Bibliotekos kraštotyros darbai

 1.                                                    2018 m.

  Varėnos kraštas naujuose leidiniuose: literatūros apžvalga / parengė Elena Glavickienė – Varėna : Viešoji biblioteka, 2018. - (15 kn).

  Varėnos rajonas Lietuvos spaudoje: [50 literatūros sąrašų] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018. – [352 įrašai].

  Varėnos rajono bibliotekos spaudoje 2018 m.: [ 228 straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

  Joana Grigaitienė: lietuvių kalbos mokytoja, literatė, „Sidabrinės bitės“ 2018 m. laureatė: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

  Eitaras Kazimieras Krupovičius: Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius,   „Sidabrinės bitės“ 2018 m. laureatas: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

  Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus metraštis 2018 m. : [straipsnių kopijos, veiklos aprašymas] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

  Adolfas Ramanauskas-Vanagas spaudoje : [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

  Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtukas spaudoje: [60 straipsnių kopijos] / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyrius, 2018.

  Adolfo Ramanausko-Vanago premija: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

  Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Juozo Dringelio gyvenimą ir veiklą pristatanti edukacinė programa: [ skaidrės, bibliografija, straipsnių kopijų segtuvas] / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

  Perlojos Respublika spaudoje: [bibliografija] / parengė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018. – 9 p.

  Liaudies menas Varėnos krašte: kryžiai, audiniai: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

  Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Vladas Mironas (1880-1953): [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

  Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis (1873-1928) : [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

  1917 m. rugsėjo 18-23 d. Lietuvių konferencija Vilniuje: [ konferencijos delegatai iš Varėnos krašto, straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

  Dailininkė Gražina Didelytė (1938-2007): [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

  Vydenių krašto gyvenimo atspindžiai periodiniuose leidiniuose „Jaunimo draugas“ ir „Vilniaus rytojus“ (1926-1937): [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

  Marija Valuckienė:žurnalistė: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

                                                 2017 m.

  Varėnos kraštas naujuose leidiniuose: literatūros apžvalga / parengė Laimutė Cibulskienė – Varėna : Viešoji biblioteka, 2017. – (26 kn).

  Varėnos rajonas Lietuvos spaudoje: [50 literatūros sąrašų] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017. – [316 įrašų]

  Varėnos rajono bibliotekos spaudoje 2017 m.: [174 straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė, E., Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017.

  Vytautas Valentinas Česnulis: žurnalistas, redaktorius, istorikas, „Sidabrinės bitės“ 2017 m. laureatas: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017.

  Nijolė Pavasarienė: ilgametė Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos direktorė,  

  „Sidabrinės bitės“ 2017 m. laureatė: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017.

   Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus metraštis 2017 m. : [straipsnių kopijos, veiklos aprašymas] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017.

  Už nuopelnus Varėnos kraštui: Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklas: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017.

  155 faktai iš Varėnos miesto istorijos: kraštotyros darbas skiriamas Varėnos miesto įsikūrimo 155 metų sukakčiai paminėti / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyrius, 2017. – 34 p.

  Česlovas Skaržinskas: poetas, žurnalistas, leidinių redaktorius: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017.

  Mokslininkas Aleksandras Čyras: bibliografija / parengė Elena Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2017. – 8 p.

  Baltasis ir juodasis metraštininkai apie bibliotekos istoriją: [darbas, skirtas Varėnos viešosios bibliotekos įsikūrimo 70-mečiui] / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyrius, 2017. – 8 p.

  Spauda apie Varėnos VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių 2017 metais: [straipsnių kopijos] / parengė A. Skamarakienė . – Varėna: Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, 2017. – 16 p.

  Poezijos pavasarėlis 2017: apie vaikų poetinės kūrybos šventę Pauosupės kaime prie A.

  Matučio Drevės/ parengė A. Skamarakienė. – Varėna: Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, 2017. – 10 p.

                                                       2016 m.

  Varėnos kraštas naujuose leidiniuose: literatūros apžvalga / parengė Elena Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2016.- 8 p. (25 kn.).

  Varėnos rajonas Lietuvos spaudoje: [50 literatūros sąrašų] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2016. – [367 įrašai].

  Varėnos rajono bibliotekos spaudoje 2016 metais: [148 kopijos] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2016.

  Vytautas Kaziulionis: buvęs politinis kalinys ir ilgametis Varėnos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas, „Sidabrinės bitės“ 2016 m. laureatas: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2016.

  Elvyra Sinkevičienė: Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokytoja, Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vargonininkė, „Sidabrinės bitės“ 2016 m. laureatė: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2016.

  Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus metraštis 2016 m.: [straipsnių kopijos, veiklos aprašymas] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2016.

  Varėnos krašto heraldika: [bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2016.

  Juozas Jakavonis-Tigras: Lietuvos partizanas: [straipsnių kopijos] / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2016.  

  Varėnos krašto muziejai: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2016.

  Varėnos rajono mokyklos spaudoje: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2016.

  Varėnos kraštas grožinėje literatūroje: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2016.

  Perlojos bandymų stotis spaudoje: [straipsnių kopijos, literatūros sąrašas] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2016.

                                                       2015 m.

  Varėnos rajonas Lietuvos spaudoje: [50 literatūros sąrašų] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015. – [359 įrašai]

  Varėnos rajono bibliotekos spaudoje 2015 m.: [182 straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Liaudies dainininkas Juozas Averka 1911-1998: [bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: viešoji biblioteka, 2015.

  Kun. Juozas Čaplikas: tautosakininkas, lietuvybės Dainavoje saugotojas ir gaivintojas: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Kun. Pranas Bieliauskas: tautosakos rinkėjas: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Talentinga dzūkų dainininkė Anelė Čepukienė: [bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Mardasavo dainius Petras Zalanskas: [bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Vinco Krėvės-Mickevičiaus folklorinė veikla: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Suomių tautosakininkas Aukusti Rober Niemi Varėnos krašte: [bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Rožė Sabaliauskienė-Tamulevičiūtė: žymi tautosakos pateikėja ir rinkėja: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Liaudies dainų pateikėja ir atlikėja Marcelė Paulauskienė: [bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna; Viešoji biblioteka, 2015.

  Norbertas Vėlius – tautosakos metraštininkas: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Merkinės apylinkių dainų karalienė Ona Pašukonytė-Jauneikienė: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Agotė Saulevičiūtė-Žuraulienė: liaudies dainų pateikėja: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Liaudies dainininkai ir pasakoriai spaudoje: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Senosios išeivijos poetas Rokas Židžiūnas Židanavičius: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Vytautas Baublys: dailininkas, „Sidabrinės bitės“ 2015 m. laureatas: [straipsnių kopijos] /  sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Ilona Zalanskienė: „Sidabrinės bitės“ 2015 m. laureatė: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus metraštis 2015 m. : [straipsnių kopijos, veiklos aprašymas] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.

  Varėnos krašto tautosakos rinkėjai ir pateikėjai: [skaidrės] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015. – Vaizdo diskas.

  Varėnos rajono meras Algis Kašėta spaudoje 2015-  : [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2015.Varėnos kraštas naujuose leidiniuose: literatūros apžvalga / parengė Laimutė Cibulskienė. – Varėna : Viešoji biblioteka, 2015. -5 p. (17 kn)

 2. 2014 m.

  1. Varėnos kraštas naujuose leidiniuose: literatūros apžvalga / parengė Elena Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.- 6 p. (20 kn.)

  2. Varėnos rajonas Lietuvos spaudoje: [51 literatūros sąrašas] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014. – 60 p. [357 įrašai].

  3. Varėnos rajono bibliotekos spaudoje 2014 m.: [212 straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  4. „Sidabrinės bitės“ laureatai: 1996 – 2014  / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. - Varėna: Viešoji biblioteka, 2014. – (straipsnių kopijos 37 segtuvėliuose).

  5. Kompozitorius ir muzikologas Vladas Švedas spaudoje: bibliografija, straipsnių kopijos / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  6. Gediminas Jakavonis spaudoje: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  7. Išeivijos poetas Zigmas Gavelis  1941-2000: [bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  8. Pirčiupių kaimo tragedija  1944 m. birželio 3 d.: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  9. Vilniaus krašto vaizdų albumui – 80 metų: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  10. Stacy Lee (Stasė Piliūtė): bibliografija / parengė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014. – (64 bibl. įrašai, 5p.)
   Bibliografija supažindina su iš Varėnos rajono kilusios ir JAV gyvenančios literatės S. Lee biografija, kūryba ir literatūra apie ją.

  1. Emilis Vėlyvis spaudoje: dailininkas, scenaristas, kino režisierius : [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  2. Varėna ir teatras: [straipsnių kopijos, skirtos Teatrų  metams paminėti]  / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  3. Margionių klojimo teatras spaudoje: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  4. Mėgėjiški teatrai Varėnos rajone: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  5. „Lėlės“ teatro aktorė Marija Leikauskaitė-Urmilevičienė: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  6. Aktorė Vitalija Mockevičiūtė: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  7. Aktorius Dalius Skamarakas: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  8. Rašytojas Balys Gražulis spaudoje: [bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  9. Stasys Stacevičius: [bibliografija 2010-2014, papildymai] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014. – 14 p.
   Poetui ir eseistui Stasiui Stacevičiui skirta bibliografija yra 1999 ir 2009 metais parengtų bibliografijų tęsinys ir apima jo kūrybinės veiklos 2010-2014 metų laikotarpį.                    

  1. Elena Savukynaitė: aktorė, režisierė, teatro pedagogė: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

  2. Julius Vaicekauskas: fotografas, leidėjas: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.

   Režisierės Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivaliai spaudoje: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2014.


  2013 m.

  Varėnos kraštas naujuose leidiniuose: literatūros apžvalga / parengė Laimutė Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.- 6 p. (23 kn.)

  Varėnos rajonas Lietuvos spaudoje: [50 literatūros sąrašų] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013. – 59 p. [416 įrašų].

  Varėnos rajono bibliotekos spaudoje 2013 m.: [193 straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.

  Meninio žodžio meistras, aktorius Tomas Vaisieta: [biobibliografija, straipsnių kopijos] / parengė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013. – (92 bibliogr. įrašai).
  Ši biobibliografija skiriama nusipelniusio Lietuvos artisto Tomo Vaisietos gimimo   80-osioms metinėms paminėti. Joje pateikiami T. Vaisietos straipsnių, pokalbių su juo aprašai bei literatūra apie aktoriaus gyvenimą ir kūrybą.

  Senajai Varėnai – 600 metų: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.

  Renginiai, skirti Senosios Varėnos 600 metų sukakčiai paminėti: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.

  Senoji Varėna: datos, įvykiai, faktai: [su bibliografija] / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013. – 7 p. : iliustr.

  Petras Miliūnas: [biobibliografija, straipsnių kopijos] / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.
  Ši biobiliografija skiriama Varėnoje gyvenančio literato Petro Miliūno gimimo 70-osioms metinėms paminėti. Joje pateikiami P. Miliūno knygų, eilėraščių, spausdintų rinkiniuose ir periodikoje bibliografiniai aprašai bei literatūra apie literatą.

  Justinas Jaksebaga: [biobibliografija, straipsnių kopijos] / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.

Biobibliografija skiriama Varėnoje gyvenančio literato Justino Jaksebagos gimimo 80-osioms metinėms paminėti. Joje pateikiami J. Jaksebagos knygų, eilėraščių, skelbtų rinkiniuose ir periodikoje, bibliografiniai aprašai.

Varėnos rajono literatų renginiai: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.

Kunigas Pranas Bieliauskas: [bibliografija, straipsnių kopijos] / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.
Bibliografija skiriama Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjo, tautosakos rinkėjo, 1949-1957 m. – Valkininkų bažnyčios klebono Prano Bieliausko gimimo 130-osioms metinėms paminėti.

Jonas Staliulionis: [biobibliografija, straipsnių kopijos] / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.
Bibliografija skiriama Varėnoje gyvenančio literato Jono Staliulionio gimimo 70-osioms metinėms paminėti. Joje pateikiami J. Staliulionio knygų, poezijos ir prozos kūrinių, spausdintų rinkiniuose ir periodikoje bibliografiniai aprašai bei literatūra apie jį.

Prof. Dr. Stasys Vėlyvis: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.

Literatūra apie Stacy Lee (Stasę Piliūtę): [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.

Stacy Lee eilėraščiai periodinėje spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2013.

2012 m.

Panaros Pilnų namų bendruomenė spaudoje: bibliografija / parengė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2012. – 18 p.
Šioje bibliografijoje suregistruota literatūra apie Panaroje įsikūrusios Pilnų namų bendruomenės veiklą bei jos įkūrėją kunigą, poetą Valerijų Rudzinską.

Garbingos atminties kunigas Zigmas Neciunskas 1912-1976 m.: [bibliografija ir straipsnių kopijos] / parengė E. Glavickienė. – Varėna : Viešoji biblioteka, 2012. - 17 p. (48 bibliograf. įrašai).
Šioje bibliografijoje pateikiama literatūra apie tauraus Dzūkijos sūnaus, tarnavusio Dievui ir Tėvynei , Zigmo Neciunsko gyvenimą ir veiklą.

Fotomenininkė Ramunė Pigagaitė spaudoje: [straipsnių kopijos ir bibliografija] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2012. – 30 p. (78 bibliograf. įrašai).
Bibliografijoje pateikiami fotomenininkės Ramunės Pigagaitės pokalbių ir straipsnių, skelbtų įvairiuose leidiniuose, bibliografiniai įrašai. Čia taip pat suregistruoti straipsniai iš įvairių spaudinių apie R. Pigagaitę, jos fotografijų parodas, kūrybinę veiklą.

Valentinas Algirdas Kaliūnas spaudoje: [straipsnių kopijos ir bibliografija] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2012. – 25 p. (41 bibliograf. įrašas).

Laima Saviščevienė spaudoje: [straipsnių kopijos ir bibliografija] / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2012. - 12 p.

Varėnos miesto kronika: datos, įvykiai, faktai: [su bibliografija] / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2012. – 12 p.
Šis kraštotyros darbas skirtas Varėnos miesto 150 metų sukakčiai. Jame pateikiami faktai, įvykiai, datos apie Varėnos miestą, nurodomi informacijos šaltiniai iš kur tas įvykis ar faktas pateiktas. Kronika iliustruota nuotraukomis.

Varėna – 150 metų : 1962-2012: fotoalbumas / sudarė ir parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2012. – Vaizdo diskas.

2011 m.

Dzūkijos nacionalinis parkas : [bibliografija, papildymai 2001-2011 m.] / sudarė E. Glavickienė, L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2011. – 51 p.
Ši bibliografija, tai 2001 m. parengtos bibliografijos tęsinys. Bibliografijoje suregistruotos knygos ir straipsniai apie Dzūkijos nacionalinį parką: dzūkų etnografinius kaimus, senuosius amatus, etninę kultūrą, turizmą, Merkinės lankytojų centrą, reformas, projektus, parko jubiliejams skirta literatūra, nelegalias statybas, nacionalinio parko darbuotojus, leidžiamus leidinius. Literatūra dėstoma autorių pavardžių ir antraščių abėcėlės tvarka.

Tautodailininkė Saulė Lazarevičienė: [bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2011. – 22 p. (41 bibliograf. įrašas).
Bibliografijoje pateikiami bibliografiniai įrašai iš įvairių leidinių apie tautodailininkę Saulę Lazarevičienę.

Vytautas Mizeras: rašytojas, mokytojas, muziejininkas: [bibliografija, papildymai 1999-2010] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna : Viešoji biblioteka, 2011. – 5 p.

Geologas, gamtos mokslų daktaras, tenisininkas Vincentas Korkutis: [bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2011. – 18 p. (60 bibliograf. įrašų).

Gamtininkas Mindaugas Lapelė: [bibliografija] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2011. – 5 p. (88 bibliograf. įrašai).
Bibliografijoje pateikiami Dzūkijos nacionalinio parko Gamtos paveldo skyriaus vedėjo Mindaugo Lapelės straipsnių bibliografiniai įrašai , skelbti periodiniuose leidiniuose bei literatūra apie jį.


1992 - 2010 m.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka spaudoje: bibliografija, skirta bibliotekos 50-čiui / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 1997. – 17 p.
Bibliografijoje pateikti straipsniai iš rajono ir respublikos periodinių leidinių apie bibliotekos ir jos filialų veiklą per 50 metų.

Išeivijos rašytojai, kilę iš Varėnos rajono: biobliografija.- Varėna: Viešoji biblioteka, 1992.
Biobibliografija supažindina su Onos Balčiūnienės-Tamulevičiūtės, Zigmo Gavelio, Balio Gražulio, R. Židžiūno Židanavičiaus ir kitų išeivijos rašytojų biografijomis, jų kūryba bei literatūra apie juos.

Įžymių žmonių, kilusių iš Varėnos rajono, sąvadas / parengė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 1995-1999. – 62 p.
Sąvade sukaupti pagrindiniai gyvenimo ir veiklos duomenys apie literatūros, kultūros ir meno veikėjus, mokslininkus. Informacija pateikiama apie 118 personalijų.

Varėnos rajonas padavimuose ir legendose: [padavimų ir legendų, spausdintų įvairiuose leidiniuose, rinktinė] / sudarė E. Glavickienė. – 1999. – 23 p.
Daug gražių padavimų ir legendų yra sukurta apie Varėnos kraštą. Kaip atsirado Glėbo, Paperlojo, Varėnės ežerai? Iš kur kilęs Varėnos, Valkininkų, Perlojos pavadinimas? Kodėl akmenys vadinami nuotakos, laumės, raganos akmenimis? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus rasite šiame rinkinyje. Jame skelbiami tekstai atrinkti iš įvairių knygų ir periodikos. Tekstai grupuojami pagal antraščių abėcėlę. Pateikiamas literatūros sąrašas.

Teofilė Vaičiūnienė: bibliografija. – Varėna: Viešoji biblioteka, 1999.
Bibliografija skirta iš Varėnos rajono kilusios aktorės Teofilijos Dragūnaitės-Vaičiūnienės gimimo 100-osioms metinėms. Į ją įtrauktos aktorės prisiminimų knygos, periodikoje skelbti straipsniai bei literatūra apie T. Vaičiūnienę.

Varėnos krašto literatai: biobibliografinis žodynas / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 1999-2000. – 180 p.
Biobibliografiniame žodyne pateiktos žinios apie Varėnos rajone gimusius arba čia gyvenančius literatus. Žodynas sudarytas rašytojų abėcėlės seka. Pateikiama kiekvieno jų trumpa biografija, kurioje pristatoma kūrybinė veikla. Bibliografinę dalį sudaro du pagrindiniai skyriai. Pirmajame suregistruoti rašytojo kūriniai bei jų vertimai, antrajame – literatūra apie autorių, jo kūrybą.

Varėnos kraštas poezijoje: [eilėraščių, spausdintų įvairiuose leidiniuose, rinktinė] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2000.
Varėnos krašto grožį apdainavo poetai, čia gimę ir augę, o taip pat ir tie, kurie nors ir nekilę iš šių vietų, tačiau čia gyvenę ar dabar tebegyvenantys. Rinktinėje sudėti šių poetų eilėraščiai iš jų poezijos knygų ir periodinių leidinių.

Varėnos krašto pažinimo šaltiniai: bibliografija / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2000-2002.- 150 p.: iliustr.
Šiame enciklopedinio pobūdžio darbe trumpai, bet išsamiai aprašomos Varėnos krašto žymios vietovės, paminklai, muziejai. Įdėta kiekvieno aprašomo objekto nuotrauka, pridėtas literatūros sąrašas apie tą objektą.

Varėnos viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro kronika: [1980-1999 m.] / parengė A. Skamarakienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2000.- 17 p.

Dzūkijos nacionalinis parkas: bibliografija / parengė E. Glavickienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2001.- 19 p.
Bibliografiją sudaro knygos ir straipsniai apie Dzūkijos nacionalinį parką, dzūkų etnografinius kaimus, senuosius amatus, etninę kultūrą, turizmą, Merkinės informacinį centrą, nacionalinio parko leidžiamus leidinius.

Vincas Krėvė-Mickevičius: bibliografija, 1909-2002 m. / parengė E. Glavickienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 1992-2002.

Tradicijos ir papročiai Varėnos rajone: bibliografija / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2002. – 10 p.
Ši bibliografija supažindina su literatūra apie gimtuvių ir krikštynų, vestuvių papročius, laidojimo apeigas ir papročius, kaimo buities ir darbų ūkyje papročius, Užgavėnių, Velykų, Vėlinių, Advento, Kūčių, Kalėdų bei kitų švenčių tradicijas ir papročius.

Senieji amatai Varėnos rajone: bibliografija / parengė L. Cibulskienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2003.- 10 p.
Šiame darbe pateikiama literatūra apie bitininkystę, valgius, kalvystę, meistrystę, pynimą iš vytelių ir šiaudų, audimą, mezgimą, siuvinėjimą bei kitus amatus ir verslus Varėnos rajone.

Varėnos krašto knygnešiai: bibliografija / parengė E. Glavickienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2004.
Bibliografijoje supažindinama su Varėnos krašto žymių knygnešių Kazio Baryso, Silvestro Gimžausko, Konstantino Jagmino biografijomis, pateikiama literatūra apie jų ir kitų knygnešių veiklą spaudos draudimo laikotarpiu.

Varėnos krašto lietuviškos kilmės vandenvardžiai / parengė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2004.- 10 p.
Šiame darbe pateikta informacija apie lietuviškos kilmės vandenvardžius Varėnos krašte.

Grybų šventės Varėnoje: bibliografija. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2005.
Čia pateikiama literatūra apie Varėnoje vykstančias tradicines Grybų šventes.

Varėnos krašto upės: bibliografija.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2005.- 21 p.: iliustr.
Bibliografija supažindina su Varėnos krašto žemės paviršių vagojančiomis upėmis bei literatūra apie jas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.

Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos-kraštotyros skyriaus metraštis 2001-2005 m. / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė.- Varėna: Viešoji biblioteka, 2001-2005.- 115 p.: iliustr.

Jonas Staliulionis: bibliografija / parengė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2006.
Bibliografija supažindina su Varėnoje gyvenančio ir kuriančio Jono Staliulionio biografija, kūryba ir literatūra apie jį.

Eugenija Strazdienė: bibliografija / parengė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2006.
Bibliografija supažindina su Valkininkuose gyvenančios miškininkės, poetės Eugenijos Strazdienės biografija, kūryba bei literatūra apie ją.