Teisinė informacija

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (PDF 253 KB)

Bendrosios naudojimosi Varėnos rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės (DOC 46 KB)

Vartotojų naudojimosi kompiuterizuotomis darbo vietomis  taisyklės (DOC 52 kB)

 

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių  teisių įstatymo įgyvendinimo 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“


Kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl geriausio metų bibliotekininko vardo suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas "Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl „Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai 


Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimaiir administracijos direktoriaus įsakymai

„DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PRISKYRIMO ANTRAI BIBLIOTEKŲ GRUPEI" (doc 59 Kb)

„DĖL ANZELMO MATUČIO IR MARTYNO VAINILAIČIO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO"

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO"