studijas baigė 1972 metais. Dirbo – 1972-1985 Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos Dailės skyriuje vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, 1985-86 Kraštotyros draugijoje vyriausiuoju redaktoriumi, 1986-90 m. – V. Mykolaičio-Putino memorialinio muziejaus vedėju, 1990-92 – Kultūros ir švietimo ministerijos Kultūros vertybių skkyriuje vadovaujančiu specialistu, 1993-2005 m. – Kultūros paveldo centro Kilnojamųjų vertybių skyriuje vyriausiuoju istoriku. Parašė kelis straipsnius apie carų išgrobstytą Lietuvos istorinį kultūros paveldą ir apie anksti išėjusių studijų draugų Antano Kalanavičiaus, Broniaus Radzevičiaus kūrybą. Parašė daug istorinių ir kraštotyrinių straipsnių, skaitė pranešimus įvairių švenčių progomis bei rengtose konferencijose.
B. Kašelionis niekada nebuvo nutolęs nuo gimtojo krašto, domėjosi savo krašto istorija ir okupacijos sąlygomis, slapta rinko medžiagą apie tautos pasipriešinimą okupantams, ypač Dzūkijos krašto partizanų kovas. Prasidėjus Sąjūdžiui, B. Kašelionis su fotoaparatu ir diktofonu vaikščiojo po mitingus. Kai žlugo GKČP ir atsivėrė KGB archyvai, B. Kašelionis nuskubėjo į juos. „Iš tų popierių sklido tiek baimės arba šleikštulio, kad, eidamas tėviškės laukais ar pamiškėmis, tas vietas kaip koks panteistas aplenkdavau. Ten vaikas uogas rinkau, o dabar... bijausi. Tuose dokumentuose vedimo į mirtį detalės čekistų aprašytos tarsi jų šventos apeigos. Kad tuos laikus ir tas vietas žmonės žmonės atsimintų, išleidau knygą „Dainavos partizanai“, o vėliau – tų vietų „Atlasą“ – sako B. Kašelionis (citata iš knygos „Kūrėjų pėdsakais Lazdijų krašte“, p.158). Dzūkijos partizanų veiklą Bronius Kašelionis aprašo knygoje „Dainavos partizanai. Šarūno rinktinė: dokumentai ir prisiminimai“ (1999).
Šiandien visuomenei ypač aktyviai nagrinėjant Lietuvos partizaninio karo temą, negalime nepasidžiaugti 2018 metais išleista B. Kašelionio knyga „Dainavos krašto partizanai“, kurioje esantys tiek okupacinių represinių struktūrų, tiek laisvės kovų dalyvių dokumentai, partizanų bei jų ryšininkų prisiminimai paskatins labiau gilintis į tragišką Lietuvos istorijos periodą. Šioje knygoje daugiausia dėmesio skiriama Dainavos krašte (dabartiniai Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonai bei besiribojančios Marijampolės, Prienų, Trakų ir Šalčininkų rajonų dalys) vykusioms pasipriešinimo okupacijai kovoms. Knygos autorius kiek įmanoma tiksliai stengėsi pažymėti, aprašyti, suregistruoti žuvusių ir suimtų kovotojų vardus, mūšių, susišaudymų ar kitokių partizanų bei sovietinių okupantų vykdytų akcijų vietas. Žurnalistas ir istorikas Virginijus Savukynas knygą „Dainavos krašto partizanai“ apibūdina taip: „Broniaus Kašelionio knyga apie Dainavos krašto partizanus yra unikalus dokumentų rinkinys, padedantis geriau suprasti to meto kovą. Skaitant šiuos dokumentus atsiskleidžia daugybė žmonių tragedijų, dramų, situacijų, kai pasirinkimo kaina buvo žmogaus gyvybė. Šiuose dokumentuose rasi ir kilnaus pasiaukojimo, ir bjaurių išdavysčių, neišpasakytos drąsos, ir milžinisko skausmo. Tikrai šią knygą turėtų pavartyti ir paskaityti kiekvienas, kuriam nors šiek tiek įdomi XX amžiaus Lietuvos istorija. Nesupratę pokario partizanų kovų mes nesuprasime savęs“.
B. Kašelionios ne tik surinko unikalius dokumentus iš archyvų ir išleido knygas, bet jis nenuilsdamas įamžina Dzūkijos partizanų žūties vietas. Išleido atlasą „Dainavos apygardos Šarūno rinktinės kovų atmintinos vietos“ (2005). Taip pat išleido poezijos knygą „Miške einantis laikrodis“ (2004) bei knygą apie Dainavos senovę, pavadinęs ją „Dainava. Seinų kraštas“(2002).
Prieš kelerius metus B. Kašelionis sugrįžo gyventi į gimtąjį Krikštonių kaimą ir toliau renka vietos folklorą, istorinę ir kraštotyrinę mūsų krašto medžiagą, aktyviai dalyvauja vietos bendruomenės veikloje, groja Krikštonių kaimo kapeloje.

                                                 Parengė Laimutė Cibulskienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliografė