Jonas GRIGAS

Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką  

Jonas Grigas, vienas iš ryškiausių ir žymiausių šimtmečio kraštiečių, kurie populiarino mokslą Varėnos rajone, spausdino mokslo populiarinamuosius straipsnius Varėnos krašto laikraštyje ,,Giružyje“, rengė viktorinas vaikams savo tėviškėje, skaitė paskaitas Kabeliuose, Marcinkonyse, Varėnoje. Tai, be abejonės, išskirtinė asmenybė, kuri yra sektinas pavyzdys kraštiečiams.
Jonas Grigas - Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto profesorius emeritas, habilituotas daktaras, Lietuvos MA narys emeritas. Gimė 1938 m. balandžio 10 d. Kabeliuose, Varėnos rajone. Baigė Marcinkonių vidurinę mokyklą (1956), Vilniaus universitetą (1961). Habilituotas mokslų daktaras (1981), Vilniaus universiteto Radiofizikos katedros profesorius (1984), Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1994), Lietuvos MA narys korespondentas (2000), tikrasis narys (2011).
J. Grigo mokslinių tyrimų sritis – feroelektriniai reiškiniai ir faziniai virsmai kristaluose. Jis atrado modų fazinių virsmų ir feroelektrinių reiškinių naujose kristalų šeimose, atrado ir ištyrė relaksacines ir fononines minkštąsias modas, sukeliančias fizinius virsmus, sukūrė mikroskopinius feroelektrinių ir superjoninių fazinių virsmų modelius bei originalius mikrobanginius feroelektrikų tyrimo metodus ir prietaisus.
Paskelbė daugiau nei 200 mokslo straipsnių tarptautiniuose žurnaluose ir kelis šimtus tarptautinėse pranešimų ir tezių konferencijose bei apie 400 mokslo populiarinimo straipsnių laikraščiuose ir žurnaluose. Parašė monografiją ir 4 mokslo populiarinimo knygas, yra 10 išradimų ir 1 patento JAV bendraautoris.
1972–1973 m. stažavosi Čekoslovakijos mokslų akademijos Fizikos institute.
Per savo mokslinės karjeros laikotarpį kruopščiai dirbo mokslinį darbą, skaitė paskaitas ar pranešimus Austrijos, Čekijos, JAV, Danijos, Japonijos, Indijos, Ispanijos, Prancūzijos, Rusijos, Ukrainos, Slovėnijos, Šveicarijos, Taivano, Vokietijos ir kitų užsienio šalių universitetuose bei mokslo įstaigose, paruošė 14 mokslo daktarų.
Mokslininkas 1986 m. apdovanotas LSSR valstybine premija, 1996 m. Lietuvos mokslo premija.

                                             Parengė Vilija Mačiulienė