Kotryna SIDZINIAUSKAITĖ

Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką

Daraktorė ir knygnešė
Gimė 1873 lapkričio 25 dieną Darželių kaime. Būdama 17 m. pradėjo tarnauti pas Marcinkonių filijos kun. Leoną Ripinską. Po dvejų metų pradėjo tarnauti pas valstietį marcinkoniškį Motiejų Miškinį. Jau mokėjo lietuviškai skaityti, todėl vietos kunigo paraginta ėmė mokyti vaikus skaityti iš lietuviškų maldaknygių. Marcinkonyse daraktoriavo apie 15 metų. Visą laiką gyveno ir slapta mokykla buvo pas jos šeimininką P. Miškinį. Už mokymą tėvai atsilygindavo pinigais arba maisto produktais. 1896 m. atvykęs kunigauti į Marcinkonių filiją kun. Jonas Šoblickas ėmėsi plačios nelegalios liaudies švietimo veiklos, organizavo slaptą mokymą, pradėjo paltinti draudžiamą lietuvišką spaudą. Viena aktyviausių kun. J. Šoblicko pagalbininkių tapo Kotryna Sidziniauskaitė. Kunigas pamokė K. Sidziniauskaitę lietuviškai rašyti. Nuo to laiko ji vaikus pradėjo mokyti ne tik lietuviškai skaityti, bet ir rašyti. Kun. J. Šablickas taip pat paragino K. Sidziniauskaitę platinti lietuvišką spaudą. Daugiausia spaudos gaudavo iš paties J. Šoblicko, vėliau ir iš Liškiavos klebono Kazimiero Sederevičiaus. Platino kartu su kita mergina [pavardė nežinoma]. Platinti padėjo ir šeimininkas P. Miškinis. Platino tarp vietos gyventojų ir aplinkiniuose kaimuose. Buvo policijos įtariama, persekiojama. Pirmą kartą užtarė ir nuo arešto išgelbėjo kun. J. Šoblickas, antrą kartą užklupta mokanti vaikus buvo nubausta 4 paras arešto Trakų areštinėje.
K. Sidziniauskaitė mokė ir po lietuvių spaudos draudimo panaikinimo. Nelegalias lietuviškas mokyklas caro valdžia persekiojo iki 1915 metų. 1913 m. K. Sidziniauskaitė persikėlė į Kabelių kaimą. Kabelių bažnyčios prieglaudoje ji vėl mokė vaikus. Turėdavo po 20 mokinių. Lenkų okupacijos metais taip pat slaptai mokytojavo, platino lietuvišką spaudą. Apie 1922 m. lenkų valdžia jai mokyti griežtai uždraudė. Nuo 1935 m. [?] paskirta knygnešio-daraktoriaus pensija (perduodama slaptai per Vilniuje gyvenusius lietuvius).

Parengė Laimutė Cibulskienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliografė