Jonas MARKELEVIČIUS

Vilniaus universiteto statistikos katedros docentas, Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojas.   Gimė 1951 m. rugpjūčio 8 d. Liškiavoje, Varėnos rajonas.   19571969 metais mokėsi Liškiavos vidurinėje mokykloje, 1969-1974 – studijavo Vilniaus universitete, 1985-1986 stažavosi Berlyno aukštojoje ekonomikos mokykloje, 1994 – Bayrenth (Vokietija) universitete.   Europos centrinio banko ir Europos komisijos (Eurostato) komiteto Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikai – narys.

Europos tyrimų oficialiojoje statistikoje programos darbo grupė – Lietuvos statistikos atstovas. Nacionalinė regioninės plėtros taryba – narys. Tarpinstitucinė nacionalinių sąskaitų ekspertų grupė – pirmininkas. Periodinio leidinio Lietuvos ekonomikos apžvalga redakcinė kolegija – narys. Periodinio leidinio Lietuvos statistikos darbai redakcinė kolegija – narys. Periodinio leidinio Latvijos statistikos darbai redakcinė kolegija – narys. Matematikos informatikos instituto taryba – narys.