Knygos apie Varėnos kraštą

KnygaAprašymas
LEIDINIAI GAUTI 2019 METAIS
Kultūros veikėjai -  Varėnos kraštas - biografijos
 svajones pasaukti Grigaitienė, Joana
Svajonės pašaukti : trečioji knyga : apybraižos / Joana Grigaitienė ; [eilėraščiai ir karpiniai Joanos Grigaitienės].- Varėna, 2019 (UAB „Ciklonas“).- 361 p.
Šioje knygoje puikios pedagogės, kūrybingos Varėnos krašto asmenybės Joanos Grigaitienės  įtaigiai ir labai jautriai perteikti šviesių Varėnos krašto kultūros ir meno žmonių gyvenimai.
 Stačiatikių bažnyčia
 merkines cerkve Česnulis Vytautas Valentinas
Merkinės cerkvė.- Vilnius : [Rotas], 2019.- 127 p.
V. V. Česnulio knyga „Merkinės cerkvė" ženkliai papildė istoriografinę literatūrą apie Merkinės praeitį. Nuosekliai aprašyta naujos mūrinės Merkinės cerkvės statyba 1886-1888 m.                                                                   
 Kunigai. Biografijos
 dievo valios Dievo valios kelias : kunigo Vlado Jezukevičiaus gyvenimo kryžkelės / [sudarytojai: Rūta Ratkevičienė, Mindaugas Bloznelis].- Vilnius : Margi raštai, 2018.- 262 p.
Knygoje pirmą kartą spausdinami kunigo Vlado Jezukevičiaus prisiminimai, kelios paskaitos ir pamokslas, sakytas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio proga. Taip apat skaitytojas pirmą kartą supažindinamas su niekur nepublikuota kun. Nikodemo Švogžlio-Milžino rašyta Vl. Jezukevičiaus biografija.
 Mokytojai. Biografijos
 mokytojai Česnulis, Vytautas (1936-)
Mokytojai Grušauskai.- Vilnius : [V.V. Česnulis], 2019 (Vilnius : BMK l-kla).- 23 p.
Apie Varėnos rajono kaimų mokyklose ir pačioje Varėnoje mokytojavusią sutuoktinių porą – Marijoną (Mariją) Petrušytę-Grušauskienę ir Praną Andrių Grušauską.
 Gamta
 laukines gamtos Drobelis, Eugenijus
Laukinės gamtos glūdumose / Eugenijus Drobelis ; fotografijų autoriai Eugenijus Drobelis ir Vytautas Knyva ; vertėja Rita Markulienė.- Vilnius : Gamtos pasaulis, 2018.- 206 p.
Šioje knygoje supažindinama su išlikusiomis natūraliomis laukinės gamtos salomis, supamomis urbanizuoto kraštovaizdžio, kur dar gali išvysti ypač turtingą pirmapradį gamtos pasaulį. Leidinyje apžvelgiamos Dzūkijoje ir šalimais Lenkijoje, Bebros upės slėnyje, kadaise jotvingių gyventose žemėse, esančios išskirtinės saugomos ornitologiniu požiūriu vertingos teritorijos.  Knygos puslapiuose pabirusiose fotografijose – sustabdytos gamtos akimirkos iš Čepkelių raisto, Dainavos ir Rūdninkų girių ir kitų vietovių.                 
 Menas
 fotografija Černiauskai, Algimantas ir Mindaugas
Fotografija. III knyga .- [Rietavas] : Oginskių kultūros istorijos muziejus, 2018.- 119 p.
Knygą sudaro trys skyriai: „Antigonė“, „Rešotai“, „Atminties klodai“. Tai nuotraukų, žmonių liudijimų ir atminties ženklų knyga. Knygos epicentras – mūsų vyriausioji karta, patyrusi istorinio perversmo siaubą: okupacijos nuožmybes ir šiurpią nejautrą žmogaus likimui, tremties ir lagerių košmarą, komplikuotą pasipriešinimą
 varenos krastas Kaliūnas, Valentinas Algirdas
Varėnos kraštas: kūrybos versmės : [fotografija, tapyba, piešiniai].- Vilnius : Bitutės, 2019.- 164 p.
Albumas skirtas subtilaus Dzūkijos grožio dainiaus Valentino Algirdo Kaliūno tapybai, piešiniams ir meninei fotografijai. Leidinyje atsispindi  ne tik intymūs autoriaus išgyvenimai, bet ir gimtojo krašto gamtos grožio bei kultūrinio paveldo įprasminimas.
 33 portretai Kajėnas, Gediminas
33 portretai : pokalbiai su menininkais.- Vilnius : Aštuntoji diena, 2019.- 475 p.
Knygoje pateikiami per dešimtmetį parengti pokalbiai su Lietuvos fotografais, rašytojais, dailininkais, aktoriais, skulptoriais, muzikantais bei kino kūrėjais. Šioje knygoje po vienu viršeliu atsidūrę skirtingų kartų bei meno sričių kūrėjai dalijasi savo gyvenimais, keliu, vedusiu meninių ieškojimų ir atradimų link, atskleidžia kūrybos „virtuvę“, apmąsto savąjį laiką. Čia – net keturių Varėnos krašto žmonių istorijos, gyvenimai, kūrybiniai ieškojimai – keramikės Elvyros Teresės Petraitienės, fotomenininkų Mindaugo ir Algimanto Černiauskų, Juliaus Vaicekausko, rašytojo Henriko Gudavičiaus.
 mikalojus Шенявский, Юрий Львови
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Sankt Peterburgas = Микалоюс Константинас Чюрлёнис и Санкт-Петербург / [Jurij Šeniavskij] ; [vertimas į lietuvių kalbą: Ona Mickevičiūtė].- Vilnius : Fodijas, [2019] .- 54 p.
Apie Sankt Peterburge išlikusias vietas, susijusias su M.K. Čiurlioniu
 lt krastovaizdziai Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai, 2008-2018 = Works of the Lithuanian landscape architects : katalogas / Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga ; sudarytojas Mantas Pilkauskas.- Vilnius : Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2018.- 239 p.
Šį rinkinį sudaro pastarajame dešimtmetyje sukurti kraštovaizdžio planai, miesto želdynų projektai, sodybų projektai. Pateikiamas Apžvalgos bokšto Merkinėje projektas
Grožinė literatūra.
Esė
laisves vejuos Lee, Stacy
Laisvės Vėjuos [poezija].-  [United States of America], [2019] ([Delta Graphics]).- 97 p.
Rinkinys „Laisvės Vėjuos“ yra brandžios asmenybės išgyvenimų ir apmąstymų poetinis pasaulis. Keliami gilūs klausimai: rudeniškos gamtos ir žmogaus ryšys, dvasinė akistata su savimi ir kitais, dvasinio nuskaidrėjimo pajautos, laisvės vėjuos elegiškų nuotaikų punktyrai (vienatvės, abejonių, netekties, ilgesio). Amžiaus brandoje nebelieka besąlygiško džiaugsmo, bet lyrinė-romantinė stilistika pakylėja vaizdus iki dangaus.
 saulelydzio varsos Miliūnas, Petras
Saulėlydžio varsos: [eilėraščiai].- Marijampolė : Idėja plius, 2019.- 154 p.
Tai dvidešimt pirmoji poeto P. Miliūno poezijos knygelė. Suskirstyta į penkis skyrius. Eilėraščiuose gvildenamos įvairios gyvenimo ir būties problemos.
 poezijos pavasaris  Poezijos pavasaris : [almanachas] .- 2019 / sudarė Elžbieta Banytė.- [2019] (Vilnius : BALTO print).- 274 p.Stasiui Stacevičiui- 60 , p.177-179.
 kvepiantis Skaržinskas, Česlovas
Kvepiantis, skambantis laikas : esė.- Vilnius : Žuvėdra, 2019.- 189 p.
Naujoje eseistikos knygoje „Kvepiantis, skambantis laikas“ autorius rimtai, lyriškai ir per humoro prizmę pažvelgė į Lietuvos sovietmečio palikimą, Atgimimo laikus bei dabartį. Jo knygos personažai – gyvenimo kelyje sutikti Sąjūdžio, atkurtos valstybės žmonės, apmąstomi svarbiausi atgimusios Lietuvos įvykiai, kuriose autorius dalyvavo, pateikia asmeninius potyrius, pikantiškų detalių iš žymių menininkų gyvenimo, nes daugelį metų dirbo žurnalisto darbą dienraščiuose „Respublika“, „Lietuvos žinios“, kaimui skirtame leidinyje „Valstiečių laikraštis“ ir kitose žiniasklaidos priemonėse
 atmintis strazd. Strazdienė, Eugenija
Atmintis : [atsiminimai ir eilėraščiai].- Vilnius : Karminas, 2019.- 162 p.
Tai vienuoliktoji Eugenijos Strazdienės knyga. Joje surinkti archyviniai duomenys apie jos mamos ir tėvo geneologiją nuo XIX amžiaus, kai kurie istoriniai faktai paminėti iš ankstesnių laikų. Antroje knygos dalyje „Auroros dienoraštis“ kūrinio herojės – jautrios kūrėjos, nekasdieniškos kaimo moters – gyvenimas nuo mažų dienų iki brandos. Čia panaudoti kai kurie autorės biografiniai atsiminimai. Trečioje knygos dalyje spausdinami pastarųjų trejų metų eilėraščiai. Vaizdelyje „Negaliu pamiršti“ gvildenama emigracijos tema. Knyga skiriama jos mamos Aleksandros ir tėvo Juozapo šimtosioms gimimo metinėms paminėti.
PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS
TARNYBOS - LIETUVA - ISTORIJA
 ugniagesys Ugniagesybos istorija abipus sienos = Historia požarnictwa po obu stronach granicy / sudarė Daina Pledienė, Vytautas Česnulis.- Kaunas : V3 studija, 2018.- 64 p.
Leidinys skirtas projekto „Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybei gerinti“ partnerių ugniagesybos istorijai įamžini. Leidinyje – Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos ugniagesybos istorija. Pateikiama informacija apie Merkinės savanorių ugniagesių komandą, Valkininkų gaisrinę, Varėnos šaulius ugniagesius 1919-1940 m., Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos istorija nuo 1951 m.
VARĖNOS KRAŠTAS - ISTORIJA - KALENDORIAI 
 lemtingi metai Balkelis, Tomas
Lemtingi metai : Lietuva 1914–1923 m. : karas, revoliucija ir tautos gimimas: monografija .- Vilnius : Tyto alba, 2019. - 350 p.
Čia atskleidžiama Lietuvos istorija nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios iki 1923 metų. Šios knygos išskirtinumas, kad joje nesiremiama politinio elito patirtimi, čia aptariamas laikotarpis atskleidžiamas per ūkininkus, karo šauktinius, savanorius, šaulius, belaisvius – pasakojami jų išgyvenimai, pristatomos paprastų šalies gyventojų patirtys. T. Balkelis daug dėmesio skyrė ir Varėnai, nes ji buvo strateginis taškas dėl geležinkelio. Mūsų krašto apylinkėse vyko daugybė mūšių, ir čia taip pat kariavo ne tik kariuomenės, bet, kas baisiausia, civiliai prieš civilius, kaimynai prieš kaimynus.
 juozas dringelis Juozas Dringelis / Laimutė Cibulskienė ir Elena Glavickienė.- Vilnius : Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas).- 223 p.
Tai viena iš serijos „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“ knygų, skirta išėjusiems į amžinybę Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams atminti. Ši knyga – puikus liudijimas apie tai, ką gali dėl savo šalies padaryti gimtąjį kraštą mylintis žmogus. Įdomus pasakojimas apie paprastą, darbštų, kuklų žmogų, kuriam istorinės aplinkybės nutiesė kelią į didžiąją politiką ir pašaukė valstybės atkūrimo darbams. Knygoje gausu pasakojimų apie jo senelius, tėvus, brolius, mokymąsi, studijas ir darbą, gausu prisiminimų ir svarbiausias gyvenimo akimirkas liudijančių nuotraukų.
 100 sirdziu Gaidelis, Povilas
100 širdžių ant Tėvynės laisvės kovų aukuro.- Vilnius : Briedis, 2019.- 514 p.
Lietuvos valstybės šimtmečiui skirtas leidinys „100 širdžių – ant Tėvynės laisvės kovų aukuro“ pasakoja apie iškiliausius Lietuvos laisvės kovotojus, jų kančias ir ryžtą iki pat savo paskutinio atodūsio neišduoti Tėvynės. Knygoje pateiktos šimto laisvės kovotojų biografijos, pasakojama apie jų kovas, veiklą, gyvenimą, čia sudėti ir liudininkų atsiminimai, ir, jei tik yra užfiksuoti, paskutinieji teismuose pasakyti žodžiai, kreipimaisi į tautą. 
 pamerkiu istorijos Motuza, Gediminas
Pamerkių istorijos.- Vilnius : Ex Arte, 2019.- 127 p
G. Motuza nedidelėje 127 psl. knygoje labai patraukliai pateikia daugybę duomenų apie Pamerkių gamtą, žmones, jų darbus, apie kažkada senųjų gyventojų sukurtus vietovardžius, apie su kaimu susijusius istorinius įvykius. Originaliai iliustruota gamtos vaizdais, mokslinėmis schemomis, žemėlapiais, archeologinių radinių ir žmonių nuotraukomis G. Motuzos knyga „Pamerkių istorijos“ gali būti panaudota ir kaip mokomoji priemonė istorijos, geografijos ar ekologijos pamokose. 
 partizanai Paberžienė, Rūta
Partizanai [N 16] : [pasakojimai jaunimui apie partizaninį karą Lietuvoje] / Rūta Gabrielė Vėliūtė.- 2-oji patais. laida.- Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2018.- 123 p.
Jaunimui skirtoje knygoje "Partizanai" pasakojama apie partizaninį karą Lietuvoje, prasidėjusį po antrosios sovietų okupacijos. Visi įvykiai, apie kuriuos kalbama šioje knygoje, nutiko įvairiose Lietuvos vietovėse, taip pat ir Varėnos krašte.
 varenos krasto Varėnos krašto dienoraščiai : gamtos ritmu / [sudarytojas Juozas Žitkauskas].- [Vilnius] : Asociacija „Slinktys“, [2019].- 366 p.
Knygoje „Varėnos krašto dienoraščiai" dzūko Juozo Zitkausko surinktas unikalus mūsų krašto paveldas - istoriniai faktai, pasakojimai, patarlės, priežodžiai, pasakojimai - neabejotinai didelis rašytinis paminklas Dzūkijos etninei kultūrai ir istorijai.
ATSIMINIMAI
 is karo korespondentu Vienuolis, Antanas
Iš karo korespondento užrašų.- Vilnius : Bonus animus, 2019.- 303 p.
Skelbiami rašytojo A. Vienuolio-Žukausko - karo korespondento - tekstai, skelbti 1919-1920 m. dienraštyje "Lietuva". Įdomu, kad apie šią jo trumpą, vos pusantrų metų, veiklą žinoma labai nedaug. sužinosite, kokia buvo karo su bolševikais Daugpilio apylinkėse eiga bei tenykščių žmonių gyvenimo ypatumai karo sąlygomis; kaip Lietuvos kariuomenė  Radviliškio apylinkėse sutriuškino bermontininkus ir kaip klostėsi įvykiai kovoms pasibaigus; kaip vyko rinkimai į Steigiamąjį Seimą ir kokias viltis vežėsi 1920 m. į Maskvą siųsta taikos delegacija; kodėl paaštrėjo Vilniaus krašto klausimas ir kaip vyko kovos su želigovskininkais; Varėnos kraštui reikšminga  publikacija „Iš kovų ties Varėna“ (p. 198-201) ir kt.
LEIDINIAI GAUTI 2018 METAIS
Kultūra
 DAINAVA001 Dainava: dzūkų kultūros žurnalas. – 2018, Nr.1 (35), 80 p.
Leidinyje spausdinamas dr. Adam Stankevič straipsnis „Merkinės seniūnas Matas Oginskis (1738-1786): gyvenimo ir ūkinės veiklos bruožai.“ Publikuojamas Algimanto ir Mindaugo Černiauskų straipsnis „Vanagas žmogus buvo“, skirtas partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Apie A. Ramanauską-Vanagą, jo senelius, tėvus, šeimą, bendražygius pasakojama Eugenijos Sidaravičiūtės straipsnyje „Tu taip norėjai matyti Tėvynę laisvą ir šviesią!“ Pateikiami Henriko Gudavičiaus straipsniai „Laiškai Dzūkijos nacionalinio parko senbuviams“ bei „Upės mįslių triptikas“. A. ir M. Černiauskai straipsnyje „Mano gyvenimo angelas sargas“ rašo apie  kryždirbį, partizanų ryšininką Stasį Plutulevičių iš Mardasavo kaimo. Apie žvakių liejimą straipsnyje „Kad dūšelės kelių dangun ragėtų...“ rašo Onutė Drobelienė. 
 Tautosakininkai – Kunigai
 LABUI Makarčiuk, Alina
Matau norą atsiduoti tėvynės labui: Marcinkonių šviesuoliai Petras Kieras ir Jonas Šablickas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018. – 39, [1] p.: iliustr., portr.
„Šioje knygelėje aprašomi XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Marcinkonių filijoje gyvenusių ir lietuvybę puoselėjusių asmenybių nuveikti darbai ir likimai.  Visuomenės veikėjo Petro Kiero (Kero; 1871-1918) ir kunigo Jono Šablicko (1871-1906) indėlis į tautiškumo sklaidą Marcinkonių kaime buvo vienas reikšmingiausių, padėjo pamatus tolesniam lietuvybės puoselėjimui. Šiuo leidiniu siekiama įamžinti šių žmonių atminimą ir skaitytojus plačiau supažindinti su jų veikla“, - rašoma „Pratarmėje“ (p. 6).
Geologija
 ARUODAI Lietuvos gelmių aruodai : The bounty of Lithuanian quarries : [fotoalbumas] / sudarytojai Gediminas Motuza, Donaldas Andziulis. – 2018. – 144 p. : iliustr.
Šis leidinys apie tai, kokie turtai, jau naudojami ir dar laukiantys savojo laiko, slypi Lietuvos gelmėse, kaip jie surandami ir išgaunami, kaip kasybos vietos, karjerai vėl virsta pievomis, laukais, miškais, ežerais.  
Knygoje rašoma, kad „1913 metais Dzūkijoje , Mielupio kaime, pradėjo veikti pirmasis Lietuvoje cemento fabrikas. Jį pastatė ir paleido statybinių medžiagų gamybos technologijos žinovas Kijevo universiteto profesorius Pranas Juodelė, įsteigęs Cemento gamybos bendrovę, kurios vienas iš pajininkų buvo ir Jonas Basanavičius. Deja, šis Lietuvos cemento pramonės pirmtakas veikė vos metus, nes prasidėjo karas“. (p.13).
 Fotografija – Portretai - Albumai
 100METU Požerskytė, Monika
100 metų kartu ­= 100 years together: Lietuvos valstybės raida autentiškuose šimtmečių liudijimuose: [fotoalbumas]. – Vilnius: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, 2018. – 116, [3] p.: iliustr.
„100 metų kartu“ – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas fotografijų albumas. Jame rasite 37-ių Lietuvos gyventojų, sulaukusių 100 ir daugiau metų, fotoportretus – šviesius, skaidrius ir šešėliais neužtemdytus veidus, kuriuos papildo autentiški šimtamečių ir jų artimųjų pasakojimai. Albume rasime ir 1917 m. Kuklių kaime, Varėnos rajone gimusios Elenos Kuklytės fotoportretą ir trumpą pokalbį su ja (p. 44-45). 
Grožinė  literatūra
 PRIE KRUCIAUS Gudavičius, Henrikas
Klaidžioja kažkas prie Krūčiaus: laiškai iš kaimo / Henrikas Gudavičius, Algimantas ir Mindaugas Černiauskai. – Vilnius: Aštuntoji diena, 2018. – 477, [2] p.: iliustr.
Gamtininko ir publicisto Henriko Gudavičiaus 2013–2016 metais rašyti dienoraščiai – tai gamtos artumoje gyvenančio žmogaus laiškai, kupini kasdienybės grožio, lėto buvimo džiaugsmo ir išminties. Gamta ir jos nuolatinio virsmo stebėjimas knygoje „Klaidžioja kažkas prie Krūčiaus. Laiškai iš kaimo" tampa pagrindine pasakojimo ašimi. Tačiau ne ką mažiau svarbūs ir susitikimai su senaisiais Dzūkijos gyventojais bei jų istorijos, atsikartojantys žemės darbai, kultūrinės įžvalgos, ieškojimai ir atradimai mažame žemės lopinėlyje prie Krūčiaus upelio. 

Knygos pasakojimą iliustruoja brolių Černiauskų fotografijos.

 GRIMASOS Miliūnas, Petras
Gyvenimo grimasos: [poezija]. – Marijampolė: Idėja plius, 2018. – 130, [5] p.
Poezijos knygą sudaro penki skyriai: Gyvenimo grimasos, Proveržio reikmė, Apakus protui, Kol viltis nemirus, Jau kitaip nebus. Išspausdinti 106 eilėraščiai. Juose rasime ir pozityvių, ir negatyvių minčių. Autorius nepritaria išvykimui gyventi svetur. Optimizmo gaida jaučiama eilėraščiuose apie Lietuvą, jos ateitį, upes, miškus, ežerus. Kai kuriuose eilėraščiuose kalbama apie žmonių ydas, savanaudiškumą, kai pamirštami tautos interesai. 
 DZIEDAS Treinys, Romas
Dziedas:romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2018. – 342, [2] p.
Romas Treinys (1957– 2018) – išskirtinė lietuvių kultūros asmenybė, žmogus, visą gyvenimą atidavęs teatrui: ilgametis Jaunimo teatro šviesų dailininkas, režisieriaus Eimunto Nekrošiaus asistentas. Gyvenimo pabaigoje Romas Treinys apsigyveno Dzūkijoje, Mardasavo kaime, kur pabaigė vienintelį savo romaną „Dziedas".
„Su Romu apkeliavome pusę pasaulio. Dabar, kai jo jau nebėra, savo rankose laikau jo parašytą knygą. Tai man didžiulė staigmena. Jis ją tyliai ruošė turbūt visą gyvenimą. Ši knyga – ne apie egzotiškas ar tolimas šalis, į kurias Romas Treinys ne kartą vyko su Eimunto Nekrošiaus spektakliais. Joje – istorijos ir portretai žmonių, gyvenusių čia, arti, Lietuvoje. Šalyje, kuri jam visada buvo brangiausia ir svarbiausia," – rašo Andrius Mamontovas.
 Varėnos  kraštas – Biografijos 
 PEDSAKAIS Kondratas, Benjaminas
Kūrėjų pėdsakais. Kn. 17: Varėnos ir Šalčios krašte: A-K. – Vilnius: [Karminas], 2018. – 277, [1] p.
Filologas, kultūros istorikas, literatūrinės kraštotyros Lietuvoje pradinininkas, daugelio knygų serijos „Kūrėjų pėdsakais“ autorius Benjaminas Kondratas išleido  leidinį apie kūrėjus, palikusius pėdsakus Varėnos ir Šalčios krašte.  Informacija apie kūrėjus pateikiama dviejose knygose. Pats plačiausias knygos skyrius „Kūrėjų biogramos“. Čia pasakojimai apie kūrėjus pateikiami jų pavardžių abėcėlės tvarka.  17-oji knyga apima A-K raides.   Knygoje rašoma apie įvairius kūrėjus – poetus, rašytojus, literatus, dramaturgus, prozininkus, literatūros kritikus.
 PEDSAKAIS17 Kondratas, Benjaminas
Kūrėjų pėdsakais. Kn. 18: Varėnos ir Šalčios krašte: L-Ž. – Vilnius: [Karminas], 2018. – 262, [1] p.
„Kūrėjų pėdsakais“ 18 –oje knygoje pateikiami pasakojimai apie Varėnos ir Šalčios krašto kūrėjus jų pavardžių seka, pradedant   L ir baigiant Ž raide. Dauguma kūrėjų patys parašė pasakojimus apie save, savo šeimą, gyvenimą, išleistas knygas, kūrybą. Leidinyje rasime pasakojimus apie Lietuvoje žinomus poetus ir rašytojus, kurie kažkada gyveno, dirbo Varėnos krašte.  Knygoje sužinosime ir apie iš Varėnos krašto kilusius išeivijos poetus bei rašytojus ir menininkus, turinčius sodybas Varėnos krašte. Knyga įdomi, informatyvi, daugelio kūrėjų biografijos paįvairintos atsiminimų, laiškų, dienoraščių ištraukomis, parašytos publicistiniu stiliumi.
Barysai (giminė)
 GIMINES TAKAIS Valuckienė, Marija
Juliaus Baryso giminės takais. – Vilnius: BALTO print., 2017. – 214, [2] p.: iliustr. , geneol., schem., portr.
Knygos „Įvade“  Marija Valuckienė pasakoja apie Kasčiūnų kaimą, jame gyvenusių žmonių aplinką, gyvenimo būdą, tradicijas. Leidinyje surinkti autentiški pasakojimai apie iš Kasčiūnų kaimo kilusią ir jame ilgą laiką gyvenusią Juliaus Baryso giminę. Šią knygą M. Valuckienė skiria savo motinai Julijai Barysaitei-Geležauskienei ir jos giminei, gyvenusiai nuo XIX a. vidurio iki šių dienų, atminti. Knygą sudaro artimųjų ir giminaičių autentiški pasakojimai apie tėvų, senelių, vaikų, vaikaičių ir provaikaičių gyvenimus. Knygoje pateikti pasakojimai apie 97 giminaičius: nuo 1869 iki 2017 metų, įdėta daug nuotraukų iš šeimų archyvų. 
 Rezistencinis judėjimas Lietuvoje, 1944-1953 m. 
 AS VANAGAS Anušauskas, Arvydas
Aš esu Vanagas. – Vilnius: Dominicus Lituanus, 2018. – 271, [1] p.: iliustr., faks., portr.
Tai knyga apie legendinį partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, vienuolika metų su ginklu kovojusį prieš sovietų okupaciją. Apie paskutinę jo kovą su saugumu iki mirties. Atskleidžiamos KGB regztų operacijų, brutalaus kankinimo, dokumentų apie jį klastojimo bei nužudymo paslaptys.
Į pasakojimą įtraukiama ir žmonos Birutės Mažeikaitės­ Ramanauskienės istorija, ir 1992–2015 m. vestos bylos tyrimo užkulisiai. Knygą papildo apie pusantro šimto unikalių nuotraukų, o prieduose skaitytojai ras ir paties Vanago rašytų straipsnių tekstus, partizaninės veiklos aprašymus, interviu su dukra.
 DAINAVOS PARTIZANAI Kašelionis, Bronius
Dainavos krašto partizanai: (dokumentai ir prisiminimai). – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2018. – 595, [1] p.: iliustr., faks., portr.
„Broniaus Kašelionio knyga apie Dainavos krašto partizanus yra unikalus dokumentų rinkinys, padedantis geriau suprasti to meto kovą. Skaitant šiuos dokumentus atsiskleidžia daugybė žmonių tragedijų, dramų, situacijų, kai pasirinkimo kaina buvo žmogaus gyvybė. Šiuose dokumentuose rasi ir kilnaus pasiaukojimo, ir bjaurių išdavysčių, neišpasakytos drąsos, ir milžiniško skausmo. Tikrai šią knygą turėtų pavartyti ir paskaityti kiekvienas, kuriam nors šiek tiek įdomi XX amžiaus Lietuvos istorija“, – rašo šioje knygoje išspausdintame straipsnyje „Išgelbėję tautos garbę “ žurnalistas ir istorikas Virginijus Savukynas. 
 VANAGAS Ramanauskas- Vanagas, Adolfas
Partizanų gretose.- Kaunas: Obuolys, 2018.- 542 p.
Dainavos apygardos, Pietų Lietuvos partizanų srities LLKS gynybos pajėgų vado atsiminimai rašyti 1952–1956 metais. Juose atskleidžiami pirmieji partizanų kovos žingsniai, palaipsnis ginkluoto pasipriešinimo stiprėjimas, kovotojų santykiai su gyventojais, priešo veiksmai ir partizanų kovos būdai, jų kasdienė buitis bei dvasiniai išgyvenimai.
Tai pasakojimas apie žūtbūtinį pasipriešinimą okupacijai, siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę sovietinio režimo metais ir kartu tai tikra istorija apie begalinį atsidavimą ir meilę Tėvynei, šeimai, laisvei.
A. Ramanauskas-Vanagas buvo partizanas, idealistas, dora, stipri ir šviesi asmenybė, dėl savo įsitikinimų pasiryžusi net mirti. Perskaitę jo atsiminimus, geriau suprasite sudėtingą laisvės kovų istoriją ir neeilinius partizanų likimus. 
 Garso ir vaizdo įrašai 
 NENUGALIMI Nenugalimas [Vaizdo įrašas]: Adolfas Ramanauskas-Vanagas / scenarijaus autorė ir režisierė Agnė Zalanskaitė, prodiuseris Dalia Šivickienė.- [Vilnius]: Viešoji įstaiga „Švietimo standartas“, 2018.
Filmas skiriamas Adolfo Ramanausko-Vanago šimtosioms gimimo metinėms. Filmo kūrėjai juostoje stengėsi apimti laikmetį nuo Vanago įsitraukimo į pasipriešinimo kovų verpetą, apžvelgti jo indėlį į pasipriešinimo kovą ir paliesti labai skaudžius, sudėtingus, žmogui sunkiai pakeliamus paskutiniuosius gyvenimo metus. Pašnekovai, tarp kurių A. Ramanausko brolis Albinas, dukra Auksutė, kovos draugai ir bendražygiai bei jaunoji istorikų karta, savo įžvalgomis, emocijomis ir prisiminimais kuria vientisą, nuoseklų, labai gyvą, ir autentišką pasakojimą apie paskutinį partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą.  Kalintas, kankintas, galiausiai sušaudytas Vanagas liko nenugalimas.
 PARTIZANU GRETOSE Nepaprasta auka [Vaizdo įrašas]: pasipriešinimo kovų pradininkui, pulkininkui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui atminti / scenarijaus autorė ir režisierė Agnė Zalanskaitė, prodiuseris Dalia Šivickienė. – [Vilnius]: Viešoji įstaiga „Švietimo standartas“, 2017.
Šiame filme per išskirtinę ir dėmesio vertą Juozo Vitkaus-Kazimieraičio gyvenimo dramą atskleidžiamas vienas sudėtingiausių Lietuvos istorijos laikotarpių. Filme tikslūs ir informatyvūs istorikų pasakojimai persipina su autentiškais ir labai asmeniškais šeimos narių liudijimais.
Pašnekovai: Arvydas Anušauskas, Algis Kašėta, dr. Darius Juodis, Juozo Vitkaus sūnūs Rimgaudas ir Liudas, vaikaičiai: Linas Vitkus ir Gintaras Vitkus SJ. Savo prisiminimais dalinasi Juozo Vitkaus kovos draugas, partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.
 LEIDINIAI GAUTI 2017 METAIS
 vaikai Abromavičius, Stanislovas
Tremties vaikai. Trečioji knyga.- Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2017.- 551 p.
Išleistoje trečiojoje knygoje "Tremties vaikai" tęsiamas pasakojimas apie vaikus, mažuosius 1941-1952 metų tremtinius. Į Lietuvą sugrįžusių užaugusių vaikų pasakojimai atskleidžia vienus iš baisiausių sovietinių okupantų nusikaltimų. Yra ir iš mūsų rajono kilusio Antano Ciūnio istorija.
ciurlionis1 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: mokslinių straipsnių rinkinys.- Vilnius, 2016.- 399 p.
Knyga skiriama M.K. Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms paminėti. Siekdami menininką aktualizuoti kaip centrinę lietuvių kultūros modernėjimo figūrą XX a. pradžios Vilniuje, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Čiurlionio namai bei Vilniaus dailės akademija 2015 m. balandžio 23-24 d. surengė tarptautinę tarpdalykinę konferenciją, kurioje dalyvavę Lietuvos ir užsienio mokslininkai tęsė darbą, rašydami straipsnius šiam rinkiniui "Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje". Knygos "Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje" bendraautoriai - muzikologai, literatūrologai, kultūrologai, menotyrininkai, teatrologai, įvairių kultūros sričių istorikai.                                           
 ciurlionio namai Čiurlionio namai Vilniuje: istorija ir veikla.- Vilnius, 2017.- 215 p.
Čiurlionio namai yra memorialinis kultūros centras, teikiantis visuomenei išsamią informaciją apie M.K. Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą, taip pat organizuojantis įvairius renginius, susijusius su M. K. Čiurlioniu bei jo epocha ir su šiandieninės kultūros aktualijomis.
Knygoje Čiurlionio gyventą epochą ir dabartį apžvelgia Vytauto Landsbergio, R. Bukaveckienės, Nidos Gaidauskienės, Roko Zubovo  straipsniai ir trys R. Markeliūno dokumentiniai filmai. Knygos dailininkas J. Valiušaitis.
 dainava4 Dainava: dzūkų kultūros žurnalas, 2017, Nr. 1
Šiame žur­na­lo nu­me­ry­je ra­si­te Žy­gi­man­to Bur­žins­ko pub­li­ka­ci­ją apie Jiez­no Pa­cų re­zi­den­ci­ją, Vil­man­tės Pet­ru­se­vi­čie­nės – apie dak­ta­rą Pet­ro­vą ir jo li­go­ni­nę Aly­tu­je, dr. Mar­ga­ri­ta Ja­nu­šo­nie­nė iš­sa­miai pri­sta­to Ru­da­mi­nos Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios sak­ra­li­nį pa­vel­dą, Mo­tie­jus Cha­lec­kas – apie to­to­rių kai­mus, Al­gi­man­tas Čer­niaus­kas – apie Zer­vy­nas, jo bu­vu­sius ir esa­mus gy­ven­to­jus, tra­di­ci­jas. Juo­zas Žit­kaus­kas, ku­ris yra di­de­lis žur­na­lo pro­pa­guo­to­jas, my­lė­to­jas, šį­kart pri­sta­to mums li­te­ra­tū­ri­nius Laz­di­jų kraš­to tur­tus. Ma­nau, di­džiu­lį ma­lo­nu­mą tu­rė­si­te skai­ty­da­mi iš­trau­ką iš Ro­mo Trei­nio ro­ma­no „Ško­tai, ar­ba ma­no kai­mo ait­va­ras“, Hen­ri­ko Gu­da­vi­čiaus įžval­gas, Van­dos Moc­ke­vi­čie­nės at­si­mi­ni­mus apie Sek­mi­nių lau­žus Ne­dzin­gė­je. O kur dar li­te­ra­tų klu­bo „Tėk­mė“ na­rių kū­ry­ba, nau­jie­nos iš kny­gų pa­sau­lio.
 kalendorus Dzūkų kalendorius 2018
Asociacija „Vilniaus dzūkuliai” išleido „Dzūkų kalendorių 2018”. Tai – pirmasis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje. Pasak šio kalendoriaus sumanytojo ir sudarytojo Juozo Žitkausko, leidinys skirtas dzūkams ir tiems, kuriems miela Dzūkija. Žmonėms, kurie nori dar labiau pažinti šį regioną, iš čia kilusius žmones, žvilgtelėti į jos praeitį bei ateitį. „Dzūkų kalendorus 2018” – funkcionalus leidinys, kurį bus galima pasikabinti ant sienos ir mėgautis ištisus metus. Visa informacinė – tekstinė kalendoriaus dalis parengta dzūkų tarme (išskyrus dzūkiškų žodžių atitikmenis bendrine kalba). V. Daraškevičiaus nuotraukos mus nukelia į įvairius Dzūkijos laikotarpius. nuotraukos mus nuves iki Alytaus, Kapčiamiesčio, Pivašiūnų, Perlojos, Mardasavo, Merkinės, Rudaminos (Lazdijų r.), Punsko, Balbieriškio.
 svajones Grigaitienė, Joana
Svajonės pašaukti: antroji knyga: apybraižos.- [Varėna], [2017] (AB "Spauda").- 236 p.
Šioje knygoje pedagogės Joanos Grigaitienės įtaigiai ir labai jautriai perteikti Varėnos krašto gydytojų, šviesių asmenybių, gyvenimai.
 teniso zvaigzdes Korkutis, Vincentas
Teniso žvaigždės iš arti...Vilnius, 2016.- 608 p.Vincentas Korkutis - Lietuvos geologas, gamtos mokslų daktaras,
Lietuvos teniso sąjungos metraštininkas. Gimė 1931 m. liepos 24 d. Senojoje Varėnoje. Kur bebūdamas, V. Korkutis aktyviai sportavo, organizavo įvairius sportinius renginius. Didžioji jo meilė – lauko tenisas. Nuo 1966 m. – Lietuvos teniso sąjungos prezidiumo narys. 1965 -1989 m. buvo renkamas į SSRS geriausiųjų bokštelio teisėjų dešimtuką.
Atsiminimų knygoje aprašo 68 metus trunkančią draugystę su teniso sportu, kurį pamėgo mokydamasis Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje.
 laisves kovu Laisvės kovų ir netekčių metai: laisvės kovotojų prisiminimų rinktinė / sudarė Romas Kaunietis.- Vilnius: Margi raštai, 2016.- D.II- 1016 p.
Antrojoje RINKTINĖS dalyje pateikiama Vytauto (Anykščių, Utenos, Molėtų, Ignalinos, Švenčionių r.), Prisikėlimo (Radviliškio, Pasvalio, Panevėžio, Ukmergės, Kėdainių r.), Kęstučio (Šilalės, Tauragės, Jurbarko r.), Žemaičių (Skuodo, Plungės, Telšių r.), Tauro (Šakių, Marijampolės, Vilkaviškio r.) ir Dainavos (Lazdijų, Varėnos, Druskininkų r.) apygardų laisvės kovotojų prisiminimai bei kovojusiųjų kitoje pusėje prisiminimai, medžiagos apie MGB–KGB agentų veiklą.  
 saltiniai Lietuvos šaltiniai ir versmės: Dzūkijos nacionalinis parkas.- Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, 2016 .- 197 p.
Šio leidinio tikslas – supažindinti visuomenę su esamomis šaltinių susidarymo schemomis, jų klasifikavimo principais. Lietuvos gamta sukūrė palankias sąlygas kauptis dideliems požeminio vandens ištekliams. Hidrogeologų vertinimu, nedarydami žalos gamtai kiekvieną dieną iš žemės gelmių galime išgauti per 3 milijonus kubinių metrų gėlo geriamojo vandens. Tačiau tai tik nedidelė vandens apykaitos gamtoje dalis. Požeminis vanduo sudaro požeminio „vandens ciklo“ dalį. Kartu jis yra labai susijęs su atmosferos arba klimato procesais, su paviršinio upių ir ežerų vandens režimu, su šaltiniais ir pelkėmis. Gruntinio vandens ištakos upių, ežerų slėnių šlaituose ar artezinio vandens ištakos paviršiniuose vandens telkiniuose ir jų slėnių šlaituose ir yra vadinamos šaltiniais arba versmėmis. Šaltinių Dzūkijos nacionaliniame parke susidarymo geologinės ir hidrogeologinės sąlygos, jų prieinamumas ir patrauklumas lankytojams, vandens cheminė sudėtis ir kt. vertinga informacija – visa tai skaitytojai ir ras naujajame leidinyje.
 zurnalistai Laurinavičius, Jonas
Žurnalistai: atsiminimai, biografinės apybraižos, interviu, straipsniai.-Kaunas, 2017.- 261 p
Atsiminimų, biografinių apybraižų ir interviu knygoje „Žurnalistai“ autorius pasakoja apie savo kolegas, su kuriais jam teko dirbti, artimai bendrauti. Dauguma šių žurnalistų jau išėję Amžinybėn. Pasak autoriaus, ši knyga – tai padėkos žodis gyviesiems ir atminimo ženklas mirusiesiems. Knygos vertę didina ir pluoštas niekur neskelbtų nuotraukų.
Knygos  įvade „Buvau su jais“ J. Laurinavičius prisimena darbą Varėnos redakcijoje, pasakoja apie Varėnos rajono žurnalistus, su kuriais jam teko bendrauti ir kurie jį mokė žurnalistinio darbo niuansų. Taip pat prisimena vykusius literatūrinius vakarus Varėnoje, renginius su P. Širviu, B. Mackevičiumi, V. Giedra ir kt.  Prisimena, kad jo ryšiai su redakcija vėl atgijo Atgimimo laikais, kai Varėnos rajono laikraščio redaktoriumi tapo Aloyzas Tendzegolskis.  Redaktorius buvo jį įtraukęs į „Merkio krašto“ laikraščio priedo „Varėnė“ redakcinę kolegiją.
 zodynas Leskauskaitė, Asta
Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas.- Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016 -.
T. 1: A-M.- 2016.- 684 p.
Žodyne išsamiai aprašytos pietinių pietų aukštaičių šnektos ir jų plotas, analizuojamas šnektų savitumas ir nurodomos būdingesnės ypatybės. I tomo pagrindą sudaro ekspedicijose tyrėjų surinkti ir užrašyti žodžiai nuo A iki M raidės. Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas yra išsamusis aiškinamasis Varėnos rajono pietinės dalies šnektų žodynas, į kurį sudėta iš šnekamosios kalbos ir rankraštinių rašytinių šaltinių surinkta medžiaga. 
 arealas Miliūnas, Petras
Suvokimo arealas : [eilėraščiai].- Marijampolė, 2017.- 138 p.
 soka genys Mockevičienė, Vanda
Šoka šarka ir genys: Dzūkijos kaimo autentiški vaikų žaidimai.- Vilnius: Petro ofsetas.- 2017.- 96 p.
Knygoje pateikti kūdikių žaidinimai, vaikų rateliai, vikrumą ir kūrybišku -mą lavinantys žaidimai, dainos ir kita krašto tautosaka. Visa tai iš žmonių, kurie dar iki II pasaulinio karo ganė gyvulius, augino vaikus, surinko ir užrašė Nedzingės kaimo vaikų folkloro ansamblio „Piemenukai“ įkūrėja ir vadovė Vanda Mockevičienė.
 nemunu Paltanavičius, Selemonas
Nemunu per Lietuvą.- Kaunas: Terra Publica, 2017. – 209 p.
Knyga parengta pagal LRT televizijos projektą „Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Knygoje „Nemunu per Lietuvą“ populiariai, moderniai, su žinomais šalies žmonėmis pristatoma Lietuva ir jos istorija, etnokultūra, paveldas. Knygos „Nemunu per Lietuvą“ sudarytojas – 2015 m. ir 2016 m. ekspedicijų dalyvis, nominuotas rašytojas ir gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Nuostabus pasakotojas, kurio plunksnai lengvai atsiveria ne tik Nemunas, upės istorija, jos kelias ir sutikti žmonės, bet ir patys 2015 m. ir 2016 m. nacionalinės ekspedicijos dalyviai. Knygoje: ,,Dzūkiškas svetingumas Liškiavoje ir Merkinėje“      
 ranksluosciai Rankšluosčiai : lietuvių liaudies tekstilė : katalogas / sudarytoja Dalia Bernotaitė-Beliauskienė.- Lietuvos dailės muziejus, 2016.- 462 p.
Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno skyriuje saugoma įspūdinga rankšluosčių kolekcija – šiandien ji jau perkopė 1000 vnt. Daugiau nei per septyniasdešimt metų buvo sukaupta tai, kas sugulė į kelių šimtų puslapių leidinį. Leidinio idėja brendo jau senokai – skatino noras parodyti dalelę gausaus Lietuvos dailės muziejaus liaudies tekstilės rinkinio. Leidinyje – rankšluosčiai iš Varėnos bei Varėnos rajono.
 palepeje Skaržinskas, Česlovas
Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras.- Vilnius: 2017, - 200 p.
Autentiški autoriaus pasakojimai ir pokalbiai apie Dzūkijos keturių brolių partizanų Ivanauskų likimą, fotomenininkų brolių Černiauskų, ilgamečio "Valstiečių laikraščio" vyriausiojo redaktoriaus žanro tekstai: įžvalgos, apmąstymai, prisiminimai. Daugelyje jų Jono Švobos, poeto ir eseisto Stasio Stacevičiaus, rašytojų Aloyzo Tendzegolskio, Jono Mačiukevičiaus bei kitų menininkų kūrybos ir gyvenimo laikotarpius. Jie atspindi platų išorinio ir vidinio pasaulio lauką. Dominuoja esė akcentuojama skaudi nutolusio ir dabartinio laiko sandūra - dienraščio "Respublika" žurnalisto darbas pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Šalčininkų krašte, kaimo, kaip tautos šaknų, naikinimas. 
 sodo reda Sodo rėda / [sudarytoja Marija Liugienė].-2-asis papildytas leidimas.- Vilniaus etninės kultūros centras, 2016.- 135 p.
Sodas - tai tarsi sumažintas „pasaulio modelis”, nuo seno naudojamas lietuvių liaudies papročiuose. Sodas rišamas vestuvėms, krikštynoms, per kalendorines šventes. Jis kabinamas virš stalo, kartu su stalu sudarydami sakralią erdvę. Palubėje kabantis sodas siejasi su dangaus sodu - rojumi arba dausomis. Leidinyje pasakojama apie tradicinius šiaudinius sodus: jų simbolikos archetipus, sakralumą, aprašomos sodo vėrimo technologinis procesas su schemomis ir nuotraukomis, pateikiama gausybė muziejinių ir šiuolaikinių sodų pavyzdžių. Šioje knygoje pristatomi sodų rišėjai iš visos Lietuvos, pateikiami nauji sodų pavyzdžiai.
 sielos preliudai Petkevičiūtė, Silvija Beatričė
Sielos preliudai [Reginčiųjų ir Brailio raštu] : eilėraščių knyga su kompaktinėje plokštelėje įrašytu septynių kūrinių fortepijoniniu ciklu "Ilgesys MKČ".- Klaipėda : Verslas ar Menas, 2017.- 89 p. + 25 p. Brailio raštu + 1 garso diskas (CD)
„Sielos preliudai" - eilėraščių knyga su kompaktinėje plokštelėje įrašytu septynių kūrinių fortepijoniniu ciklu „Ilgesys MKČ". Tai jaunos autorės Silvijos Beatričės Petkevičiūtės kūrybinis kelias, jkvėptas lietuvių kompozitoriaus bei dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir jo provaikaičio, pianisto Roko Zubovo. Septyniolikos romantizmo stiliaus eilėraščių rinkinys, pateiktas trimis - lietuvių, anglų ir rusų - kalbomis, žodžiais atskleidžia kūrėjos muzikinę pasaulėjautą. Pirmasis eilėraštis knygoje atspausdintas ir Brailio raštu. Leidinj papildo bei muzikinio pasaulio savitumą pabrėžia kompaktinė plokštelė, kurioje jrašytas autorės sukurtas simbolistinis septynių kūrinių fortepijoninis ciklas
 tautosakiniu Proškutė, Laimutė
Tautosakinių ir instrumentologinių ekspedicijų keliais : Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansamblio "Linago" 1994-2015 m. ekspedicijose užrašyta lietuvių instrumentinė ir vokalinė muzika.- Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2017.- 512 p. : iliustr., nat. + 1 vaizdo diskas (DVD)
Leidinyje publikuojama net 409 įvairiuose Lietuvos etnografiniuose regionuose įrašyti liaudies muzikos kūriniai: 235 garso ir 174 vaizdo įrašai. publikuojama Valkininkų ekspedicijos metu  (1997 m.) užrašyti liaudies muzios kūriniai. Leidinį papildo 40 pateikėjų gyvenimo aprašymai, 126 jų portretinės ir muzikinės veiklos fotografijos.
 kelias i vilniu Rudokas, Jonas
Tas kelias į Vilnių... Kovų dėl mūsų sostinės metraštis.- Vilnius: Gairės, 2014.- 584 p.
J. Rudoko knyga „Tas kelias į Vilnių ...“, apimanti platų laiko diapazoną nuo Gedimino iki mūsų laikų, bet daugiausia vietos joje skirta tarpukariui. Knygoje apibendrinta gausi literatūros ir archyvų šaltinių medžiaga, išryškinant problemų šaknis ir priežastis.
Rašoma apie Vinco Uždavinio, Rapolo Mackonio veiklą.
 sviesiau Tendzegolskis, Aloyzas
Šviesiau už mėnesieną: romanas.- Kaunas: VšĮ „Kauko laiptai“, 2017.- 248 p.
Politinis socialinis romanas apie ankstyvojo sovietinio laikotarpio Lietuvos gyvenimą, apie jaunojo herojaus Juozuko kančias melo ir dviveidystės mokykloje, jo mėginimus sakyti tiesą ir užsimezgusią pažintį su to meto disidentais. Tai sovietiniame gyvenime pulsuojantis idealus jaunuolis, literatas, atsisakęs ideologinių svaičiojimų ir keliantis amžinąją tiesos ir gyvenimo kritikos iš apačios problemą, bet niekaip nerandantis savojo tako.  Publicistiniame pasakojime vyrauja jaunimo ir suaugusių žmonių, daugiausia pedagogų, charakteriai, epinės detalės, komizmas. Tai šiandienos kalba apie neseną laikmetį, okupuotą mokyklą, apie dvasinę prievartą, sovietinę literatūrą ir totalinį visuomenės nuolankumą.
 priesinimasis Terleckas, Vladas
Priešinimasis Lietuvos nukryžiavimui 1944-1953: mitai ir tikrovė.- Vilnius, 2017. – 533 p.
Naujoji knyga – protestas prieš partizanų atminties niekinimą, tikrųjų žudikų slėpimą, apie ginkluotą ir nuginkluotą tautos būtinąjį gintį. Išsamiai rašoma apie ekonominį terorą, masiškas vagystes ir plėšimus, žuvusiųjų niekinimą ir jo tikslus, partizanų dvasinį pasaulį ir akistatą su partiniai sovietiniais aktyvistais. Knygoje šimtų liudininkų lūpomis ir pasitelkus visus esamus šaltinius pasakojama Lietuvos žmonių gyvenimo ir priešinimosi okupacijai 1944-1953 m. istorija. Siekiama įspėti skaitytojus apie plintantį pavojingą Lietuvos praeities perrašinėjimą, prasiveržiantį cinizmą, ryškėjantį revanšistinį sovietinės istoriografijos gaivinimą.
tekme2 Tėkmė: almanachas / Alytaus apskrities literatų klubas.- Alytus: UAB Alytaus spaustuvė, 2017.- 2016 p.: iliustr.
Šis, jau septintasis, literatų klubo „Tėkmė“ almanachas yra skirtas Dzūkijos žemei ir Alytui. Leidinyje – varėniškių - Marijos Inkrataitės-Blažulionienės, Lidijos Cichodskienės, Justino Jaksebagos, Ramutės Kašėtienės, Marijos Dalios Kavaliauskienės, Indrės Kondratavičiūtės, Irenos Malmygienės, Petro Miliūno, Jono Staliulionio, Eugenijos Strazdienės, Danos Volungevičienės – eilėraščiai.
 o kad parsvistu Vėlyvis, Jonas
O, kad prašvistų Lietuvos dvasia!: istorinis romanas apie Joną Basanavičių.- Vilnius, 2017.- 385 p.Tai istorinis romanas apie Joną Basanavičių. Aprašoma jo gyvenimo kelio atkarpa nuo 1880 metų, kai išvyko dirbti į Bulgariją iki 1913 metų vasaros, kai Amerikoje rinko aukas Tautos namams statyti. Tačiau knygą autorius baigia žinia, kad 1918 m. vasario 16 dieną, Jonas Basanavičius, tuomet pirmininkavęs Lietuvos Tarybai, pirmasis pasirašo Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Romanas atspindi Jono Basanavičiaus pastangas saule paversti Lietuvos dvasią, kad ji suvirpintų aplenkėjusių, aprusėjusių, apvokietėjusių lietuvių širdis lietuvišku plakimu. Šie žodžiai aktualūs ir šiandien.
 be taves Vėlyvienė, Eugenija
Be tavęs – su tavimi: atsiminimai.- [Vilnius] : [E. Vėlyvienė], 2015 (Vilnius : InSpe).- 360 p.
Atsiminimų knyga apie žurnalistą, rašytoją, dėstytoją, socialinių mokslų daktarą Joną Vėlyvį. E. Vėlyvienė rašo: „Skiriu savo vyrui po mirties. Knygoje aprašiau jo gyvenią, išleistas knygas, įdedu nuotraukas iš šeimos albumo, draugų atsiminimus. Pasakoju apie mūsų bendrą gyvenimą, jo pomėgius, nuveiktus darbus.“
LEIDINIAI GAUTI 2016 METAIS
Kultūra
 dainava1 Dainava: dzūkų kultūros žurnalas. – 2016, Nr. 1(31). – 80 p.   
Leidinyje išspausdintas Aido Mozūraičio straipsnis „Nemuno laivai. Merkinės laivas – vytinė?“, kuriame rašoma apie Nemune ties Merkine aptiktas laivo liekanas. Algimantas Černiauskas publikacijoje „Dzūkijos nacionaliniam parkui – 25 metai. Etnokultūros fragmentai“ pasakoja apie Marcinkonių etnografinį ansamblį, tarptautinį festivalį „Subatos vakarėly“, Margionių klojimo teatrą, amatų mokyklėles, drevinę bitininkystę Musteikos kaime, tautodailininkų darbų parodas Merkinėje. Prof. Vygandas Čaplikas savo straipsnį skiria žymios dailininkės Gražinos Didelytės atminimui. Žurnale publikuojamas Vilmos Sinkevičiūtės straipsnis „Drevinė bitininkystė Lietuvoje XVI a. – XXI a. pr.“, kuris supažindina su drevinės bitininkystės puoselėtojais Musteikos ir Marcinkonių kaimuose. Straipsnyje „Raudonosios knygos puslapiais“ Mindaugas Lapelė rašo apie Dainavos krašto biologinę įvairovę ir floros bei faunos savitumus.
Aleksonis Jonas - Bibliografija
 bibliografija Jonas Aleksonis. Bibliografija / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras; [sudarė Rasa Samauskienė]. – [Perloja (Varėnos r.)]: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Perlojos bandymų stotis, 2015. – 47, [1] p.: iliustr., portr.
Leidinyje pateikta buvusio Perlojos bandymų stoties direktoriaus dr. Jono Aleksonio gyvenimo ir mokslinės veiklos apžvalga.  Išspausdinti dr. Vytauto Žemaičio, Juozo Zakaracko, Elenos Simanauskytės, Vinco Kupčinsko ir Marijos Šilalienės atsiminimai apie  J.  Aleksonį. Leidinyje išspausdinta jo mokslo darbų ir kitų publikacijų bibliografija. Bibliografiniai aprašai -  nuo 1958 m.  iki 1995 m.   Pateikti 192 bibliografiniai įrašai, kurie sunumeruoti.  Knygelę papildo J. Aleksonio, jo šeimos ir kolegų nuotraukos.
 Kunigai
 kanauninkas Česnulis, Vytautas Valentinas
Kanauninkas Klemensas Maliukevičius. – Trakai: Voruta, 2016. – 160 p.
Kanauninkas Klemensas Maliukevičius (1876-1934) – žymus Lietuvos Bažnyčios veikėjas, lietuvybės puoselėtojas, didžiąją savo trumpo gyvenimo dalį praleidęs Trakuose, buvęs Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonu ir dekanu (1911-1933). Istorinėje apybraižoje, pasiremiant archyviniais dokumentais, aprašomas jo gyvenimo kelias nuo gimimo Latežeryje, prie Druskininkų, iki mirties Valkininkuose.
Kan. Klemensas Maliukevičius palaidotas Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje. 
 gyvenimas Sakalauskaitė, Ramunė
Gyvenimas, koks jis buvo: monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija. – Vilnius: Porta artis, 2015. – 224 p.: iliustr.
Knygoje objektyviai, detaliai ir autentiškai pasakojama apie monsinjoro Kazimiero Vasiliausko nueitą gyvenimo kelią. Tai nediskutuotina vertybė. Knygos autorė, monsinjoro artimų žmonių ratui priklausiusi žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė, remiasi visais žinomais šaltiniais, archyvais, žmonių liudijimais. Knygoje taip pat rasime pasakojimą apie K. Vasiliausko kunigavimą Varėnoje 1968 – 1975 metais.
 Policija - Biografijos
 policininko Kvaraciejus, Juozas
Policininko atsiminimai: autobiografija. – Merkinė, Varėnos r.: Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus, 2015. – 240 p.: iliustr.
Juozo Kvaraciejaus, gimusio 1908 m. Česukų kaime, autobiografija. Slapstydamasis nuo sovietų 1946-1947 m., Juozas Kvaraciejus vaizdingai aprašė savo gyvenimo kelią. Piemenuko įspūdžiai iš Pirmojo pasaulinio karo mūšių Česukų kaimo apylinkėse, lietuvių-lenkų kovų epizodai ir mokslo metai Merkinės progimnazijoje, o vėliau Alytuje, atskleidžia skaitytojui kaimo vaiko kelią į Lietuvos kariuomenės gretas, į kurias buvo pašauktas 1930 m. ir tarnybos metus (1932-1940) Lietuvos policijoje. Ypač skaudūs pirmosios ir antrosios sovietinės okupacijos išgyvenimai, kuriuos autorius fiksavo pogrindyje iki pat savo tragiškos žūties.
 Mokytojai
 svajones Grigaitienė, Joana
Svajonės pašaukti. – Varėna, 2015. – 255 p.: iliustr.
„Svajonės pašaukti“ – tai apybraižų apie trijų kartų (beveik šimtmečio ribose) Varėnos krašto pedagogus, šviesias asmenybes, ir jų veiklos rezultatus. Vis kitokiomis spalvomis nušvitusi kiekvieno jų būtis, tačiau visus sieja ištikimybė pareigai, pašaukimui, meilė žmogui ir savo darbui.
„Didžiuojuosi mokytojais, kuriuos galiu drąsiai vadinti Varėnos krašto šviesuliais. Mokytojo dalia niekada nebuvo lengva. Iššūkių būta prieš septyniasdešimt metų, nestinga jų ir šiandien“, - rašo knygoje Varėnos rajono meras Algis Kašėta, buvęs Seimo narys.
 Geležinkelis
 gelezinkelis Pirmasis geležinkelis Lietuvoje: 1 knyga. – Vilnius: AB „Lietuvos geležinkeliai“, 2016. – 199, [1] p.: iliustr., žemėl., faksimil.
Knygoje pateikta trumpa pirmojo Lietuvos geležinkelio Lietuvoje istorija (geležinkelio ruožas Turmantas – Marcinkonys), skirta plačiajam skaitytojų ratui. Norėta paviešinti kuo daugiau ikonografinės medžiagos apie pirmojo geležinkelio Lietuvoje pastatus: keleivių namus, vandens bokštus, siurblines, kitus statinius bei tiltus ir tunelį. Visa ši medžiaga surinkta iš įvairių archyvų, bibliotekų bei privačių kolekcijų.
Leidinyje rasime informacijos apie Valkininkų, Matuizų, Varėnos ir Marcinkonių geležinkelio stotis, jų istoriją, pastatus, planus, projektus. Medžiaga  pateikiama ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba
 kaimo Stanikūnas, Vytautas
Lietuvos kaimo trobesiai. – Lietuvos liaudies buities muziejus, 2016. – 93 [3] p.: iliustr.
Šiame leidinyje norima aprašyti tradicinių kaimo gyvenamųjų pastatų raidą, parodyti jų regioninius skirtumus. Remiamasi etnografų tyrimais ir autoriaus žiniomis, sukauptomis kuriant Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse ir ilgą laiką jam vadovaujant, keletą dešimtmečių tyrinėjant lietuvių gyvenamąjį namą, kitus pastatus bei sodybą.
Knygoje aprašomas XIX a. pabaigoje Musteikos kaime Tomo Gaidžio pastatytas namas bei į Lietuvos liaudies buities muziejų iš Zervynų kaimo atkelta Pranės Tamulevičienės pirkia. 
 Rotušės  -  Merkinė
 merkines Buržinskas, Žygimantas
Istorinė Merkinės rotušė. – Merkinė: Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus, 2015. – 119, [1] p.: iliustr.
Monografijoje analizuojami turimi archeologiniai, istoriniai, ikonografiniai šaltiniai apie Merkinės miesto rotušę. Daug metų buvusi kaip legenda, šiandieną Merkinės rotušė mūsų sąmonėje iškyla kaip prarastos erdvės ir laiko simbolis. Archeologo Žygimanto Buržinsko kruopščiai atlikta turimų šaltinių analizė, duomenų palyginimai, naujausi atradimai sugulė į vientisą veikalą. Knyga itin patraukli ne tik dėl faktologinės medžiagos, bet ir dėl gausiai pateikiamų kokybiškų, niekur iki šiol nepublikuotų iliustracijų, susijusių su senuoju Merkinės miestu. 
 M. K. Čiurlionis
 ciurlionio Nedzelskis, Adelbertas
M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje 1963 – 1997 m. – Druskininkai: Sofartas, 2016. – 276 p.: iliustr.
Knygoje aprašomas M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus Druskininkuose įkūrimas ir veikla 1963 – 1997 metų laikotarpyje. Tuometinis muziejaus vedėjas Adelbertas Nedzelskis pasakoja apie muziejaus vystymąsi, veiklą, įvykius iliustruodamas nuotraukomis ir dokumentais. Pateikiamas svarbus, nepakartojamas muziejaus gyvavimo etapas.
 kazimieras Kazimieras Stabrauskas – M. K. Čiurlionio mokytojas: katalogas / sudarytoja ir tekstų autorė Vilma Kilinskienė. – Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2016. – 128 p.: iliustr.
2015 m. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune surengė dailininko Kazimiero Stabrausko (1869-1929) tapybos parodą „Kazimieras Stabrauskas – M. K. Čiurlionio mokytojas.“ Parodoje pirmą kartą Lietuvoje eksponuota išsami, visą menininko kūrybos laikotarpį atspindinti K. Stabrausko tapybos darbų kolekcija bei ją lydinti archyvinė medžiaga. Parodos kataloge publikuojami K.Stabrausko tapybos darbai, atskleidžiami dailininko biografijos ir kūrybos faktai, meninės veiklos ryšiai su Lietuva ir M. K. Čiurlioniu.
K Stabrauskas buvo ne tik M.K. Čiurlionio mokytojas, bet ir jo draugas, patarėjas, kolega, rėmėjas, bendramintis. 
Partizaninis  karas  (Merkinė)
 istorija Gaškaitė, Nijolė
Pasipriešinimo istorija, 1944 – 1953 metai. – 3-ioji papild. laida. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2016. – 344 p.: iliustr., faks., nat.
Ši knyga – mėginimas atskleisti patį tragiškiausią XX amžiaus Lietuvos istorijos puslapį. Ją rengiant naudotasi partizanų ir sovietinių represinių struktūrų archyvais, liudininkų prisiminimais ir tyrinėtojų darbais.
Knygos prieduose pateikiama partizanų tekstų chrestomatija. Joje – svarbesnieji partizanų vadovybės dokumentai, atsišaukimai, partizanų spaudos skiltys, nemažas pluoštas kūrybos – atsiminimų, dienoraščių, eilėraščių, dainų.
Leidinyje rašoma apie Dainavos apygardos  partizanus, pateikti Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimai apie Merkinės puolimą 1945 metų gruodžio 15 dieną. 
 zingsniai Kuckailis, Ernestas
Tylūs žingsniai per samanas. – Kaunas: Vox altera, 2016. – 144 p.
Remiantis realiais įvykiais, knygoje perteikiama Lietuvos partizanų kasdienybė, aprašomi susirėmimai su okupantais, Merkinės miestelio šturmas 1945 metais.
Pasak autoriaus, jis nesiekė tiksliai atkurti įvykių, bet labiau norėjo atskleisti partizaninį karą per žmonių išgyvenimus ir kartais paprastus buitinius dalykus, kario žvilgsniu pažiūrėti į tautos pasipriešinimo kovą.
 Partizanai – Dainava – Garso ir vaizdo įrašai
 tevyne Tėvynė – tai ta vieta žemėje, už kurią esi atsakingas: [dokumentinė apybraiža apie Dainavos partizanų vadus] / režisierė Rimutė Viniarskaitė. – [Druskininkai]: [S.n.], 2016. – 1 vaizdo diskas (DVD).
Filmas pasakoja apie rezistencinio laikotarpio metu Dainavos apygardai vadovavusius partizanų vadus (Juozas Vitkus-Kazimieraitis, Domininkas Jėčys-Ąžuolis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Benediktas Labėnas-Kariūnas, Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, Juozas Gegužis-Diemedis, Vincas Daunoras-Ungurys), jų biografijas, prisiminimus ir liudijimus. 
Grožinė  literatūra
 asvalto Ant asfalto duona nežydi: eilėraščiai ir proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. – Jonava: Dobilo leidykla, 2016. – 140 p.
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių antologijoje „Ant asfalto duona nežydi“ rašoma apie duoną, kuri nežydi ant asfalto, o rugio sėjėjo rankose.
Knygoje išspausdinti Valkininkuose gyvenančių literačių Marijos Inkrataitės-Blažulionienės eilėraščiai apie javapjūtę, žemę, knygą, Šešupę bei  Eugenijos Strazdienės eilėraščiai „Ant asfalto duona nežydi“, „Svajonė“, „Prisiminimas“.  
 rudnia Gudaitis, Romas
Vytauto vergo įdagas: apysaka; Rudnia iškeliauja į dangų: novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – 272 p.
Apysakoje atskleidžiamas žmogiškas kunigaikščio Vytauto paveikslas su jo vidinėmis dramomis ir genialaus politiko savitumas.
Novelių ciklas „Rudnia iškeliauja į dangų“ – tarsi savarankiška knyga. Ryškiai ir spalvingai atskleidžiami nedidelio Dzūkijos kampelio žmonių likimai, jų bendravimo būdas, kuris vis dar remiasi amžiais saugota dvasine tradicija, istorinės atminties fragmentais, gilia pagarba žmogaus savitumui.  
 simtaziede Kavaliauskienė, Marija Dalia
Šimtažiedė verba šimtažodė: eilėraščiai. – Perloja: Atmena, 2014. – 180 p.
„Ši knygutė tėra bandymas sustabdyti kai kurias vaikystės, jaunystės, senatvės akimirkas, vaizdų, jausmų, minčių pavidalu sugulusias į klasikinio stiliaus eilėraščius, kurie užrašyti nuo 1959 iki 2014 metų.
Kažkur tarp ryto ir tarp nakties,
kažkur tarp sapno ir atminties“
                                  Marija Dalia Kavaliauskienė
 pauksciai Lee, Stacy
Margieji paukščiai:[eilėraščiai]. – [United States of America], 2016. – 62 p.
„Margieji paukščiai“ – septintasis Stacy Lee (Stasės Piliūtės), kilusios iš Varėnos rajono ir JAV gyvenančios, eilėraščių rinkinys. Šioje poezijos knygelėje autorė ir vėl kviečia skaitytoją į susimąstymo pasaulį, kur susikryžiuoja žmogiškų jausmų prieštaravimai, liūdesys su džiaugsmu, vienatvė su laimės akimirkomis, dabartis su praeities prisiminimais.
Tegul „Margieji paukščiai“ vienija  jūsų sielą su Visatos paslaptimis, Jos santarve, dieviška palaima, gyvenimo dėsniais ir vingiais“, - tokį palinkėjimą poezijos mėgėjams atsiuntė S. Lee iš tolimosios Floridos.
 perlai Lipskis, Stasys
Biografijų perlai: [dokumentinės noveletės]. – Vilnius: Žuvėdra, 2016. – 144 p.: iliustr., portr.
Šioje knygoje spausdinamos dokumentinės noveletės apie žymias XX amžiaus asmenybes.
Viename iš knygoje pateiktų rašinių „Stalino anūkas ir lietuviški akcentai“ Stasys Lipskis pasakoja apie iš Senosios Varėnos kilusią režisierę Dalią Tamulevičiūtę ir jos santuoką su Stalino anūku Aleksandru Burdonskiu. Jie susipažino Maskvoje, o santuoką įregistravo 1973-iųjų vasarą Vilniaus metrikacijos biure.
„Judviejų santuoka subyrėjo, bet jiedu neišsiskyrė. „Skyrybų mums nereikėjo, - po daugelio metų prisipažins Aleksandras. – Atsimenu, juokaudavome: kai būsime visiškai seni, vėl kartu gyvensime, dalydamiesi tuo, ką patyrėme“...- rašo knygos autorius.
 labirintai Miliūnas, Petras
Minčių labirintuos: [eilėraščiai]. – Marijampolė: Idėjų dirbtuvės, 2016. – 144 p.
Varėnoje gyvenančio literato, daugelio poezijos knygų autoriaus Petro Miliūno naujausiame eilėraščių rinkinyje „Minčių labirintuos“ išspausdinti 108 eilėraščiai. Knygoje išskirti šie eilėraščių ciklai: Įgimtų ydų valia negydo, Minčių labirintuos, Jausmų nelaisvėj,  Pastovus rūpestis, Laiko tėkmėj.
 Archeologija
 archeologo Tautavičius, Adolfas
Iš archeologo užrašų. – Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016. – 223, [1] p.:  iliustr.
Habilituotas daktaras Adolfas Tautavičius (1925-2006) – vienas žymiausių Lietuvos archeologijos specialistų. Nuo 1947 m. dalyvavo daugelio Lietuvos vietovių tyrinėjimuose.
Knygoje autorius aprašo savo ir kolegų mokslinės veiklos metus – svarbius XX a. 6-10-ojo dešimtmečių Lietuvos archeologijos mokslo etapus. Užrašai vertinami kaip vieno iš aktyviausių mokslininkų parašyta XX a. antros pusės Lietuvos archeologijos istorija.
Leidinyje minimi archeologiniai tyrinėjimai Varėnos rajone. 
 Kaimai
 ezeru Česnulis, Vytautas Valentinas
Tarp ežerų ir girių: Girežerio kaimo istorija. – Trakai: „Vorutos“ fondas, 2016. – 168 p., [20] iliustr. lap.
Knyga „Tarp ežerų ir girių“ – tai istoriniais šaltiniais pagrįsta Girežerio kaimo istorija. Tarp miškų, tarpuežerėse glūdintis kaimelis priklauso Varėnos seniūnijai.
Leidinyje pagal archeologinius šaltinius apibūdinta vietovės priešistorė ir nuo XVIII a. antrosios pusės žinomas senajam Varėnos dvarui priklausęs Girežeris bei jo gyventojai. Kaimo istorija apžvelgta laikotarpiais – nuo XVIII a. pabaigos per XIX a. ir XX a. pradžią, lenkų okupaciją 1920-1939 m., vokiečių okupaciją ir abu bolševizmo laikotarpius. Trumpai paliestas šių dienų gyvenimas. 
 radyscius Valuckienė, Marija
Radyščius: giminių medžių sodas. – Vilnius: BALTO print, - 2016. – 1039 p.: iliustr.
Knygoje pagal žmonių pasakojimus, archyvinę medžiagą bei kitus spausdintus šaltinius aprašyta Radyščiaus kaimo ir jo aplinkos geografinė bei istorinė padėtis. Radyščiuje gyvenusių ar gyvenančių šeimų aprašymai pateikti abėcėline tvarka. Knygoje gausu autentiškų fotografijų, kurias skelbti sutiko šeimų atstovai. Pateikiami sudaryti kiekvienos giminės (pagal vardus) geneologiniai medžiai.
Knygoje apžvelgti Varėnos rajono, Merkinės seniūnijos, Liškiavos parapijos, Liškiavos kolūkio istoriniai momentai, suteikiama žinių apie Dzūkijos nacionalinį parką, Liškiavos pagrindinę mokyklą, Radyščiaus pradinę mokyklą. Knygoje išspausdinti kaime dainuojamų dainų tekstai, buitinėje kalboje vartojami žodžiai, du tekstai, parašyti vietine dzūkų tarme bei kaime gimusių žmonių parašyti eilėraščiai.
 Lietuva - Albumas
 gintaro Gintaro Lietuva / [ sudarytoja Danguolė Kandrotienė]. – Kaunas: Terro publica, [2016]. – 189, [3] p.: iliustr.
„Gintaro Lietuva“ – reprezentacinis albumas su daugiau nei 200 spalvotų iliustracijų. Jį rengė profesionalai – fotografai, autoriai, įvairių sričių specialistai – supažindina skaitytojus su Lietuvos istorija, gamta, kultūra, išskirtinėmis vietovėmis, lietuvišku būdu ir gyvensena.
Leidinyje rasime informacijos apie Dzūkijos nacionalinį parką, jame esančius miestelius ir kaimus: Merkinę, Liškiavą, Marcinkonis, Zervynas, Musteiką, Margionis. Knygoje rašoma ir apie Varėnoje gimusį menininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, jo kūrybinį palikimą.
 Lietuva – Kelionių vadovai
 ypatinga Ypatinga Lietuva: keliaujame po gražiausias Lietuvos vietoves: 5 nacionaliniai parkai, 30 regioninių parkų, 6 rezervatai. – Vilnius: Tera publica, [2016]. – 239, [1] p.: iliustr., schem., žml.
„Ypatinga Lietuva“ – tai gražiausių objektų Lietuvoje žinynas norintiems pažinti gražų, žalią, gyvą, miškais ir ežerais nusagstytą, upelių išraižytą mūsų kraštą. Nacionaliniai, regioniniai parkai, rezervatai – pačios vertingiausios mūsų šalies vietos. Čia saugomi unikalūs gamtos kampeliai – įvairiausių gyvūnų, paukščių, augalų buveinės; saviti miestai, miesteliai, kaimeliai – mūsų namai, kur puoselėjamos lietuviškos tradicijos, kalba, kultūra.
Leidinyje rašoma apie Dzūkijos nacionalinio parko išskirtinę vertę, Marcinkonių ir Merkinės lankytojų centrus, parko  upių slėnių kraštovaizdį, kaimus, Čepkelių valstybinį gamtinį rezervatą.

LEIDINIAI GAUTI 2015 METAIS

 atvaizdo gyvastis Aleksandravičius, Algimantas
Dzūkija – išskaicyta iš Dzievulio drabnų raštų…: pitagrafija: [albumas].- Vilnius: Vaga, 2015 .- 351 p.
Tai solidi, daugiau nei pusketvirto šimto nuotraukų savin talpinanti, visą Dzūkiją glėbin suimanti ir jos unikalią dvasią per peizažus bei portretus tobulai atskleidžianti knyga, kurioje į bendrą kontekstą sklandžiai jungiasi vaizdingi piliakalniai ir girios, upokšniai ir debesys, didingos bažnyčios ir jaukūs, nuo metų naštos pakumpę vienkiemių trobesiai, kaimo švenčių, obelų žiedlapių ir pasiutusių pūgų sūkuriai, taip pat Dzūkijos užaugintos, grožį bei gėrį Lietuvai tvėrusios ir tebetveriančios asmenybės, kaip antai šviesaus atminimo poetai Antanas Kalanavičius bei Sigitas Geda, Lietuvą dar sodriai tebedainuojanti Veronika Povilionienė ir mus visus tebelaiminantis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius...
 lietuviu muzikos Bruveris, Jonas Vytautas
Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai. Teorinis sintetinis mokslo darbas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 378 p.
Tai antroji Jono Vytauto Bruverio darbų knyga (pirmoji – „Muzikos žemyno keliais“, 2014); joje muzikologas išsamiai gvildena Lietuvos muzikos istorijos reiškinius, į juos žvelgdamas plačiame istoriniame ir kultūriniame kontekste. Šioje knygoje sutelktos visos temos, kurias ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, įdėmus kultūros reiškinių stebėtojas ir vertintojas, tyrė ne vieną dešimtmetį . Daugiausia vietos skirta pirmojo lietuvių muziko klasiko ir unikalaus stiliaus dailininko Mikolojaus Konstantino Čiurlionio kūrybai
 grazulis rinktine Gražulis, Balys
Rinktinė: novelės, atsiminimai, publicistika, laiškai.- Senoji Varėna: Senosios Varėnos bičiulių klubas, 2015. – 496 p.
Pirmą kartą leidžiamoje Lietuvoje prozininko Balio Gražulio (1914–1994) „Rinktinėje“ publikuojama didžioji dalis jo kūrinių – novelės, atsiminimai, publicistika. Modeliuodamas XX a. lietuvių tautos dramą autorius pateikia spalvingų Dzūkijos kaimo vaizdų, sukuria įsimintinų miesto (Kauno) ir pražūtingo Antrojo pasaulinio karo scenų. Vaizduodamas pabėgėlių gyvenimą Vokietijoje ir JAV, jis nuolat grįžta į tėvynę, tuo paliudydamas, kad niekada nebuvo nutolęs nuo savojo krašto. Knygoje skaitytojas ras svarbią Lietuvos kultūrai radijo plokštelių paslėpimo ir jų suradimo istoriją.            
 nerupejo isvaziuoti Gudavičius, Henrikas
Nerūpėjo niekur išvažiuoti: [projekto „Gyvieji amatai Dzūkijoje“] leidinys / Henrikas Gudavičius, Algimantas ir
Mindaugas Černiauskai.- Vilnius: Petro ofsetas, 2015.- 167 p.
Poetiškas pasakojimas nuotraukomis ir pačių dzūkų lūpomis apie gebėjimą būti laimingam savojoje žemėje. Knygos autoriai, išvaikščioję visus smėlėto krašto takelius, užfiksavo neįkainojamus lobius - senųjų, tuštėjančių kaimų gyventojus.
Tai, kas užfiksuota daugiau kaip 20 metų kauptose Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotraukose bei Henriko Gudavičiaus užrašytuose etnografiniuose pasakojimuose – neįkainojama.
 laiskai is kaimo Gudavičius, Henrikas
Laiškai iš kaimo:dienoraštis.- Vilnius: VšĮ Bernardinai. lt, 2014. – 400 p.
Žinomo gamtininko ir publicisto H. Gudavičiaus (g. 1943 m.) dienoraštis – dovana tiek jaunam, tiek patyrusiam skaitytojui. Subtiliai ir giliai aprašytas žmogaus ir gamtos santykis, per amžius nekintantis gamtos ciklas atveria lėto gyvenimo stebuklą. Laiškai išsiskiria jautriu subtilumu, pastabumu, skaidriu pasakojimu. Taip iš mažo kiemo Dzūkijos miškuose veriasi globalaliojo pasaulio problemos, ir kaip atsavara joms suspindi nuostabi ir neišsenkanti gamta.
 istorijoje ir auditorijoje Istorijoje ir auditorijoje: Petronėlės Česnulevičiūtės devyniasdešimtmečiui.- Vilnius: Vilniaus universitetas; Vilniaus universiteto leidykla, 2015 .- 316 p.
Trečioji Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto rengiamos ir leidžiamos serijos „Mintis ir atmintis“ knyga skiriama docentės humanitarinių mokslų daktarės Petronėlės Česnulevičiūtės(1925–2011) devyniasdešimtmečiui.
Knygą "Istorijoje ir auditorijoje. Petronėlės Česnulevičiūtės devyniasdešimtmečiui" sudaro niekur iki šiol neskelbti P. Česnulevičiūtės grožiniai ir memuariniai tekstai, jos sesers ir buvusių studentų atsiminimai, taip pat keli jos asmenybę bei mokslinę ir pedagoginę veiklą apibūdinantys straipsniai.
 dvi saujos laiko Kalanavičius, Antanas
Dvi saujos laiko: eilėraščių rinktinė.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.- 176 p.
Poeto Antano Kalanavičiaus (1945-1992) ir gyvenimas, ir kūryba dažniausiai lydimi vieno žodžio: išskirtinumas. Išskirtinai liūdnos ir tragiškos lemties kūrėjas, sovietinių kultūros prievaizdų stumtas į literatūros užribį, ignoruotas, gyvas nesulaukęs nė vienos savo knygos. Ir išskirtinės poetikos autorius, kurio kūryba – originaliais įvaizdžiais, nepakartojamu savadarbiu žodynu, nepakartojamu skambesiu – neturi atitikmenų ir yra pati tikriausia poetinės savasties mokykla. Už ištikimybę poeto pašaukimui Antanas Kalanavičius sumokėjo fizine atskirtimi, tačiau jo poezija, jo knygos grįžta į savo istorinės paskirties vietą – ant skaitytojo stalo. 
 lietuvos knygnesiai Kaluškevičius, Benjaminas
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas].- Vilnius: Diemedis, 2014. – 672 p.
Šis leidinys yra 2004 metais „Diemedžio“ leidyklos parengtos ir atspausdintos knygos „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai“ tęsinys – antroji knyga. Joje įrašyti knygnešiai ir daraktoriai, apie kuriuos žinios surinktos po pirmos knygos išleidimo. Kai kurie asmenys iki šiol spaudoje nebuvo aprašyti. Apie juos informacija surasta tyrinėtojų nepanaudotuose Lietuvos archyvų ir bibliotekų rankraštynų dokumentuose. Tai asmenys, įkliuvę su draudžiama lietuviška spauda ir Vilniaus generalgubernatoriaus bausti administracine tvarka. Taip pat panaudoti knygnešių bei juos pažinojusių žmonių atsiminimai, atspausdinti užsienyje išleistose knygose ir periodikoje. Stengtasi suregistruoti knygnešių atminties vietas: palaidojimus, įvairius jiems pastatytus paminklus, paminklinius įrašus ir kt. Pateiktos žinios apie Varėnos rajone gimusius knygnešius.
 lietuvos miesteliai Lietuvos miestai ir miesteliai / sudarytojas Rolandas Gustaitis.- Kaunas, 2014.- 471 p.
Naujausiame, unikaliame leidyklos „Terra Publica“ leidinyje „Lietuvos miestai ir miesteliai“ pristatomos visos 346 miesto ar miestelio statusą turinčios gyvenvietės (kuriose gyvena iki 50 tūkst. gyventojų). Didelės apimties (beveik 500 puslapių!) knygoje pateikiami gyvenviečių aprašymai, atskleidžiantys jų praeitį bei dabartį. Knyga iliustruota beveik 1000 naujų ir archyvinių nuotraukų, leidžiančių nukeliauti į praeitį, žadinančių norą aplankyti Lietuvos miestus ir miestelius. Knygoje pristatytas Varėnos miestas bei miesteliai Merkinė ir Valkininkai.
 nuo grudo iki kepalo Marcinkevičienė, Nijolė
Nuo grūdo iki kepalo.- Vilnius: Žuvėdra, 2014.- 168 p.
Šioje knygelėje  bandoma apžvelgti tradicinės lietuvių duonos kelio ypatumus. Autorė, surinkusi unikalią medžiagą bei archyvines nuotraukas, siūlo skaitytojams pajausti duonos gimimo stebuklą, jos sudėtingą kelią nuo grūdo iki kepalo ant stalo... Nijole Marcinkevičienė detaliai aptaria regioninius duonos ypatumus, duonos ir kalendorinių švenčių sąsajas, pateikia daugybę receptų. Aprašoma duonos kepimo tradicija Dzūkijoje, pateikiami receptai.
 musus dede juozas Mūsų dėdė Juozas: Juozo Averkos tautosakos ir atsiminimų rinktinė, atsiminimai apie Juozą Averką.- Vilnius: [Petro ofsetas]: Vilniaus etninės kultūros centras, 2010.- 392 p.
Knygoje rasite Laimos Purlienės 1983 – 1997 m. užrašytus Juozo Averkos prisiminimus, pasakojimą apie pateikėją ir jo bendražygius bei folkloro judėjimą Lietuvoje, taip pat čia rasite dzūkiškų dainų rinktinę ir kitą tautosakos bei etnografijos medžiagą, kurią dar 1976 m. parengė Zofija Puteikienė, o vėliau gausiai papildė Laima Purlienė.
 atvaizdo gyvastis Račiūnaitė, Tojana
Atvaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII-XVIII a. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014.- 534 p.
Monografijoje aptariami stebuklingieji Švč. Mergelės Marijos atvaizdai ir jų matymą bei suvokimą XVII
XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaištystėje liudijantys šaltiniai: stebuklų knygos, votai, kopijos ir kiti stebuklingojo atvaizdo aplinkos fenomenai. Knygoje rašoma apie Valkininkų bažnyčios palėpėje aptiktą Loreto Švč. Mergelės Marijos statulėlę ir jos buvusios istorinės aplinkos reliktus. Minima Merkinės Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas, Liškiavos Budslavo Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopija ir kt.
 vainilaicio rastai Vainilaitis, Martynas
Raštai.- Vilnius: Žara, 2015 .- 606 p.
Į Martyno Vainilaičio "Raštus" įtraukti beveik visi knygose publikuoti bei likę rankraščiuose kūriniai - eilėraščiai vaikams, poemėlės ir eiliuotos pasakos, eilėraščiai suaugusiems bei vertimai.
 tegul saule lietuvos Vėlyvis, Jonas
Tegul saulė Lietuvos:žurnalistinis mokslinis tyrimas.- Vilnius, 2015.- 252 p.
Knyga apie Vincą Kudirką. Išleidžiama po Jono Vėlyvio mirties.
Šiame kūrinyje Kudirkos GIESMĖS gimimas vyksta D. Bairono misterijos KAINAS skaitymo fone
 Varėnos krašto literatų kūryba
 buk salia Būk šalia: eilėraščiai.- Utena: Komonada, 2015. – 88 p.
Knygoje pateikiami įvairiose Lietuvos vietose gyvenančių kūrėjų eilėraščiai meilės tema. Čia rasime varėniškių literatų Jono Staliulionio, Eugenijos Strazdienės, Irenos Malmygienės eilėraščius apie meilę.
 laikmecio juromis Lee Stacy
Laikmečio jūromis: [eilėraščiai].- [Westmont]: [Delta Graphics], 2014 .- 127 p.
 tikroves aksioma Miliūnas, Petras
Tikrovės aksioma: [eilėraščiai].- Marijampolė: Idėjų dirbtuvės, 2015.- 132 p.

LEIDINIAI GAUTI 2015 METAIS

Kunigai
 image002 Bieliauskas, Pranas
Iš Slabados kaimo – į Vilniaus katedrą: kunigo Prano Bieliausko užrašai 1883 –1911 m.  – Trakai: Voruta, 2013. – 192 p.: iliustr.
Kunigas Pranas Bieliauskas – vienas žymiausių Vilniaus krašto dvasininkų, lietuvybės puoselėtojų, tautos švietėjų.
Ši knyga – tai kunigo  P. Bieliausko1945 m. gruodžio 31 d. baigti rašyti prisiminimai, skaitytojui išsamiai ir vaizdžiai atskleidžiantys jo vaikystės ir jaunystės gyvenimo tarpsnį nuo 1883 iki 1911 metų.
Leidinyje išspausdintas  Vytauto Česnulio straipsnis „Kun. P. Bieliausko biografijos netikslumai bei mįslės“, kuriame rašoma apie P. Bieliausko klebonavimą Valkininkų parapijoje. 
Žurnalistai
 image004 Daina Tėvynei Lietuvai: publicistikos rinkinys / [sudarytoja] Stasė Gaidytė-Averkienė. -  – Vilnius: Žuvėdra, 2012. – 136, [1] p.: iliustr., portr.
Knygoje spausdinami geriausi geologės Stasės Gaidytės – Averkiėnės, kilusios iš Kabelių kaimo, bei  jos vyro prozininko ir vertėjo, gimusio Musteikoje, Petro Averkos (1918-2004) publicistiniai straipsniai, skelbti Lietuvos periodikos leidiniuose. Pagrindinė jų tema – Vilniaus krašto lietuvių atgimimas ir priešinimasis polonizacijai. Taip pat publikuojamos Averkų bendražygių mintys apie šių dviejų Vilnijos krašto kultūrai daug nusipelniusių žmonių gyvenimą. Gausiai spausdinamos nuotraukos primins skaitytojui gražiausias Stasės Gaidytės –Averkienės ir Petro Averkos veiklos bei laisvalaikio akimirkas.
Retai apgyvendintos vietovės – Tyrimai
 image006 Lietuvos retai apgyventos teritorijos: monografija. – Vilnius, 2013. – 166 p.
2012-2013 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos ir demografijos institute buvo vykdomas mokslinių tyrimų projektas „Lietuvos retai apgyventos teritorijos ir jų gyventojai“. Monografijoje skelbiama dalis šio tyrimo metu surinktos ir apibendrintos medžiagos.
Leidinyje Varėnos rajonas dažnai minimas tarp rečiausiai apgyventų teritorijų Lietuvoje. Tyrimo metu taip pat mėginta išsiaiškinti retai apgyventų teritorijų gyventojams iškylančias socialines problemas ir požiūrį į jas. Daugiausia gyventojų apklausta Pietų Lietuvą reprezantuojančioje Varėnos rajono savivaldybėje (130 respondentų, arba 21,6 %).  Monografijoje minimos Merkinės, Kaniavos, Marcinkonių, Valkininkų, Varėnos seniūnijos. 
 Šventės  ir  atmintinos  dienos
 image008 Klimka, Libertas
Lietuviškų tradicijų skrynelė: [mokslo populiarinimo knyga]. – Vilnius: Didaktika, 2014. – 424 p.: iliustr.
Knygoje pasakojama apie lietuvių tradicines šeimos bei kalendorines šventes, jų papročių kilmę ir prasmę, bendruomenišką pobūdį, ryšį su senąja baltų mitologija. Pagrindinė lietuviškųjų papročių ypatybė – gamtos reiškinių, diktuojamų dangaus šviesulių judėjimo skliaute, atspindys žmonių elgsenoje. Tarp metų rato švenčių įterpti taip pat svarbių istorinių įvykių paminėjimai, mažiau žinomi iš istorijos vadovėlių.
Tautodailininkai
 image010 Zlatkutė, Rita
Karpiniai. Tapyba / Rita Zlatkutė, Mindaugas Siudikas. – Varėna: Leidinį iš dalies finansuoja Varėnos savivaldybė, 2013 ([Kaunas]: „Spalvų kraitė“). – 44 p.: iliustr.
Ši knyga – tai dviejų Dzūkijos menininkų bandymas atverti savo kūrybos pasaulių duris, kvietimas susipažinti su jame slypinčių išgyvenimų, patirčių, ieškojimų ir atradimų įvairove. Joje rasite įvairias kūrybos sritis išbandžiusios keramikės, tautodailininkės Ritos Zlatkutės karpinius ir Varėnos vaizdus fiksuojančias fotografijas bei Dzūkijos gamtos įkvėptus dailininko Mindaugo Siudiko piešinius, paveikslus ir tekstus. 
Dailininkai
 image012 Oškutis, Rimtautas
ir aš čia buvau: grafikos darbai, karikatūros / sudarytojas Adomas Žilinskas. – Vilnius: Bitutės, 2013. – 48, [1] p.: iliustr.
Rimtautas Oškutis gimė Varėnoje1948 m. Mokėsi M. K. Čiurlionio meno mokykloje, studijavo Vilniaus valstybiniame dailės institute grafikos specialybę. Dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse karikatūrų parodose. Mirė 2003 m.
Knygoje išspausdinta interviu (1991 m.) su dailininku Rimtautu Oškučiu bei pateikti jo grafikos ir karikatūros darbai. 
 image014 Algimantas Švažas / leidinį parengė ir apipavidalino Rimantas Dichavičius. – Vilnius, 2014. – 238, [2] p.: iliustr., portr.
R. Dichavičiaus parengtas albumas „Algimantas Švažas“ supažindina su šio menininko kūryba, grafikos darbais, atsiminimais apie jį.
„Kas jis, koks jis – Algimantas Švažas? Tikras žemaitis, grafikas, barzdočius lietuvis pagonis, pasistatęs namą Pauosupės kaime, įsirengęs čia savo dirbtuvę, vaikštinėjęs apsiavęs medinėmis klumpėmis, grožėjęsis Perkūno apskaldytu ąžuolu. O mes, bičiuliai, jį vadindavome Žemaitijos ambasadoriumi Dzūkijos kraštui“, - prisimena Birutė ir Vincas Švagždžiai šiame leidinyje.
Vitražas
 image016 Švarlys, Vytautas
Vitražas: [albumas]. – [Vilnius]: [Standartų spaustuvė], [2014]. – 239, [1] p.: iliustr.
Stiklo menininkai lyg architektai konstruoja meno pasaulį pasitelkdami stiklo pajautimą ir vaizduotę. Dailininkas V. Švarlys yra vienas iš tų, kuris giliu turinio prasmingumu, siužetų simbolika, įtaigia, šiuolaikiška menine kalba perteikia ir įprasmina naują laikmetį bei istorinę tautos kultūrą.  Reikšmingą V. Švarlio kūrybos dalį sudaro vitražai, sukurti sakraliniams interjerams. Leidinyje rasime vitražų ciklo Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje M.K. Čiurlioniui atminti iliustracijas.
Grožinė Literatūra
 image018 Česnulevičius, Jonas
Fortune. – Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2014. – 184 p.
Iš Perlojos kilusio, Radviliškyje gyvenančio Jono Česnulevičiaus trečioji prozos knyga „Fortune“ beveik „fantastinė apysaka su tikrais veikėjais, deja...“. 
„Kažkurį pavakarį, šokinėdamas televizoriaus kanalais, tarp kitų naujienų išgirdau, kad neseniai kažkokios šalies mokslininkai išrado būdą iš tirpalo išskirti norimą elementą. Tūkstančius kartų greičiau, lengviau ir pigiau, negu galvanotechnika“, - rašoma knygos „Prologe“. 
 image020 Drobelis, Eugenijus
Vidur girių: [gamtininko užrašai]. – Vilnius: Baltijos aplinkos forumas, 2014. – 80, [3] p.: iliustr.
Eugenijus Drobelis skaitytojams pažįstamas iš daugiau nei 20 jo iki šiol parašytų ir gausiai iliustruotų knygų. Naujoji knyga – tai kitoks šio gamtininko portretas. Daugelis leidinyje aprašytų įvykių nutikę Dzūkijos šiluose ir paslaptingame Čepkelių raiste, kur Eugenijus ilgus metus rūpinosi laukinės gamtos apsauga, ją fotografavo ir filmavo. Knyga parašyta savitu stiliumi, alsuojančiu turtinga kalba ir tiksliais gamtos apibūdinimais.
 image022 Gudavičius, Henrikas
Gamtmeldžio sodas: iš dzūkiškojo dienoraščio. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 440 p.
Nedideliame panemunės lopinėlyje už Liškiavos Henrikas Gudavičius veisia ir sėja retuosius augalus, o laisvalaikiu lanko aplinkinius kaimus ir jų žmones, stengiasi įamžinti savo kraštovaizdį, Dzūkijos krašto kultūrinius ir etninius turtus. Gamtininko ir publicisto tekstai atveria gamtos paslaptis, savitą filosofiją, globaliojo pasaulio problemas, matomas iš Dzūkijos nacionalinio parko erdvės ir ilgamečių gamtmeldžio patirčių.
 image024 Jau saulelė...: eilėraščiai ir proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga: [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava: Dobilo leidykla, 2014. – 172 p.
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių antologijoje „Jau saulelė...“ atsiskleidžia buvęs, esamasis ir būsimasis laikas. Taip sukuriama spalvinga gyvenimo panorama. Knygoje rasime ir Valkininkuose gyvenančių literačių Marijos Inkrataitės-Blažulionienės ir Eugenijos Strazdienės  kūrinius.
Antologija skiriama Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo sukakčiai pažymėti. 
 image026 Miliūnas, Petras
Sudrumsta ramybė: [poezija]. – Marijampolė: Idėjų dirbtuvės, 2014. – 120 p.
„Sudrumsta ramybė“ – šešioliktoji Petro Miliūno poezijos knyga, kurioje rasime 104 eilėraščius. Autorius savo eilėraščiuose atskleidžia sudėtingo gyvenimo reiškinius, šviesiąsias ir negatyviąsias jo puses, žavi menine išmone, satyros blyksniais. 
 image028 Stacevičius, Stasys
Milda supaisys: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 200 p.
Stasys Stacevičius (1959-2012) – savito braižo poetas ir publicistas, aštuonių poezijos knygų autorius. „Milda supaisys“ – pirma S. Stacevičiaus  eseistikos knyga, nors jo esė ir straipsnių periodikoje išspausdinta daugybė. Vertingas poeto eseistikos bruožas – vietos autentika. Autorius yra vietovės, peizažo dalis, pasakoja apie buvojimą tose platumose, su konkrečiais žmonėmis, nes kiekvienas jų, sutiktas tarp Dzūkijos miškų, yra „vienetinis“, artimas.
 image030 Vasarė, Joana
Žvaigždžių taku. – Varėna, 2014. – 104 p.
„Žvaigždžių taku“ – ketvirtoji Joanos Vasarės knyga. Joje eilės apie žmogų, jo džiaugsmą ir skausmą, meilę, ilgesį ir kančią. Šią knygą sukurti įkvėpė vaikystėje išbraidžiotos gimtojo kaimo versmės ir pievos, sraunios upės ir nuo saulės apsvaigę miškai.
Poezijos knyga „Žvaigždžių taku“ iliustruota įspūdingais Joanos Grigaitienės karpiniais. 
 Geografija
 image032 Ypatinga Lietuva. Keliaujame po saugomas teritorijas: iliustruotas žinynas. – Kaunas: Terra Publica, 2013
„Ypatinga Lietuva. Keliaujame po saugomas teritorijas“ – tai kelionių žinynas, kuriame pateikiamas 41 kelionės maršrutas po Lietuvos saugomas teritorijas: nacionalinius ir regioninius parkus, rezervatus. Leidinyje pateikiama informacija apie Dzūkijos nacionalinį parką (p.24-31) , jame įsikūrusius miestelius ir kaimus: Merkinę, Subartonis, Liškiavą, Puvočius, Marcinkonis, Musteiką, Margionis, Zervynas, drevinę bitininkystę, Skroblaus pažintinį taką ir Ūlos akies šaltinį. Žinynas taip pat supažindina ir su Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato (p. 284-287) išskirtine verte, kraštovaizdžiu, pateikiama Čepkelių mokomojo tako schema. 
 image034 Po Lietuvą su šeima: 25 maršrutai. – Kaunas: Terra Publica, 2014. –
Kelionių vadovas „Po Lietuvą su šeima“ skirtas mėgstantiems keliauti kartu su šeimos nariais ir artimaisiais. Leidinyje atrinkti patys nuotaikingiausi maršrutai po gražiausias Lietuvos vietoves keliaujant pėsčiomis, automobiliu ir dviračiais. Skyrelyje „Pramogos Dzūkijoje“ ( p. 122-129) siūloma pakeliauti po Dzūkijos nacionalinį parką maršrutu Merkinė-Puvočiai-Zervynos ir Zervynos-Marcinkonys-Čepkeliai-Musteika, nuo Merkinės piliakalnio pasigrožėti Merkio ir Nemuno santakos panorama, pailsėti stovyklavietėje ant Ūlos kranto, pasivaikščioti Čepkelių mokomuoju taku pelkėje ir apypelkėje, susipažinti su Drevinės bitininkystės ekspozicija Musteikos kaime. 
 Kraštotyra
 image036 Senoji Varėna – 600 / [sudarytojas Tomas Andrius Valuta]. – [Senoji Varėna]: Senosios Varėnos bičiulių klubas, [2014]. – 271, [1] p.: iliustr.
Knyga yra sudaryta iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmojoje Varėnos krašto žinovas  istorikas ir žurnalistas Vytautas Česnulis aprašė Senosios Varėnos istoriją iki sovietinės okupacijos. Kiti autoriai parengė straipsnius apie žymiausius ir labiausiai Varėnai nusipelniusius žmones. Istorikai parašė straipsnius apie Senosios Varėnos žydus, tremtinius ir pokario rezistencijos kovas. Istorinę dalį baigia sovietmečio aprašymas.
Antrąją knygos dalį pradeda anksčiau nepublikuotas rašytojo Balio Gražulio apsakymas iš rankraščio „Pasakojimai mano sūnui“ „Mūsų tėviškė“. Toliau žymūs varėniai pasidalijo jausmingais prisiminimais apie Senąją Varėną.
 Istorija
 image038 Jonutytė, Jurga
Lietuvos pasienio miestelių atmintis ir tapatybė: Valkininkai, Vilkyšiai, Žeimelis / Jurga Jonutytė, Lina Būgienė, Aleksandras Krasnovas. – Vilniaus universitetas, 2013. – 246
„Atminties funkcija – vienyti tai, kas netvarkinga ir suskeldėję, keisti tai, kas tarsi „nebepakeičiama“, - priešintis praeities fiksavimui ir vienareikšmėms interpretacijoms. Pasirinkome tris miestelius, kurie iš pat pradžių atrodė labai skirtingi, o atlikus tyrimą šis skirtingumas pasimatė dar giliau ir iškalbingiau. Vienas iš miestelių – Valkininkai – palyginti visai neseniai, XX a. pirmojoje pusėje, priklausė Lenkijai ir buvo Lietuvos-Lenkijos pasienyje iš Lenkijos pusės kaip tik tuo metu, kai abi valstybės išgyveno didžiausias tarpusavio įtampas ir konfliktus“, - rašoma knygos „Įvade“.
 Dainos  apie  pokarį
 image040 Antanavičius, Albertas
Bunkerių paukščiai, arba 29 laiškai iš mūsų tėvų jaunystės [Garso įrašas]: Savo eilėraščius apie pokarį dainuoja Albertas Antanavičius. – Alytus-Vilnius, 2014. – 2 garso diskai (A ir B) 1 pakuotėje: stereo; iliustr.
Diskuose apdainuojami garsūs Dzūkijos krašto partizanai ir jų vadai: A. Ramanauskas-Vanagas, L. Baliukevičius-Dzūkas, J. Penkevičius-Kalnelis, V. Voveris-Žaibas. Taip pat prisimenama Kalniškė, Klepočiai, Varčia, Merkinė ir mūšiai aplink juos

LEIDINIAI GAUTI 2013 METAIS

 image002 Bieliauskas, Pranas
Dienoraštis. 1920-1957 .- Vilnius, 2012.- 704 p.
Kunigo Prano Bieliausko dienoraštyje, rašytame XX a. pirmojoje pusėje, vaizduojama plati Vilniaus ir Vilniaus krašto visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo panorama sudėtingomis politinėmis sąlygomis. Dienoraštyje atsiskleidžia įvairiapusis Prano Bieliausko interesų laukas, jo veikla ne tik kaip dvasininko, bet ir kaip kultūrininko, lietuvybės puoselėtojo.
Dienoraštyje vaizduojamas kunigo gyvenimas bei darbas Valkininkų parapijoje 1949- 1957 metais. Gyvenant Valkininkuose, atgaivą ir palaimą jam teikė gamta.  Prityrusį dainų rinkėją traukė etnografija, folkloras, papročiai – jis viską kruopščiai užrašė savo dienoraštyje. Neįkainuojamas dokumentas. Diena už dieną turtingesnė, kupina ryškių to meto tikrovės detalių, žmonių portretų.
 image003 Česnulis, Vytautas ValentinaS
Kalesninkų parapijos atgimimas. Kalesninkų bažnyčios statytojas ir lietuvišks mokyklos įkūrėjas kunigas Mykolas Rudzis. - Trakai: Voruta, 2013.- 90 p.
Žurnalisto, kilsio iš Varėnos rajono Moliadugnio kaimo,  V.V. Česnulio knygoje – istorinėje apybraižoje -  aprašomas Kalesninkų parapijos atsikūrimas, bažnyčios statytojo ir lietuviškos mokyklos steigėjo kun. M. Rudzio gyvenimas ir veikla, klebono ir kitų šviesuolių kova dėl lietuvybės Versekos pakrantėse
 image005 Dainava: dzūkų kultūros žurnalas, 2012, Nr. 2
Kadangi 2012-ieji Seimo nutarimu paskelbti Muziejų metais, todėl šiame žurnalo numeryje skaitytojams plačiau pristatomi Dzūkijos krašto muziejai, naujausių tyrinėjimų rezultatai apie Dainavos krašto muziejuose saugomus eksponatus, kitokią muziejinę medžiagą. Skaitydami žurnalą įsitikinsite, kad įdomų ir dinamišką gyvenimą gyvena krašto fotografai, susipažinsite su literatų kūryba. Spausdinamas Danos Bernotaitės-Beliauskienės straipsnis „Audiniai Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje. Lovatiesės. XIX  a. II pusė – XX a.‘‘ , Mindaugo Lapelės „Dzūkijos orchidėjos“. Pristatomos naujos Alytaus literatų klubo „Tėkmė“ knygos, tarp kurių ir varėniškio Petro Miliūno poezijos knyga „Kakta sienos nepramuši“
 image007 Dainava: dzūkų kultūros žurnalas, 2013, Nr. 1
Apie Dainavos krašto istoriją, žmonių gyvenimą, lūkesčius rašoma šiame ,,Dainavos“ numeryje. Romas Norkūnas straipsnyje „Kelionė su arkliu ir avimis“ aprašo Jovitos ir Andriaus Jokubauskų organizuotą šimto kilometrų žygį su avimis nuo Dargužių iki Kabelių. Jų žygį ir apgyvendinią Kabeliuose galima pavadinti Dainavos krašto įvykiu. Išspausdintas Henriko Gudavičiaus straipsnis „Čia tau ilgai gyventi reikės“
 image009 Didelytė Gražina, Čaplikas Vygandas
Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties.- Vilnius: Petro ofsetas, 2013.- 144 p.
Leidinio pagrindas—dailininkės Gražinos Didelytės keturiasdešimties kūrinių ciklas, skirtas Dainavos istorijai. Išsamesnius kūrinių komentarus bei krašto istorinės raidos apžvalgą parengė Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos narys Vygandas Čaplikas. Knygoje pateikiama ir vaizdinė medžiaga: žemėlapiai, schemos, piešiniai. Ši knyga svarbi Dainavos krašto istorijos pažinimui, visuomenės švietimui, jos sąmoningumo ugdymui.
 image011 Grigas, Jonas
Pažinimo kelias: prieš laiko rodyklę pažvelgus.- Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013.- 436 p.
Knyga skirta įvairaus amžiaus žmonėms, norintiems kartu su profesoriumi pakeliauti po gražų Dzūkijos kraštą, prisiminti karo ir pokario istoriją, panirti į fizikos pasaulio gelmes, aplankyti daugelį Europos, Azijos ir Amerikos šalių, susipažinti su tų šalių kultūra, jų žmonėmis ir pasiekimais.
 image013 Didžiųjų girių apsupty: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių rezervato gamtos vertybės / teksto autoriai Algimantas Černiauskas, Mindaugas Lapelė.- Gamtos pasaulis, 2012.- 246 p.
„Didžiųjų girių apsupty“ – tai naujas leidinys apie Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato gamtos ypatybes, įprastines ir saugomas rūšis bei buveines, gamtos paminklus, draustinius ir rezervatus. Jis išleistas naudojantis ES parama. Knygoje nemažai vietos skiriama tradiciniams amatams, lankytinoms vietoms ir pažintiniams takams.
Be teksto autorių Algimanto Černiausko ir Mindaugo Lapelės nuotraukų, knyga gausiai iliustruota ir kitų žinomų gamtos fotografų – Eugenijaus Drobelio, Mindaugo Černiausko, Vytauto Knyvos, Giedriaus Valentukevičiaus – užfiksuotais gamtos vaizdais.
 image015 Genocidas ir rezistencija, 2013, Nr. 1(33).- Vilnius: Lietuvos gyventojų  genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2013.- 170 p.
Šiame numeryje publikuojamas Laimio Mikelevičiaus straipsnis „Partizanų baudžiamoji praktika Varėnos krašte (1944-1952). Straipsnyje analizuojami partizanų baudžiamieji veiksmai Varėnos krašte. Išnagrinėjus įvairius sovietų represinių struktūrų ir partizanų dokumentus, siekiama atskleisti partizanų vykdytų mirties bausmių ir nužudymo atvejų įvairovę, jų priežastis ir aplinkybes.
 image017 Įdomiausios kelionės po Lietuvą: 70 maršrutų, 700 fotografijų, 1100 objektų.- Kaunas: Terra publika, 2012.- 437 p.
Tai kelionių žinynas, kuriame pateikiame įdomiausius kelionių maršrutus po Lietuvą pėsčiomis ir automobiliu, aplankant iki 1100 vertingiausių šalies objektų. Juk čia tiek daug dar neištyrinėtų kampelių ir nematytų kraštovaizdžių. Žinynas iliustruotas puikios kokybės nuotraukomis, žemėlapiais ir informacinėmis lentelėmis, kurios pravers kiekvienam keliautojui. Šis leidinys skirtas prisiekusiam keliautojui, kuris trokšta aplankyti ne tik tolimas šalis, bet ir pažinti savo gimtąjį kraštą – Lietuvą.
Keletas puslapių skirta Varėnos rajonui pažinti.                 
 image019 Kaimo statyba: Dzūkija.- UAB „Petro ofsetas“, 2012.- 108 p.
Apie tradicinę Dzūkijos architektūrą ir kaip ją išlaikyti naujai statomuose pastatuose, pasakoja nauja knyga „Kaimo statyba. Dzūkija“Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos rūpesčiu parengtą naują leidinį apie Dzūkijos kaimo statybą sudaro keturios dalys. Pirmoje apžvelgiama Dzūkijos tradicinės architektūros bruožai, antroje dalyje apibrėžiami pagrindiniai dėmenys, lemiantys regioninį vietos tapatumą ir statybos tradicijos tęstinumą. Pagal šiuos kriterijus suformuoti trečiosios dalies projektiniai pasiūlymai, o ketvirtoje dalyje pateikiamos praktinio įgyvendinimo sąlygos.
 image021 Lietuva: 100 vietų, kurias turite pamatyti.- Kaunas: Terra publika,2012.- 155 p.
Atsivertę knygą „Lietuva. 100 vietų, kurias turite pamatyti“ ir sklaidydami puslapius ne tik paskaitysite apie vieną ar kitą miestelį, nacionalinį parką, dvarą ar gražią vietovę, bet ir galėsite visu tuo pasigrožėti nuotraukose. Galbūt knyga sudomins patiems gyvai pamatyti vieną ar kitą išskirtinę mūsų krašto vietovę? O gal ir visą šimtą knygoje aprašytų vertingiausių mūsų krašto turtų? Tad vartydami spalvingus puslapius tikrai atrasime kažką naujo ir nematyto, ką verta pamatyti savo akimis.  Supažindinama su Dzūkijos nacionaliniu parku, Marcinkonimis, Zervynomis, Merkine ir Liškiava.     
 image023 Marcinkonių šnektos tekstai / sudarė Asta Leskauskaitė.- Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009.- 384 p.
Senieji pietų Dzūkijos kaimai keičiasi ir nyksta. Su jais traukiasi ir šnekta. Šis rinkinys turėtų paskatinti atidžiau pažvelgti į Marcinkonių ir aplinkinių kaimų šnekos unikalumą, turtingumą ir grožį. Įvadiniame straipsnyje aptariamos svarbiausios fonetikos, morfologijos, sintaksės ir kitos ypatybės, atspindinčios šios šnektos archajiškumą ir neišvengiamą kaitą; žodynėlyje aiškinamos skolinių ir specifinių žodžių reikšmės. Knygos priedas – kompaktinė plokštelė su garso įrašais.
 image025 Miškas ir mes.- VšĮ Žaliosios girios, 2013.- 246 p.
Tai meniškomis gamtos fotografų nuotraukomis gausiai iliustruota serijos apie Lietuvos mišką ir juo besirūpinančius žmones septintoji knyga. Tačiau viena tema per visą knygą vinguriuoja tarsi kraujagyslė, nešanti gyvybę. Tai – moteris ir miškininkystė. Šioje knygoje yra pristatyta Valkininkų miškų urėdijos miško naudojimo ir miškotvarkos inžinierė Eugenija Starzdienė ir Varėnos miškų urėdijos medelyno vadovę Gintarė Balukonienė
 image027 Mizeras, Vytautas
Ažarėlių akys: dzūkų sakmės.- Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2013.- 105 p.
Naujojoje kraštiečio rašytojo Vytauto Mizero knygoje eiliuotomis sakmėmis išreikšta meilė gimtajam kraštui, gamtai, žmonėms. Jose atsispindi istorija, žmonių gyvenimai.  Tekstą papildo įvairių Dzūkijos vietovių nuotraukos.
 image029 Raktai į Lietuvos miestus 2= Keys to the cities of Lithuania: [albumas] [Kn.] 2 .- [Kaunas: Kopa], 2012.- 175 p.Viešoji biblioteka praturtėjo dar viena nauja knyga, kurioje rašoma apie Varėną, Perloją, Marcinkonis. „Raktai į Lietuvos miestus 2“ – albumas, sudarytas iš septyniasdešimties fotografijų ir šešiolikos esė, kuriose pristatomi Lietuvos miestai.
Čia susitinka dvi nuomonės, du pojūčiai, du žvilgsniai. Čia nepateikama miestų fasadinė pusė: šitai kaip tik lieka kažkur anapus. Rašančiojo pajaustas įspūdis, akimirka čia svarbesni. Todėl skaitant susidaro betarpiško, šilto ir jaukaus bendravimo su vietove įspūdis.
 image031 Sesers rūpestis: Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir darbų eskizai.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012.- 560 p.
Knyga skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sesers Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir darbų apžvalgai. Joje atsispindi laikotarpis, kupinas Lietuvai nepalankių ir džiugių istorinių įvykių – Rusijos carinio režimo, Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų sukelti sunkumai ir atkurtos Lietuvos nepriklausomybės džiugesys. Tame sūkuryje Valerija gyveno ir dirbo – daug prisidėjo prie garsiojo brolio kūrinių išsaugojimo. Sudarytoja į šią knygą įdėjo ir Valerijos Čiurlionytės-Karužienės iki šiol niekur neskelbtų tapybos darbų iš šeimos archyvo. Visuomenei pateikiamas išsamus Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir kultūrinės veiklos vaizdas, kuriame reikšmingą vietą užima jos brolis Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.        
 image032 Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos:[straipsnių rinkinys].- Vilnius: Alio, 2013.- 284 p.: iliustr., žml.
Knygoje pasakojama apie įvairiausių laikų žymiausius Lietuvos mūšius ir karines operacijas. Lietuvos kariams per ilgąLietuvos istoriją yra tekę dalyvauti daugelyje mūšių, kurie nepateko į šią knygą.
Į šį leidinį stengtasi atrinkti svarbesnius, įdomesnius, o svarbiausia tuos mūšius, kuriuose lietuviai kovojo dėl Lietuvos valstybės interesų, todėl į knygą nepateko karinės operacijos, kuriose lietuviai dalyvavo kitų šalių kariuomenėse, ar mūšiai, kuriuose lietuviai talkino kitoms šalims sąjungininkėms ir jungtinėse kariuomenėse nesudarė ženklios dalies ar neatliko ryškesnio vaidmens.
Šioje knygoje plačiai aprašytas Valkininkų mūšis 1700 metais, Merkinės puolimas 1945 metais.
 Grožinė literatūra
 image034 Blažulionienė, Marija
Gyvenimo gūsiuose: eilėraščiai.- Jonava: UAB „Dobilo leidykla“, 2013.- 154 p.
Poetės Marijos Inkrataitės-Blažulionienės eilėraščių knygoje „Gyvenimo gūsiuose“ atsiskleidžia gili meilė Lietuvai, prisimenama tremtis, piešiama subtili gamtos panorama, ryškūs atgimimo momemtai.
 image036 Lee, Stacy
Mėnesienos žirgai: [eilėraščiai].- [Westmont: Delta Graphics, 2013.- 88 p.
Tai ketvirtoji literatės, gimusios Varėnos rajone ir šiuo metu gyvenančios Floridoje (JAV) eilėraščių knygelė. Knygelėje dominuoja keturios temos: meilės lyrika, mirties alsavimas, tėviškės ilgesys ir dievoieška.
 image038 Linguojantys Merkio lieptai: eilėraščiai.- Perloja: Atmena, 2013.- 126 p.
Trečioji Varėnos krašto literatų publikacija. Ženklūs laiko pokyčiai atsispindi asmeniniuose pergyvenimuose poetiniu žodžiu perteikiant savo sielos vidinę būseną, stebint aplinkos grožį ir gėrį, išsakant meilės, ilgesio, vienatvės pojūtį.
19 autorių eilėraščiai.
 image040 Miliūnas, Petras
Sielos randai: [eilėraščiai].- Marijampolė: Idėjų dirbtuvės, 2013.- 168 p.
Nauja literato, mūsų kraštiečio, poezijos knyga „Sielos randai“, kurioje  eilėraščiai apie meilę, gyvenimo prasmę, moters ir vyro santykius.
 image042 Staliulionis, Jonas
Vasara su saulės užtemimu.- Vilnius: Petro ofsetas, 2013.- 1110 p.
Knyga ,,Vasara su saulės užtemimu“ sudarytai iš pastaraisiais metais periodikoje spausdintos memuarinės eseistikos. J. Staliulionis, kurdamas eseistinius vaizdelius, remiasi savo atmintimi, patirtais pergyvenimais, kai kuriuose epizoduose pasinaudoja vyresnių žmonių atsiminimais. Gamta, papročiai ir žmonės – visa tai suguldyta į knygą
 image044 Zakarauskienė, Ona
Žmonėse: [atsiminimai].- Vilnius, 2013.- 55 p.
,Žmonėse‘‘ – tai ketvirtoji žolininkės, rašytojos, mokytojos knyga. Joje rašoma apie jaunos, svajingos, pokario metų merginos, dabar jau išmintingos pagyvenusios moters O.Zakarauskienės gyvenimą, jame sutiktus žmones.

 LEIDINIAI GAUTI 2012 METAIS

andeine  ANDEINĖ – Dainavos girios galerija / sudarė Vygandas Čaplikas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2011. – 248 p.: iliustr.
Dailininkė Gražina Didelytė (1938-2007) savo paskutinį – ketvirtąjį kūrybos dešimtmetį praleido mažame Dainavos girios Rudnelės kaimelyje, čia įsteigė savitą meno galeriją ANDEINĘ. Šalia įvairių šios vietovės nuotraukų ir dar visuomenei nerodytų kūrinių pateikiami ir dailininkės artimiausių žmonių prisiminimai.
Be daugybės įdomių darbų, skirtų istoriniam Dainavos kraštui, dailininkė sukūrė ir vieną ciklą, skirtą Rudnelei, pavadinimu: Brangiausios vietos.
langai Bertašiūtė, Rasa
Tradicinė Dzūkijos nacionalinio parko architektūra: langai. – [Merkinė (Varėnos r.): Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 2011]. – 27,[1] p.: iliustr.   Šiuo leidiniu siekiama atkreipti dėmesį į tradicinės architektūros svarbą, tiesioginį jos ryšį su kraštovaizdžiu, gamtine aplinka, žmonių pasaulėžiūra bei grėsmes, susijusias su gyvenimo būdo ir gyventojų kaita. Leidinys skirtas langų istorijai, konstrukcijų ir formų įvairovei atskleisti, supažindina su jų priežiūra ir tvarkymu. Langai yra vienas svarbiausių gyvenamojo namo elementų. Jų išdėstymas, meninis apipavidalinimas didele dalimi lemia pastato architektūrinį vaizdą.
varenai150 Česnulis, Vytautas
Varėnai 150 metų. – Vilnius, 2012. – 112 p.+ 32 nuotraukų p.
Knygoje apžvelgiama Varėnos miesto istorija, prasidėjusi su Sankt Peterburgo-Varšuvos geležinkelio tiesimu. „Miesto įsikūrimo data laikoma 1862 m. rugsėjo 5 d. pagal Julijaus kalendorių (vad. senuoju stiliumi) arba rugsėjo 17 d. pagal vartojamą Grigaliaus kalendorių: tądien į Varėnos geležinkelio stotį atvažiavo pirmasis traukinys“, - rašo knygos autorius. Leidinyje pasakojama apie geležinkelio stotį, miesteliu virtusią gyvenvietę, Nepriklausomybės kovas 1918-1920 metais, lenkų laikus, trumpą Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį, pirmąją bolševikų okupaciją, Varėną vokiečių okupacijos laikotarpiu, antrąjį bolševikmetį, Atgimimą.
dainava Dainava: dzūkų kultūros žurnalas. – 2011, Nr. 2.   Leidinyje spausdinamas Žygimanto Buržinsko straipsnis „Išnykę Merkinės miesto simboliai“, Vilmos Norkūnienės pasakojimas apie grybų paplitimą Dzūkijos pušynuose ir grybavimo tradicijas, Romo Norkūno pasakojimas apie Musteikos kaimą ir jo gyventoją Alfonsą Šestavicką bei Merkinėje prie Stangės gyvenantį Joną Lukoševičių, Margaritos Janušonienės straipsnis „Sienų tapyba Liškiavos, Perlojos ir Daugų bažnyčiose“, Antaninos Urmanavičienės pasakojimas dzūkų tarme „Šviesa Čiurlionio delnuosa“.
erkecio ugny Dumšienė, Perpetua
Dulkėto erškėčio ugny: knyga apie poetą Antaną Kalanavičių. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 440 p.: iliustr.
Antanas Kalanavičius – tragiško likimo poetas, visą savo gyvenimą rašęs eilėraščius. Paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido gimtajame Sapiegiškės kaime.
Šioje knygoje – poeto gyvenimo ir kūrybos istorija. Knygoje jungiasi pasakojimas, prisiminimai, laiškai, publikacijos, dienoraščiai, dokumentai. Leidinyje gausu dokumentų faksimilių, meninių nuotraukų iš poeto tėviškės.
dzyvai ne drobes Dzyvai ne drobės: audiniai Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje XIX a. II p. – XX a. I p. / [sudarytojos, tekstų ir nuotraukų autorės Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė ir Dalia Blažulionytė]. – [Merkinė (Varėnos r.): Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 2011]. – 28 p.: iliustr.
Leidinyje pasakojama apie audinių įvairovę Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje XIX a. II pusėje – XX a. I pusėje. Knygelė gausiai iliustruota įvairių raštų lovatiesių, rankšluosčių, sijonų, prijuosčių, skarų, juostų nuotraukomis
kokiame pasaulyje Grigas, Jonas
Kokiame pasaulyje gyvename: mokslininko akimis. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. – 320 p. Lietuvos mokslų akademijos akademikas, habilituotas fizikos daktaras, Vilniaus universiteto profesorius emeritas, kilęs iš Varėnos rajono Kabelių kaimo, Jonas Grigas knygoje populiariai pasakoja apie žavius ir paslaptingus mūsų aplinkos, visatos ir žmonių sąmonės reiškinius, kurie turi įtakos mūsų gyvenimui. Ši mokslo populiarinimo knyga praplės visų – nuo moksleivių ir studentų iki senjorų – mokslinį pasaulio supratimą.
kedru pavesy Korkutis, Vincentas
Kedrų pavėsyje. – Vilnius, 2012. – 544 p.: iliustr.
Knygos „„Kedrų pavėsyje“ autorius kalnų inžinierius-geologas Vincentas Korkutis gimė Senojoje Varėnoje ir čia praleido vaikystę.
„Išleidus atsiminimų knygą „Kedrų pavėsyje“ tikiuosi, kad ji bus skaitoma ne tik geologų, bet pateks ir į egzotines keliones mėgstančių, smalsių skaitytojų rankas...Ši knyga apie Vakarų Sibirą tai tiesiog buvusių jaunų geologų maža dalis gyvenimo istorijos, kurią mes praėjome tikrai atsakingai dėka jaunatviškos energijos iškelta galva ir visuomet pažymėdami, jog esame vieno seniausio Vilniaus Universiteto auklėtiniai..., - rašoma „Autoriaus žodyje“.
vilties vynas Lee, Stacy
Vilties vynas. – [S.I.: Stacy Lee], 2012. – 66 p.: iliustr., portr.
„Vilties vynas“ – trečioji Stacy Lee (Stasės Piliūtės), gimusios Varėnos rajono Kuršių kaime ir šiuo metu gyvenančios JAV, knyga. Tai žodinis liudijimas apie kasdienybėje išgyventus įspūdžius, susižavėjimą viskuo, kas kelia grožį ir gėrį. Autorė žvelgia į savo dieną kaip į naują dimensiją, kur tikėjimas Visatos Valdovo galybe tampriai susipina su asmeniškais troškimais ir viltimis. Stacy Lee įrodo, kad ir paprastuose dalykuose galima atrasti laimę. Skaitytojui poetės kūryba yra tarytum dovanų kraitis, - dosni temų motyvais, turtinga meniškais žodžiais.
kakta sienos Miliūnas, Petras
Kakta sienos nepramuši: eilėraščiai. – Jonava: UAB „Dobilo leidykla“, 2012. – 122 p.     Petro Miliūno, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nario, eilėraščių knygoje „Kakta sienos nepramuši“ atsiskleidžia sudėtingo gyvenimo reiškiniai, šviesiosios ir negatyviosios pusės. Autorius nepakantus blogiui, žavi menine išmone, satyros blyksniais.
is savo sulinio Mizeras, Vytautas
Iš savo šulinio. – Vilnius: Margi raštai, 2012. – 104 p.: iliustr.
Rašytojas knygoje pasakoja apie savo gimtąjį Vilkiautinio kaimą, prisimena šio kaimo žmones.
„Dabar jau norėčiau supažindinti skaitytojus su savo vaikystės ir jaunystės kaimo sodybų išsidėstymu (didelės jų dalies seniai nėra), to laiko gyventojais ir jų likimais, gyvenimo būdu, svarbesniais papročiais ir laikinais įpročiais maždaug prieš 60-70 metų ir anksčiau pagal tėvų pasakojimus. Gal ateinančios kartos lygins, tyrinės.. – kas naudinga ir įdomu, išliks; nereikalinga – pasimirs,“ – rašo knygos autorius.
 baltojo kiro Molytė-Lukauskienė, Daiva
Baltojo kiro giesmynai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 112 p.: iliustr.   Iš Varėnos krašto kilusios, pajūryje gyvenančios poetės lyrikoje jautraus ir įdėmaus žmogaus išgyvenimai yra savaime įgiję savitų to krašto vaizdų ir spalvų. Tai ketvirtoji poetės (ir dailininkės) eilėraščių knyga, rodanti, kad jos balsas vis atviresnis, o žvilgsnis vis daugiau aprėpiantis.
 pazadintas molis Petraitienė, Elvyra Teresė
Pažadintas Merkinės molis: [keramikės darbų leidinys]. – Kaunas: Varėnos rajono savivaldybė, 2011. – 26, [6] p.: iliustr.
„Jau dvidešimt metų gyvenu Maksimonyse, Dzūkijoje, buvusiame Šilo kaime, netoli Merkinės miestelio…
Už poros kilometrų nuo mūsų namų, gražiame klonyje prie Straujos, juodosios keramikos meistrai Pranas Giedra, Mikas Miliauskas ir Stasys Mašala dar neseniai savo darbais garsino šį kraštą. Teberūksta Merkinės giriose juodosios keramikos krosnys, jose puodus dega kiti, jaunesni menininkai“, - rašo knygos autorė. Leidinys gausiai iliustruotas Elvyros Teresės Petraitienės keramikos darbų nuotraukomis.
 stikline Stacevičius, Stasys
Stiklinė: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 184 p.
Tai aštunta ir didžiausia Merkinės vienkiemyje gyvenančio poeto knyga. Jos erdvumą nulėmė išlaisvėjęs poetinis kalbėjimas, eilėraštį plečiantis pasakojimo, kartais ir dialogo punktyras. Žodį „stiklinė“ rupių žodžių kalbėtojas taria ten, kur poezija buvo linkusi iškilmingiau sakyti „taurė“. Šio suprantamo meninio kodo ženklų knygoje yra, tačiau poetiniai pokalbiai apie aukštąsias vertybes ir jų socialines ištakas, apie meilę, apie sūnaus ir motinos nenykstantį ryšį nėra subuitinti.
 tokie musu likimai Stonkus, Aloyzas
Tokie mūsų likimai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2012. – 432 p.: iliustr.    „Tokie mūsų likimai“ – antroji autoriaus atsiminimų knyga. Joje pateikti ir Aloyzo Stonkaus draugų atsiminimai bei mintys apie savo gyvenimus, pasiekimus. Tai iš Senosios Varėnos kilusio akademiko, profesoriaus Boliaus Poškaus, Panočių kaime gyvenančių Saulės ir Jono Lazarevičių, savo nuoširdžiu darbu Varėnai nusipelniusio Jono Baravyko, Genovaitės Vaičaitienės, Aldonos Česnulevičienės, Jono Kalantos, Mindaugo Ryškaus pasakojimai. Jie papildo Aloyzo Stonkaus gyvenimo metraštį, daro jį įvairiapusišką, nušviečia to laikmečio žmonių gyvenimą sodriomis, tikroviškomis spalvomis.
 totoriu virtuve Totorių virtuvės kulinariniai receptai / [medžiagą parengė Liusia Gaidukevičienė; Varėnos rajono totorių draugija]. – [Kaunas]: Lututė, 2012. – 39 p.: iliustr.
Leidiniui „Totorių virtuvės kulinariniai receptai“ medžiagą parengė Varėnos rajono totorių draugijos pirmininkė, etnokultūrinio muziejaus Subartonyse „Lietuvos totoriai“ įkūrėja Liusia Gaidukevičienė. Knygoje pateikiami užkandžių, įvairių sriubų, antrųjų patiekalų, patiekalų iš žąsienos, desertų receptai.
 dzukijos zoleles Vaškelevičiūtė-Zakarauskienė, Ona
Dzūkijos žolelės gydo. – Vilnius: Gimtinės šaltinis, 2012. – 271,[1] p.: iliustr.
„Dzūkijos žolelės gydo“ – tai iš Burokaraisčio kaimo kilusios Onos Vaškelevičiūtės-Zakarauskienės knyga, kurioje pasakojama apie Dzūkijoje augančias gydomąsias žoleles, jų naudojimą ligos atvejais gydyti susirgusius žmones. „Vaistingieji augalai – tai turtas, kuris ilgus amžius buvo vienintelis vaistų šaltinis. Vaistingieji augalai ir iš jų pagaminti preparatai plačiai vartojami žmonėms ir gyvuliams gydyti. Beveik kas trečias vaistinis preparatas, vartojamas šiuolaikinėje medicinoje, gaminamas iš augalų arba jame yra nemaža dalis augalinės kilmės medžiagų“, - rašo knygos autorė.
ciurlionis Vorobjovas, Mikalojus
M.K. Čiurlionis: lietuvių tapytojas ir muzikas. – Vilnius: Aidai, 2012. – 143 p.: iliustr.
M.K. Čiurlionis: lietuvių tapytojas ir muzikas – pirma Lietuvoje parašyta mokslinė studija apie šį daugeriopo talento menininką. Kai kuriais aspektais ji ligi šiol nepralenkta.„Lietuvių valstiečio sūnus Čiurlionis priklauso tautai, per daugelį šimtmečių išlaikiusį gryną ir gyvą savo pirmapradiškumą. Ypač kaimas nepasidavė svetimų kultūrų įtakai ir išsaugojo savo dvasios paveldą. Taip lietuviams būdingas pirmykštis mistinis artumo gamtai jausmas pasiekė XX a. ir Čiurlionio kūriniuose įgijo spontanišką sklaidą“, - rašo knygos autorius Mikalojus Vorobjovas.
 gal taip reikejo Zurba, Algimantas
Gal taip reikėjo: nuo siautulingos Apaščios iki Vilniaus pušynų... – Vilnius: Gimtasis žodis, 2012. – 399, [1] p.: iliustr.
Naujoji Algimanto Zurbos knyga – atsiminimai, apimantys rašytojo gyvenimo vingius – vaikystę, studijų metus, šeimą, darbą „Švyturyje“, „Moksleivyje“, Rašytojų sąjungoje. Tai drauge ir visos Lietuvos istorinė panorama, aprėpianti platų laikotarpį nuo karo metų iki sausio 13-osios įvykių ir galiausiai – šių dienų.
Autorius prisimena savo mokytojavimo laikus Čebatorių kaime, šio kaimo žmones, draugystę su Naniškių vidurinės mokyklos direktoriumi poetu Paulium Dreviniu.

LEIDINIAI GAUTI 2011 METAIS

 biografijos apybraiza Adolfas Baublys: biografijos apybraiža ir bibliografinė rodyklė.- Vilnius: Technika, 2011.- 75 p.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto mokslo instituto direktoriaus, Transporto vadybos katedros profesoriaus, Lietuvos mokslų akademijos nario eksperto, habilituoto daktaro Adolfo Baublio, gimusio Varėnos r. Laukininkų kaime, bibliografinė rodyklė apima jo mokslinę, pedagoginę, mokslo švietimo veiklą nuo 1967 m. iki 2011 m. kovo mėn.
literaturos zvalgymai Butkus, Vigmantas
Literatūros žvalgymai: [straipsnių rinkinys].- Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla.- 224 p. (Bibliotheca actorum humanitaricorum universitatis Saulensis, knyga Nr. 8)
Knygoje publikuojami literatūrologiniai straipsniai yra pakankamai įvairūs ir analizuojamo objekto, ir analizės aspektų bei būdų prasme, tačiau jie nesunkiai sugrupuojami į keturis vientisus skyrius.
Nagrinėjama ir Vinco Krėvės kūrinio ,,Dangaus ir žemės sūnūs’’ žanriniai orientyrai , neoromantinė istoriosofija ,,Šarūne’’
lietuvos piliakalniai Buračas, Balys
Lietuvos piliakalniai / sudarytojas Gytis Grižas.- Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011.- 465 p.
Šioje knygoje surinkti visi Balio Buračo fotografuoti Lietuvos piliakalniai – pristatoma 184 piliakalniai, dokumentuoti 1923–1965 metais. Publikuojamos ne tik piliakalnių, bet ir šventviečių, kalvų, senkapių, pilkapių fotografijos, – visų tų objektų, kuriuos autorius vadino piliakalniais, arba tarmiškai pilėmis. Leidinyje stengtasi pristatyti visus Lietuvos archeologijos paminklus, kuriuos yra nufotografavęs B. Buračas, todėl knyga užbaigiama apeiginių akmenų nuotraukomis. Vaizdus papildo B. Buračo surinkti padavimai ir legendos apie piliakalnius, pačių piliakalnių aprašymai.
Knygoje pristatomi ir Varėnos rajone esantys piliakalniai: Liškiavos ir Merkinės.
poringe apie mergezeri Česnulis, Vytautas
Poringė apie Mergežerio sodžių.- Vilnius, 2011.- 200 p.
V. Česnulio knyga pagrįsta gausiais šaltiniais. Joje pateikta žinių iš tų vietų žilosios senovės, pirmykščių žmonių gyvenimo: jų stovyklavietes kaimo apylinkėse yra tyrinėję istorikai Vandalinas Šukevičius, Konstantinas Jablonskis, Rimutė Rimantienė. Toliau išsamiai apžvelgta sodžiaus istorija nuo XVIII a.
9-to dešimtmečio iki XX a. antrosios pusės.Yra keli įvairių laikotarpių sodžiaus gyventojų sąrašai, todėl bent vyriškosios linijos savo protėvius daugelis gali atsekti beveik iki pustrečio šimto metų.
dainava Dainava: dzūkų kultūros žurnalas.- 2010, Nr. 1
Šiame numeryje paskaitysite apie Merkinėje gyvenusio savamokslio
dailininko Jono Gregoravičiaus gyvenimo kelią, o Henrikas Gudavičius ves kaimų keliais, ieškodamas gražiausių ir turtingiausių Dzūkijos krašto gėlių darželių. 2009 metų kaimo šviesuolis Romas Norkūnas kviečia pavaikščioti didžiausio Lietuvos kaimo – Marcinkonių takais. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė aptaria Merkinės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios skliautų puošybą.
 dzukijos nacionalinis parkas Dzūkijos nacionalinis parkas. Metelių, Veisiejų regioniniai parkai.- Vilnius: Alma litera, 2011
Knygelėje rasite svarbiausių lankytinų objektų aprašymus (gyvenvietės, archeologijos, mitologijos paminklai, akmenys, bažnyčios, dvarai, etnokultūrinės sodybos, laisvės kovų ir kitos istorinio paveldo vietos, gamtos paminklai).Taip pat žemėlapiuose pažymėta po keletą maršrutų pėsčiomis, dviračiu ar vandeniu.Aprašomas pėsčiųjų maršrutas - Kur Čepkeliai ir Skroblus, 2 dienų maršrutas, Marcinkonys-Mustei ka-Margionys-Marcinkonys (44 km) (autorius Tadas Šidiškis)
 153 miesteliai 153 įdomiausi Lietuvos miesteliai: iliustruotas žinynas.- [Kaunas]: VšĮ ,,Terra Publica“, 2010.- 319 p.
 Iliustruotame žinyne pateikiama daugiau nei 150 įdomiausių Lietuvos mažesnių miestų ir miestelių aprašymų, iliustruotų daugiau nei 150 nuotraukų. Gyvenvietės atrinktos atsižvelgiant į vietos architektūros, archeologijos, istorijos, kultūros paveldo objektus, įvertinant jų būklę, vietovės infrastruktūrą, jos priežiūrą, miestelio bendruomenės aktyvumą.
Tarp 153 įdomiausių Lietuvos miestelių – Varėna ir Merkinė.
mazoji ciurlioniana Landsbergis, Vytautas
Mažoji čiurlioniana: kūrėjo išvykimo šimtmečiui.- Vilnius: Versus aureus, 2011.- 104 p.
Ši knyga – įvairiu laiku spausdinti (o ir nepatekę į sovietmečio spaudą, pvz., „Pirmasis probleminis“ ar modifikuotas „Karalius Čiurlionis“) analitiniai, poleminiai straipsniai, informatyvūs interviu su Lietuvos ir užsienio šalių žurnalistais, perpinti apmąstymais ir plačiomis įžvalgomis į didžiojo menininko kūrybos pasaulį, praturtinantys ir papildantys M. K. Čiurlionio portretą, išryškintą monografijoje „Visas Čiurlionis“. Jaukaus, betarpiško buvimo kartu įspūdį sudaro poezijos posmai, savitos impresijos, minčių punktyrais projektuodamos skaitytojo dėmesį į vieną ar kitą interpretuojamą vaizdą, kūrybos bruožą, biografijos detalę. Knyga iliustruota M. K. Čiurlionio piešiniais ir eskizais
 patirciu realizmas Patirčių realizmas: Dalios Tamulevičiūtės kūrybinės biografijos studija / sudarytoja ir autorė Ramunė Marcinkevičiūtė.- Kultūros barai, 2011.- 495 p.
Dalia Adelė Tamulevičiūtė (1940-2006) - režisierė ir pedagogė. Menininkė, padariusi didelę įtaką lietuvių teatro raidai, sukūrusi savitą vaidybos mokyklą. Sudarydama studiją "Patirčių realizmas", nesitikėjau, kad pavyks, anot Sauliaus Šaltenio, atskleisti visą Dalią. Visa Dalia Tamulevičiūtė buvo ir liks neatskleista, nes ji - jos pačios stropiai saugota paslaptis. Studija "Patirčių realizmas" yra veikau visų knyga apie Dalią Tamulevičiūtę, nes režisierės ir pedagogės gyvenimo būdas buvo toks, kad ji tarsi magnetas traukė prie savęs teatro žmones
 neatpazinti ciurlionio ciklai Janeliauskas, Rimantas
Neatpažinti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos ciklai: skirta kompozitoriaus 100-osioms mirties metinėms.- Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga: lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2010.- 408 p.
Monografijoje pateikiamas originalus žvilgsnis į M.K. Čiurlionio muzikinę kūrybą. Po kompozitoriaus mirties įsivyravo nuomonė apie genialų dailininką, komponavusį muzikinius paveikslų ciklus. O muzikos ciklų kūryba liko suvokimo ir vertinimo užribyje. Kompozitorius, būdamas pakilimo būsenos, sukūrė ištisą seriją daug dalių muzikos ciklų. Ši veikla, matyt, buvo savaiminga, M.K. Čiurlionis jos niekada nereflektavo ir nesureikšmino. Monografijoje mėginama priartyti prie šio savaimingo estetinio fenomeno, gilintis į jo prigimtį, trynėti struktūrą
 vakaras prie ilankos Lee, Stacy
Vakaras prie įlankos: [eilėraščiai].- [S.l. : S. Lee], 2011 (Delta Graphics).- 124 p.
Tai antroji Stacy Lee, kilusios iš Kuršių kaimo (Varėnos r.), šiuo metu gyvenančios Floridoje, poezijos knygelė.
„Vakaras prie įlankos“ – tai Stacy Lee prisilietimas prie vasarų amžinybės, unikalios daugiarasės krašto kultūros ir istorijos. Į knygą įdėta įvairios tematikos, įvairių nuotaikų eilėraščiai.
ne vien duona sotus Miliūnas, Petras
Ne vien duona sotus: [eilėraščiai].- Marijampolė: Piko valanda, 2011.- 117 p.
Varėnos krašto literato Petro Miliūno naujausia poezijos knyga ” Ne vien duona sotus”. Knygos autorius, šešiuose naujausio savo leidinio skyriuose kalba ne tik apie meilę, tačiau paliečia ir temas apie gamtą, bei įvairias moralines ir fizines žmogaus vertybes. Tai jau tryliktoji Petro Miliūno poezijos knygelė
laso kelione stiklu Mizeras, Vytautas
Lašo kelionė stiklu: amžiaus šešėliai: rinktinė.- Vilnius: Margi raštai, 2009.- 352 p.
 Rinktinę „Lašo kelionė stiklu“ autorius pateikia skaitytojui kaip greta jo einančio pirmojo mokytojo paveikslą... metaforą ar išgyventą tiesą, kurią visi nutyli. Literatūrinis audinys tarsi saugo jo pedagoginio gyvenimo kelią, tiktai seka šešėliai... Tai lašo kelias stiklu...
as is dvidesimtojo amziaus Rimantienė, Rimutė 
Aš iš dvidešimtojo amžiaus: pluoštas archeologijos prisiminimų.- Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.- 472 p.
Kiekvieno archeologo darbe, be duomenų, kurie nugula į ataskaitas, straipsnius ir knygas, susikaupia daug pastabų, įžvalgų, net nuotykių. Šie akmens amžiaus tyrinėtojos R. Rimantienės prisiminimai nušviečia savitą XX amžiaus aplinką, kurioje jai teko gyventi ir dirbti.
Aprašomos ekspedicijos Varėnos rajono kaimuose: Dubičiuose, Netiesų kaime ir Maksimonyse.
 sirdi yra grazi Širdis yra graži: knyga apie profesorių Algimantą Marcinkevičių.- Vilnius: Tyto alba, 2011.- 447 p.
Ši knyga sudaryta iš širdies chirurgo profesoriaus Algimanto Marcinkevičiaus mokinių – šiandien garsių Lietuvos gydytojų – pasakojimų.
32 metus su akademiku A. Marcinkevičiumi dirbo ir iš Varėnos kilęs Giedrius Uždavinys, profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, nusipelnęs Lietuvos gydytojas.
tekme Tėkmė: almanachas / Alytaus apskrities literatų klubas .- Alytus, 2011.- 156 p.
Almanache 68 autorių – poetų ir prozininkų – tekstai bei asmeninės nuotraukos. Skaitytojas ras seniai pažįstamų autorių: Teklės Džervienės, Albino Plauskos, Stasės Nedzinskienės, Salomėjos Kaknevičienės, Muditos Makaveckienės ir kitų poetų kūrybos. Almanache spausdinama ir varėniškių literatų Alfonso Žuromsko, Jono Staliulionio, Petro Miliūno, Irenos Malmygienės, Ramunės Kašėtienės, Justino Jaksebagos, Marijos Inkrataitės-Blažulionienės poezija.

 LEIDINIAI GAUTI 2010 METAIS

architekturos paveldas Architektūros kultūros paveldas. – Marijampolė: Piko valanda, 2009. – 85 p.: iliustr.
Šiame leidinyje pabandyta apžvelgti Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities pasienio regione esančius kultūros paveldo objektus. Knygoje įtraukti Marijampolės ir Alytaus apskrities, Suvalkų regiono, Karaliaučiaus srities teritorijose esantys dvarai ir jų sodybos, bažnyčios ir vienuolynai, pilys, architektūriniu požiūriu įdomūs ir svarbūs statiniai. Leidinyje pateikiama informacija apie Varėnos, Valkininkų, Merkinės, Liškiavos bažnyčias, Zervynų kaimą.
auksalio kupkas Auksalio kupkas: Varėnos krašto kūrėjai. – Kaunas: V3 studija, 2010. – 64 p.: iliustr.
„Ne vien tyru oru ir nepakartojama gamta garsi Dzūkijos žemė. Lietuvoje pagal plotą didžiausiame ir miškingiausiame Varėnos rajone yra daug gabių, kuriančių žmonių. Rajonas žavus savo kultūrine erdve – architektūros paminklais, etnografiniais kaimais, folkloro ansambliais, tautodailininkų ir profesionalių menininkų kūrybine veikla. Patys aktyviausi ir produktyviausi kūrėjai pristatomi šioje knygoje“, - rašoma „Sudarytojų žodyje“.
ciurlionis vilniuje Čiurlionis Vilniuje. – Vilnius: Kronta, 2010. – [80] p.: iliustr.
Leidinys, parengtas Čiurlionio namų iniciatyva, supažindina su žymaus menininko M. K. Čiurlionio kūryba. Tekstai pateikti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Knygoje gausu M. K. Čiurlionio iliustracijų.
lietuva
Gudžinskas, Zigmantas
Lietuva: 101 gamtos stebuklas / Zigmantas Gudžinskas, Selemonas Paltanavičius. – Vilnius: Alma littera, 2010. – 360, [1] p. : iliustr.., žml.
Iš šimtų ir tūkstančių nuostabių, ypatingų Lietuvos gamtos kampelių atrinkti ir šioje knygoje aprašyti patys įspūdingiausi ir vertingiausi gamtos kūriniai.
Leidinyje rašoma apie Dzūkijos kopas, didžiausią Lietuvos pelkyną – Čepkelių raistą, apie vieną iš pačių įdomiausių ir paslaptingiausių Skroblaus upelį bei jo apylinkių kraštovaizdį, per Dzūkijos smėlynus ir miškus sruvenančią Ūlą bei Ūlos akimi vadinamą šaltinį, apie didžiausią Lietuvoje Dainavos girią, drevinę bitininkystę.
isgyvenimu atspindziai
Kaliūnas, Valentinas Algirdas
Išgyvenimų ir patirčių atspindžiai. Vilnius: leidykla „Bitutės“, 2010. – 106 p.: iliustr.
Albumas skirtas subtilaus Dzūkijos grožio dainiaus Valentino Kaliūno, gimusio Varėnoje prie Merkio,  tapybai, piešiniams ir meninei fotografijai. Leidinyje atsispindi ne tik intymūs autoriaus išgyvenimai, bet ir gimtojo krašto gamtos grožio bei kultūrinio paveldo įprasminimas. 
tarp lietuvos geologu  
Kapustinskas, Povilas
 Tarp Lietuvos geologų: dienoraščių santraukos, 1962-1984. – Vilnius: Versus aureus, 2009. – 288 p.: iliustr.
Povilas Kapustinskas – geologas ne pagal diplomą, tačiau likimo ir pašaukimo vedinas, visą gyvenimą dirbo geologo darbą. Jo ekspedicijų maršrutai driekiasi nuo gimtosios Lietuvos iki Japonijos jūrų. Šioje knygoje dienoraščių pėdsakais atkuriama Lietuvos geologų kasdienybė, nelengvas darbas, buitis. Leidinyje taip pat pasakojama apie geležies rūdos paieškas Varėnos rajone.
 
dar zydi sodai  
Kavaliauskienė, Scholastika
Dar žydi sodai Navasoduos. – Alytus, 2010. – 162 p.: iliustr.
Knygoje „Dar žydi sodai Navasoduos“ yra trumpai aprašyti Varėnos rajono savivaldybės Merkinės seniūnijos Navasodų kaimo kelių kartų likimai. Tai tarsi noras suprasti skaudžias kaimo tuštėjimo priežastis.
Knygoje panaudoti autentiški kiekvienos šeimos atstovų pasakojimai, publikacijos spaudoje, faktai iš Petro Džervaus knygos „Punios mokykla“, taip pat pasinaudota seniūnijos archyviniais dokumentais. 
neapraudoto ilgesio skausmas  
Lee, Stacy
Neapraudoto ilgesio skausmas: [eilėraščiai]. – [JAV], 2010. – 76 p.: iliustr.
Iš Varėnos krašto kilusi (Kuršių kaimo) ir JAV, Floridos valstijoje gyvenanti Stacy Lee (Stasė Piliūtė) poezijos knygoje „Neapraudoto ilgesio skausmas“ apdainuoja savo meilę Dzūkijai, išsiskyrimo liūdesį taip, kaip tik begali apdainuot poetas, beieškantis „netekties prasmės po svetimu dangum“. Jos lyrikoje egzotiška tropikų gamta, prisodrinta žaibų ir perkūnijų atgarsio, tiekia nostalgiją ir romantinį ilgesį šiaurės gedulingiems laukams, gimtiems šilojams, kačpėdėlės žiedui. Jos eilės, tarsi vėjo išdainuoti rudens preliudai, kiekvieną kartą padvelkia į sielą nauju jausmų motyvu, - jeigu liūdėt, tai liūdėt iki skausmo, jeigu ilgėtis, tai ilgėtis iki ašarų.
 lietuvos etnografiniai regionai  
Lietuvos etnografiniai regionai. – Kaunas: Šviesa, 2010. – 220 p.: iliustr.
Leidinyje apžvelgiama Lietuvos etnografinių tyrinėjimų istorija, apibūdinami etnografinių regionų ir jų tarmių savitumai, aprašomos tradicinės kalendorinės šventės, apeigos, šeimos šventimų ir jaunimo papročiai, atskirų regionų tautiniai kostiumai ir muzikos instrumentai.
Knygoje rašoma apie Varėnos krašto tautosakos pateikėjus: Anelę Čepukienę, Petrą Zalanską, Rožę Sabaliauskienę, Agotę Žuraulienę, Juozą Averką.
kai pazvelgsi
Miliūnas, Petras
Kaip pažvelgsi: [eilėraščiai]. – Marijampolė: Piko valanda, 2010. – 124 p.
Tai Varėnoje gyvenančio literato Petro Miliūno devintoji poezijos knyga. Pirmoji šio autoriaus poezijos knygelė „Ta kryžių šalis – Lietuva“ pasirodė 2002 m.    2008 m. buvo išleista P. Miliūno prisiminimų knyga „Gyvenimo pikai ir duobės“. 
laiko pasvaistes
Laiko pašvaistės: eilėraščiai, proza, publicistika. – Jonava: UAB „Dobilo leidykla“, 2010. – 148 p.
 Antologija „Laiko pašvaistės“, kurią sudaro Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių poezija, proza ir publicistika, skirta Žalgirio mūšio 600-osioms, Abraomo Kulviečio 500-osioms gimimo ir Lietuvos nepriklausomybės 20-osioms sukaktims pažymėti.
Knygoje taip pat rasime Valkininkuose gyvenančių Marijos Inkrataitės-Blažulionienės ir Eugenijos Strazdienės eilėraščių.  
melancholy
Petrusevičiūtė, Laima
Melancholy and Sun: Munch and Čiurlionis. – Vilnius: Mintis, 2010. – 168 p.: iliustr.
Čiurlionis ir Munchas – didieji lietuvių ir norvegų tautų dvasinio atgimimo simboliai, savo kūryba ir gyvenimu tiesę kelius į nepriklausomybės atgavimą. Novatoriška lyginamoji Čiurlionio ir Muncho kūrybos analizė atskleidžia šių menininkų kūrybos vietą Vakarų modernėjančios dailės raidos procesuose ir jų kūrybos gelmines prasmes.
Knyga išleista anglų kalba.
senoji lietuva
Senoji Lietuva: paroda Lietuvos nacionaliniame muziejuje 2009 09 17-2009 11 30 . – Vilnius – Sankt Peterburgas, 2009. – 297 p.: iliustr.
2009 metais minint Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį Rusijos etnografijos ir Lietuvos nacionalinis muziejai parengė bendrą projektą „Senoji Lietuva“. Projektą sudaro paroda ir leidinys.
Rusijos etnografijos muziejuje sukauptas ir saugomas unikalus lietuvių etnografijos rinkinys: apie 3000 daiktų, daugiau nei 3000 nuotraukų ir negatyvų, žinomų etnografų ir rinkėjų aprašų, archyvinės medžiagos.
 Leidinyje pristatomi vertingiausi kolekcijos eksponatai su išsamia informacija, supažindinama su lietuvių etnografijos rinkinį kaupusių asmenų gyvenimu ir veikla.
Knygoje pasakojama apie etnografą A. Seržputovskį, kuris 1909 m. organizavo ekspediciją Lietuvoje. Jis lankėsi Marcinkonių kaime ir ten surinko kolekciją, kurią sudarė: gyvulininkystės, žvejybos, bitininkystės reikmenys, namų apyvokos daiktai, moteriški, vyriški ir vaikiški drabužiai. Be to ekspedicijos metu buvo nufotografuoti Marcinkonių kaimo ir jo apylinkių vaizdai, bažnyčia, kapinės, kaimo žmonės, gyvenamieji trobesiai. Leidinyje rasime nuotraukas iš A. Seržputovskio fotokolekcijos.
 keliaukipe po pietryciu  
Šidiškis, Tadas
Keliaukime po Pietryčių Lietuvą: 11 maršrutų. – Vilnius: Alma littera, 2010.- 100,[1] p.: iliustr.
Knygoje aprašoma 11 įdomiausių maršrutų pėsčiomis. Vienas iš tokių maršrutų, tai Marcinkonys-Musteika-Margionys-Marcinkonys. Maršrutas veda per Dzūkijos nacionalinį parką: Čepkelių raisto pakraščiu, senovinės bitininkystės taku, Skroblaus slėniu.
kaip tiltelis
Mickevičius, Danielius
Kaip tiltelis iš širdies į širdį: Varėnos krašto šviesuoliai. – Vilnius: Danielius, 2010. – 192 p.: portr.
Knygoje pateikiama 18 meninių apybraižų apie Varėnos krašto šviesuolius, tautodailininkus, audėjas, kalvius, giesmininkus, medžio drožėjus, bitininkus, gamtosaugininkus, dvasininkus, meninių kolektyvų puoselėtojus, kultūros darbuotojus, pedagogus, liaudies papročius ir buitį. Knygos autorius kelia aktualiausias buities ir dvasinio paveldo išsaugojimo, gamtosaugos ir kultūros sklaidos problemas, skatina priešintis vartotojiškos visuomenės rūdžių skverbimuisi į mūsų gyvenimą ir dvasią.
teismai ir teisejai
Vilbikas, Alfredas
Teismai ir teisėjai Lietuvoje (1918-2008). Šiauliai, 2009. – 494 p.
Šios knygos autorius ir sudarytojas Alfredas Vilbikas gimė 1953 m. Varėnoje. Vilniaus universitete baigė teisės studijas. Domisi Lietuvos teisės istorija. Tai trečioji autoriaus knyga apie 1918-2008 metų teismus ir teisėjus. Šį leidinį sudaro trumpa teismų Lietuvoje istorija, teismų Lietuvoje 1918-2008 m. sąvadas ir teisėjų Lietuvoje 1918-2008 m. sąvadas.Knygoje rasime informacijos apie Merkinės, Valkininkų, Varėnos rajono teismus ir teisėjus.
vilnius buvo svajone
Vilnius buvo svajonė: [straipsnių rinkinys] / sudarytoja Stasė Gaidytė-Averkienė. – Vilnius: Petro ofsetas. Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, 2009. – 213, [1] p.: iliustr.
„Prieš pat mirtį mano vyras Petras Averka bučiuodamas mano rankas, maldavo: - Susimildama išleisk Lietuvai mano straipsnių knygą. Aš jam prižadėjau tą jo šventą paskutinį prašymą įvykdyti, taigi pateikiu ją skaitytojui“, - rašo „Leidėjo žodyje“ Stasė Gaidytė-Averkienė. Knygos sudarytoja S. Gaidytė-Averkienė yra gimusi Kabelių kaime, Varėnos rajone.
Prozininkas ir žurnalistas Petras Averka, kilęs iš Musteikos kaimo, išgyveno savo krašto keturias okupacijas. Respublikos spaudoje jis paskelbė nemažai straipsnių, kurie išspausdinti knygoje „Vilnius mano svajonė“. Leidinyje taip pat pateikiami straipsniai apie P. Averką.

 LEIDINIAI GAUTI 2009 METAIS

 silu dzukai  
Baltėnas, Arūnas, Drobelienė, Ona
Šilų dzūkai = Forest Dwellers of Dzūkija: albumas.- Vilnius: R. Paknio leidykla, 2009.- 223 p.: iliustr.
Dzūkija – savita etnografinė Lietuvos sritis tarp Nemuno vidurupio ir Neries.
Šilų dzūkų kraštas pačiuose pietuose – Kapiniškėse, Kašėtose, Marcinkonyse, Margionyse, Musteikoje, Puvočiuose, Zervynose, Žiūruose, – ten ir vyksta šios knygos „veiksmas“: žmonės dirba kasdienius darbus, ilsisi, švenčia, atlieka apeigas, pasakoja istorijas – tik gaila, tarmės fonetikos įvairovės, kalbėsenos skambumo neįmanoma užrašyti literatūrinės kalbos rašmenimis. Nuotraukose ir pasakojimuose užfiksuota autentika labai sparčiai nyksta, vienas po kito amžinybėn išeinant šiems šviesiems žmonėms. Būtina juos pažinti, kad ir prasilenkiant…
Anglų bei lietuvių kalbomis.
perloja1  
Česnulevičiūtė, Petronėlė
Perloja 1378-1923.- Vilnius, 2008.- 215 p.
Leidinyje apžvelgiama Perlojos (karališkojo dvaro ir miestelio) pusšešto šimto metų praeitis, aptariant svarbiausius jos gyvavimo etapus, išorines bei vidines raidos aplinkybes ir priežastis.
Antroji leidimo dalis skirta Perlojos savivaldos (Respublikos) veiklai 1918-1919 metais ir Perlojos šaulių būrio kovoms, 1920-1923 m. ginant ir įtvirtinant Lietuvos valstybės nepriklausomybę.
var krasto sauliai  
Česnulis, Vytautas
 Varėnos krašto šauliai. 1919 – 1940.- Vilnius, 2008.- 525 p.
Tai knyga apie šaulių sąjūdžio užuomazgą ir jos plėtrą didelėje Pietryčių Lietuvos dalyje, demarkacinės linijos su Lenkija paribyje. Knygoje atskleidžiami ne tik šaulių pasiekimai, kovos, bet ir nesėkmės bei kita kasdienybė. Gana daug informacijos pateikiama apie atskirus šaulių būrius. Minima daugybė pavardžių. Todėl atskirų vietovių skaitytojams knyga primins jų apylinkių ir nepelnytos užmaršties prikeltus šaulius
zemej lietuvos  
Inkrataitė – Blažulionienė, Marija
Žemėj Lietuvos: eilėraščiai.- Jonava: UAB „Dobilo“ leidykla „Jonava“, 2009.- 151 p.
Marijos Inkrataitės- Blažulionienės, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės, naujajame eilėraščių rinkinyje „žemėj Lietuvos“, skirtame Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažymėti, atsiskleidžia Lietuvos kelias į Laisvę ir Nepriklausomybę, apdainuojamas Tėvynės grožis, susimąstoma dėl ateities.
atmintis  
Giedraitytė-Gudjurgienė, Gerda
Atmintis yra rojus: pasivaikščiojimai po senąją ir dabartinę Merkinę.- Vilnius: Logotipas, 2009. -78 p.
Ši nedidelė knyga – tai kelionė mažute laiko mašina į vaikystės ir jaunystės metą, kai įvykiai, faktai, reiškiniai regimi ypač ryškiai ir įsimena visam gyvenimui. Autorė iš jų atrenka labiausiai kritusius į širdį ir apmąsto jau subrendusio žmogaus, prityrusios žurnalistės, sukaupto gyvenimo minčių bagažu.
Pokarinė Merkinė, nutolusi per pusę amžiaus, ir šiandieninė, švenčianti 650 metų jos vardo paminėjimą. Skirtinga ir ta pati, stulbinanti gamtos unikalumu, žavinti senųjų dzūkų dainingumu ir nuoširdumu. 
gyvieji amatai  Gyvieji amatai Dzūkijos nacionaliniame parke.- Marcinkonys, 2008.- 99 p.
 Ši knyga – apie senuosius Dainavos krašto amatus, apie meistrus ir amatininkus, kurie dalijasi su mumis ir gerumu, ir įgūdžiais.
Knygos leidimą parėmė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas. Pratarmę parašė Henrikas Gudavičius, apie Amatų gimimą parašė Dalia Blažulionytė ir Virginija Pugačiauskienė. Visą amatų margumyną aprašė visų amatų meistras ir žinovas Romas Norkūnas. 99 puslapių knygoje 21 autoriaus 119 fotografijų. Daugiau kaip puse jų pateikė Broliai Černiauskai. Taip pat panaudotos fotografijos iš Lietuvos nacionalinio muziejaus, Nacionalinio M.K. Čiurlionio muziejaus, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus fondų. Panaudotos fotografijos iš šeimyninių A. ir J. Keidūnų, M. Marcinonienės, J. Mičiulienės, J. Miškinienės, A. Paulaičio, albumų ir A. Žilinskienės asmeninio archyvo. Visus šiuos darbus apjungė ir į vieningą leidinį suguldė knygos sudarytoja Parko Kultūros paveldo skyriaus vedėja Dalia Blažulionytė. 
krastieciai  
Kas yra kas Lietuvoje Kraštiečiai. Varėna.- Kaunas: Neolitas, 2009.- 239 p.
Į enciklopedinį biografijų žinyną įtraukta apie 800 žymiausių ir Varėnos kraštui labiausiai nusipelniusių dabar čia gyvenančių ir kuriančių, taip pat iš Varėnos apylinkių kilusių žinomų žmonių biografijų. Leidinyje pristatomi garbingas nominacijas pelnę kultūros puoselėtojai, menininkai, prie Varėnos rajono plėtros labiausiai prisidėję verslininkai, tradicinių festivalių ir kitų švenčių rengėjai, kiti gerbiami kraštiečiai.
I
storinėje leidinio dalyje pateikiama apie 70 praeityje garsių Varėnos krašto žmonių gyvenimo aprašymų.
is perlojos  
Lūžys, Sigitas; Lūžytė, Marija
Iš Perlojos Tavo sūnūs….- Kaunas, 2008.- 120 p.
Knygoje, kaip sako autorius, yra trys plotmės – baltuose puslapiuose - tekstas, kurį pateikia autoriai, geltonuose – istorinių dokumentų kopijos. Leidinyje apžvelgiama miestelio istorija nuo 1378 metų iki pat šių dienų. Be to knygos autoriai pateikia žinių apie bažnyčią bei čia dirbusius dvasininkus, kurie ir tikėjimo, ir gyvenimo reikaluose perlojiškiams buvo svarbiausiais patarėjais ir vadovais. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.
kur tas saltin Kur tas šaltinėlis, kur aš jauna gėriau: Marcelės Paulauskienės dainų ir tautosakos rinktinė.- Perloja (Varėnos r.): Atmena, 2008.- 204 p.
Marcelė Paulauskienė – gerai žinoma Varėnos krašto dainininkė, pasakotoja, Žiūrų kaimo folkloro ansamblio siela ir vedlė. Rinktinę sudaro Žiūrų ansamblio moterų dainuotų ir tebedainuojamų 113 dainų (darbo, kalendorinės, jaunimo, meilės, vestuvinės, šeimos, karo ir rekrūtų dainos) ir smulkioji tautosaka (patarlės ir priežodžiai, orų stebėjimai). Sudarant leidinį, stengtasi įtraukti būdingiausias Žiūrų kaimo dainas, kurios nuo kitų regiono vietovių skiriasi savitais variantais, tarmės ypatumais, atlikimo maniera.
snara nendres  
Mackevičius, Bronius
Šnara nendrėse vėjas: eilėraščiai.- Vilnius: Žuvėdra, 2009.- 132 p.: iliustr.
Broniaus Mackevičiaus eilėraščiuose daug skausmingų apmąstymų apie nelengvą savo kartos kelią, elegiškų minčių apie dramatišką šiuolaikinio žmogaus situaciją prieštaringose epochos situacijose. Nemaža eilėraščių skirta žymiems lietuvių poetams, ryški knygoje ir amžinoji meilės tema.
verbos  
Mardosa, Jonas
Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos verbos: Liaudiškojo pamaldumo raiška XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje: mokslinė monografija.- Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. – 396 p.
 Monografijoje nagrinėjamos Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos verbos XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje. Šis sakralus simbolis knygoje aptariamas kaip visuomenės religinio gyvenimo fenomenas ir kaip įdomi liaudiškojo pamaldumo raiškos forma.
Minimas Varėnos rajonas. 
uz suvokimo  
Miliūnas, Petras
Už suvokimo ribos: eilėraščiai.- Marijampolė: Piko valanda, 2009.- 108 p.
Už suvokimo ribos“ - tai Varėnoje gyvenančio literato Petro Miliūno nauja poezijos knyga, kurioje eilėraščiai suskirstyti į keletą ciklų: „Gamtos dalelė pats esi“, „Gyvenki su laime“, „Už suvokimo ribos“, „Ne tiek, kiek nori“, „Kitaip nebus“, „Kol dar esi“.
nuo merkines  
Moravskis, Stanislovas
Nuo Merkinės iki Kauno. Atsiskyrėlio gavenda. T.1.- Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.- 623 p.
Knygą sudaro dešimt apybraižų apie Merkinės, Nemunaičio, Alytaus, Punios, Nečiuikų, Jiezno, Ustronės ir kitų Panemunių miestelių, kaimelių bei dvarelių praeitį, paįvairintų nestandartinėmis rašytojo įžvalgomis, svarstymais tų vietovių istorijos ir dabarties temomis. Aprašytoje teritorijoje nerasime šiandienine prasme didžių miestų – gal tik išskyrus numylėtąjį Kauną. Jam rūpėjo tie kiti, kadaise galbūt ir buvę šlovingi, bet jau gerokai ir dažnai nepelnytai primiršti vardai: Merkinė, „nuolatinė savo tėvynės nesėkmingo likimo liudininkė“ ir kt. 
portretai  
Portretai: eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius].- Jonava: UAB „Dobilo leidykla“, 2009.- 236 p.
 Šis leidinys skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažymėti. Jame atsiskleidžia Lietuvos kelias istorijos vingiuose, patirtos skriaudos ir nuoskaudos, kova už laisvę, meilė Tėvynei, jos gamtos grožiui, tikėjimas nūdiena ir ateitimi.
Leidinyje spausdinami M. Inkrataitės-Blažulionienės, J. Jaksebagos, R. Kašėtienės, E. Strazdienės eilėraščiai.
kurtiniai
Drobelis, Eugenijus Kai teksi kurtiniai / Eugenijus Drobelis, Vytautas Knyva. – Vilnius: Gamtos namai, 2007. – 46, [2] p.: iliustr.
„Dainavos girioje, nuo pat Krokšlio iki Musteikos kaimų, plyti dideli užpelkėjusių miškų masyvai, kur nuo neatmenamų laikų gyvena kurtiniai. Čia jie randa ramių, žmonių nelankomų miškų tuoktuvėms kelti, didelių uogynų maitintis“ – rašo knygos autorius Eugenijus Drobelis
dzukijos architektura
Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra. – Vilnius, 2008. – 104 p.: iliustr.
Šis leidinys skirtas Dzūkijos regionui. Jis parengtas Etninės kultūros globos tarybos rūpesčiu, ieškant kelių, kaip išsaugoti kaimo medinį paveldą ir pritaikyti jį nūdienos gyvenimui. Knygoje pateikiama informacijos apie pastatų bei mažąją sakralinę architektūrą, gėlių darželius Varėnos rajono kaimuose.
lietuvos suskirstymas
Gliožaitis, Algirdas Antanas  Lietuvos administracinis suskirstymas žemėlapiuose. Nuo seniausių laikų iki XXI amžiaus pradžios. – Vilnius: Gairės, 2008. – 400 p.: iliustr.
 Knygoje analizuojamas žemėlapiuose pažymėtas Lietuvos administracinis teritorinis suskirstymas. Jis detaliau pradėtas žymėti tik XVII amžiuje. Per amžius žemėlapiuose pažymėtas Lietuvos administracinis teritorinis suskirstymas savaip atspindi sudėtingos jos istorijos ypatumus.
 Leidinyje minima Merkinė, Perloja, Varėna.
is duonos pateka saule
Iš duonos pateka saulė: Lietuvos kaimo raašytojų sąjungos poezijos ir prozos antologija. – Jonava: Jonava, 2008. – 240 p.: iliustr.
   „Iš duonos pateka saulė“ – Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos antologija, kurią sudaro poezija ir proza apie kaimą.
 Antologija skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažymėti.
Leidinyje taip pat pateikiami Varėnos rajono literatų: M. Blažulionienės, J. Jaksebagos, R. Kašėtienės, E. Strazdienės eilėraščiai.
issakyta Jaksebaga, Justinas Išsakyta. – Perloja: Atmena, 2008. – 122 p.: iliustr.    „Kur Ignalinos krašte upė Dysna vingiuoja, gimė, augo ir siela tebegyvena, tebemyli tėviškę varėniškis poetas – teisės darbininkas. Tad ir ši knygelė apie savo žemę, laimę su meile į skaitytojų širdis ateina. Įtaigus jos pavadinimas „Išsakyta“ skaitytojams ir pasako: viskas, kas gyvenime buvo, knygelės puslapiuose išsakyta“, - taip apie šį poezijos rinkinį rašo Alfonsas Žuromskas.
visas ciurlionis  
Landsbergis, Vytautas Visas Čiurlionis. – Vilnius: Versus aureus, 2008. – 648 p.: iliustr.   
Monografija „Visas Čiurlionis“ – tai muzikologo ir kultūros istoriko Vytauto Landsbergio kelių dešimtmečių tyrinėjimai gilinantis į M.K. Čiurlionio gyvenimą bei jo muzikos, dailės ir literatūros darbus šių kilmės, turinio ir prasmės požiūriais.
levunu kaimo paprociai  
Levūnų kaimo papročiai / parengė Nijolė Marcinkevičienė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008. – 164 p.
 Ši knyga apie išnykusį Levūnų kaimą kairiajame Nemuno krante, nutolusį nuo Merkinės 12 kilometrų vakarų link.  Leidinyje pasakojama apie šio kaimo aplinką, levūniečius, gyvenamuosius namus ir kitus pastatus, ūkio darbus, maistą, apsirengimą, vestuvių, krikštynų, laidotuvių papročius, kalendorines šventes.
lietuvos magdenburginiu miestu Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T.5: Merkinė.- Vilnius: Mokslas, 2007.- 680 p.Šiame Merkinei skirtame „Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai“ tome skelbimas 231 XV-XVIII a. dokumentas iš Lietuvos metrikos, Merkinės magistrato aktų knygų, Trakų ir Smolensko vaivadijų žemės teismų aktų knygų bei kitų archyvinių fondų, tiesiogiai susijusių tiek su magistrato ir miesto teismų veikla, tiek su miestiečių kasdienio gyvenimo klausimais, taip pat valdovų konfirmacinės privilegijos, cechų nuostatai, mokesčių palengvinimas po gaisrų, miesto inventoriai.         
gyvenimo pikai ir duobes Miliūnas, Petras Gyvenimo pikai ir duobės: prisiminimai. – Marijampolė: Piko valanda, 2008. – 300 p. Marijampolėje gimęs ir nuo 1974 metų Varėnoje gyvenantis Petras Miliūnas prisiminimų knygoje „Gyvenimo pikai ir duobės“ pasakoja apie save nuo kūdikystės dienų, prisimena moksleivio ir studentavimo metus, pasakoja apie gyvenimą ir darbą Varėnoje.
pietu lietuvos partizanu sritis Pietų Lietuvos partizanų sritis: atlasas.- Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.- 212 p.
Knyga skirta Pietų Lietuvos srities Tauro ir Dainavos apygardų partizanams. Šiame enciklopediniame leidinyje sukaupta ir suklasifikuota daug išsamios informacijos: Lietuvos laisvės kovotojų žūties datos, vietos ir aplinkybės. Jis papildytas detaliais žemėlapiais, kuriuose pažymėtos minimų kautynių vietos, jų metai ir aprašymo numeriai.       
pokariu zmoniulikimai  
Pokario žmonių likimus apmąstome šiandien. – Kaunas, 2008. – 387 p.: iliustr., portr.
Knygoje spausdinama Varėnos rajono vidurinių mokyklų moksleivių konkurso „Lietuvos laisvės kovų ir kančių istorija“ (1995-2005) rašiniai ir viktorinų medžiaga, kur autoriai remdamiesi partizanų bei tremtinių pasakojimais ar mintimis apmąsto tragišką sovietinėje okupacijoje tėvynės laikotarpį – kovas dėl laisvės, reiškia savo kartos patrotinį nusiteikimą.
lietuvos kelias Semaška, Algimantas Lietuvos keliais: turisto žinynas. – Vilnius: Algimantas, 2008. – 688 p.
Šiame, penktajame, leidime „Lietuvos keliais“ rasite 1030 vietovių aprašymus. Jie išdėstyti miestų ir rajonų skyriuose, kurie spausdinami abėcėlės tvarka. Knygos pabaigoje pateikta Lietuvos istorijos ABC, vietovių aprašymuose minimų žymių žmonių pavardžių rodyklė ir kitos informacinės rodyklės.
Leidinyje taip pat aprašytos Varėnos rajono vietovės, pateiktos jų nuotraukos.
s.stacevicius  
Stacevičius, Stasys Ne ėriukai nakty: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 112 p.
Naujojoje, jau septintojoje lyrikos knygoje poetas drąsiau improvizuoja, jo lyrinės poringės spinduliuoja giedra, humoru. Žodžių jungtys savitos ir slėpiningos, kaip ir erdvė – pasaulio centrelis dzūkiškoje sodyboje, magnetinių meilės laukų veikiamos atokybė ir begalybė. Erdvę žymi visų knygos skyrių pavadinimai: „partizano Nykštuko kraštuos“, „asmeniniam bangovaizdy“, „efemeriškuos soduos“, „spygliuočių šaly“.
zibaline lempos vaikai  
Staliulionis, Jonas Žibalinės lempos vaikai. – Vilnius:Petro ofsetas, 2008. – 104 p.: iliustr.
Varėnoje gyvenančio literato Jono Staliulionio eseistikos knygoje „Žibalinės lempos vaikai“ paliestos kelios temos: vaikystės prisiminimai, moksleiviški metai, studentavimo laikai, pokaris , trėmimai. Leidinyje rasime esė apie Merkinės kryžių kalnelį bei 1918-ųjų Lietuvos savanorį Romualdą Valentukevičių iš Kabelių apylinkių.
subartoniu krastas  
Subartonių kraštas. – Marcinkonys: Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 2007. – 219 p.: iliustr.
„Subartonių kraštas – šeštoji Dzūkijos nacionalinio parko knyga apie senuosius etnografinius kaimus. Subartonių kraštas labai skiriasi nuo šilinių ir panemunės dzūkų kaimų. Ir ne vien todėl, kad išaugintas javas skalsesnis. Strauja, Lauja, Gilšė, Gelovinė čia tebesaugo legendas, kurias prieš daugelį metų užrašė Dainavos krašto dainius Vincas Krėvė-Mickevičius“, - rašoma knygos pratarmėje.
ciulba ulba sakalas  
Tėkmė: metraštis / Alytaus apskrities literatų klubas. – Alytus, 2008. – 170 p.: iliustr.
Metraštyje atsispindi Dzūkijos krašto literatūrinis gyvenimas nuo literatų klubo „Tėkmė“ įsikūrimo pradžios (1998 metų). Knygoje aprašomi įvairūs literatų klubo vykę renginiai: tapybos plenerai Marcinkonyse ir Valkininkuose, „Poezijos ruduo“ Varėnos padangėje, literatūrinė popietė Merkinėje, „Poezijos pavasarėlis“ Panaros kaime ir kiti.
tekme1  
Čiulba ulba sakalas: Petro Zalansko tautosakos ir atsiminimųriktinė.- 2-asis papildytas leidimas.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.- 453 p.
Petras Zalanskas - lietuvių tautosakos ir etnografinės medžiagos pateikėjas. Garsėjo kaip talentingas liaudies dainininkas, improvizatorius. Padainavo 340 dainų, pasekė 150 pasakų, sakmių, pateikė 50 smulkiosios tautosakos kūrinių. Aprašė savo gyvenimą, kaimo papročius, sukūrė etnografinių vaizdelių.
moliadugnis ir jo apykinkes
Česnulis, Vytautas Moliadugnis ir jo apylinkės.- Vilnius, 2007.- 204 p.:iliustr.
Moliadugnis yra palyginti nesenas kaimas: jam tik truputį daugiau kaip 220 metų. Kaimas niekada nebuvo atsiribojęs nuo kaimynų. Todėl sąmoningai daugiau kalbama apie artimiausius kaimynus, kadaise su Moliadugniu sudariusius vieną kaimo bendruomenę, - Mergežerį ir ypač Girežerį. Galbūt skaitytojui bus įdomios iki šiol niekur neskelbtos kai kurios žinios iš rajono centro istorijos, faktai apie pramonės įmonėlių steigimąsi mūsų krašte ir kt.
senoji perlojos baznycia
Česnulis, Vytautas Senoji Perlojos bažnyčia.- Vilnius, 2006.- 54 p.
Perlojos bažnyčios istorija
Kaisiadoriu vyskupija
Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas .-Vilnius: Savastis, 2006.- 379 p.
Šiame gausiai iliustruotame leidinyje trumpai supažindinama su Kaišiadorių vyskupijos parapijų istorijomis, pristatomos bažnyčios ir jose esantys svarbesni objektai, taip pat pateikta glausta vyskupijos istorija. Leidinys išleistas po ilgo penkerių metų triūso, kai 2000–2005 m. Kultūros paveldo centro specialistai, Kaišiadorių vyskupo pakviesti, kartu su dailės istorikais atliko vyskupijos bažnyčiose esančių dailės objektų inventorizaciją.
Apie Merkinės dekanato bažnyčias :p.174 - 209
Lietuvos nacionaliniai parkai
Lietuvos nacionaliniai parkai.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 72 p.-(Mažieji pasakojimai apie Lietuvą)
Šiame leidinyje skaitytojas supažindinamas su Lietuvos saugomomis teritorijomis – nacionaliniais parkais. Aprašomas ir Dzūkijos nacionalinis parkas. Greta unikalių gamtovaizdžių nuotraukų pateikta parko kūrimosi apžvalga, supažindinama su senovinėmis tradicijomis ir papročiais.
Merkines lopsines
Merkinės lopšinės ir žaidinimai / sudarytoja Rita Černiauskienė. - Merkinė (Varėnos raj.) : Merkinės jaunimo etnokultūros klubas "Kukumbalis", 2007. - 142 p. : iliustr.Knygoje siekiama atskleisti tai, kaip Merkinės vaikų dainos (lopšinės ir žaidinimai) keliavo XX amžiuje, ar jos išliko tokios pat svarbios ir reikšmingos merkiniškiams.
Burokaraistis2
Vaškelevičiūtė - Zakarauskienė,    Ona  Burokaraistis 2: antroji knyga.- Vilnius: Jandrija, 2007.- 239 p.: iliustr.
Antroji knyga „Burokaraistis“, kurioje kalba kaimo vaikai ir anūkai, papildo pirmosios knygos turinį. Savo prisiminimais, išreikštais proza ar eiliuotu žodžiu, pasakoja apie kaimo vargus, sunkių karo metų pergyvenimus, neramius pokario laikus, tėvų rūpestį dėl vaikų ateities, jaunimo siekimą mokslo, kaimo žmonių tarpusavio santykius, giminystės ryšius, veiklą brandos metais, neblėstančią meilę savo kraštui ir jo žmonėms.
varenos20rajonas Dringelis, Juozas  Varėnos rajonas.- Vilnius: Mintis, 1983 – 48 p.
Leidinys supažindina su didžiausiu pagal plotą, rečiausiai gyvenamu, miškingiausiu Lietuvos rajonu. Gausios iliustracijos papildo pasakojimą apie Varėnos ir jos apylinkių istorinę praeitį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.


varena Varėna istorijos kelyje / sudarytoja Regina Žepkaitė.- Vilnius: Mintis, 2002.- 200 p.: iliustr.
Remiantis archyvais, dokumentų rinkiniais, rankraščiais, periodine spauda, sukaupta daug įdomios medžiagos apie Varėną, kuri knygoje dėstoma nuo seniausių laikų iki šių dienų.
 varenoskrastas Varėnos kraštas/ leidinio sudarytojai: L. Budėnas, E. Drobelis ir A. Černiauskas; tekstą parengė V. Abromaitis .- Vilnius: Atkula, 1999.- 32 p.: iliustr
 is varenos Česnulis, Vytautas  Iš Varėnos II parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos istorijos.- Vilnius, 2006.- 136 p.
burokaraistis Vaškelevičiūtė-Zakarauskienė, Ona  Burokaraistis: istorija, buitis, paparočiai, liaudies medicina, prietarai, tautosaka.- Vilnius: Jandrija, 2003.- 274 p.
Remiantis rašytiniais šaltiniais (istoriniais dokumentais, inventoriaus aprašais, prisiminimais) nuosekliai ir išraiškingai sukurta Burokaraisčio kaimo istorija nuo 1561 iki 2001 m. Daug vietos skiriama dzūkų buičiai ir tautosakai.
cepkeliai Drobelis, Eugenijus  Čepkeliai.- Vilnius: Gamtos pasaulis, 2005.- 143 p.: iliustr.
Knygoje neieškokite nūdienos darbų ar žmonių, nuoseklios metų laikų sekos, išsamių augalų ir gyvūnų aprašymų, mokslinių terminų, skaičių ir faktų. Fotografijomis ir žodžiais siekta perteikti raisto dvasią, nuotaiką. Tą nuotaiką, kuri apima patyrus gamtos didybės pažinimo jausmą.
cepkeliu Čepkelių rezervatas.- Vilnius: Mokslas, 1984.- 127 p.: iliustr.
Remiantis tyrimų duomenimis, įdomesne stebėjimų medžiaga, leidinyje nušviečiami pietų Lietuvos ir Čepkelių apylinkių fiziniai geografiniai ypatumai, žemyninių kopų ir pelkių raida, hidrografija. Aprašoma Čepkelių rezervato augalija, retosios augalų rūšys, gyvūnija. Aptariamos priemonės rezervato apsaugai pagerinti.
dubiciai Dubičiai: [monografija].- Vilnius: Mintis, 1989, 1989.- 319 p.: iliustr.
Leidinys supažindina su Vilniaus kraštotyrininkų kompleksinės ekspedicijos, įvykusios 1971 m. Dubičių apylinkėje, medžiaga. Daugiausia straipsnių iš etnografijos. Pateikiami įdomesni tautosakos (dainuojamosios, pasakojamosios ir smulkiosios) kūriniai, užrašyti ekspedicijos metu.
  
dainavos Kaziulionis, Vytautas  Dainavos apygardos partizanų atminties paminklai: [publicistika].- Varėna, 2005.- 225 p.: iliustr.
Knygoje pasakojama apie Lietuvos partizanų žūties aplinkybes Varėnos rajone sovietinės okupacijos metais, jų palaikų paieškas ir atminimo įamžinimą... Remiantis liudytojų duomenimis, parodoma laisvės kovotojų drąsa, okupantų ir jų kolaborantų MGB agentų niekšiškumas bei žiaurumas.
kur saltiniai Kur šaltiniai alma / Onutė Drobelienė, Henrikas Gudavičius, Mindaugas Lapelė, Romas Norkūnas, Giedrius Valentukevičius.- Vilnius: Gamtos pasaulis, 2005.- 48 p.: iliustr.
Apie Dzūkijos nacionalinį parką.
mardasavas Mardasavas/ sudarytojas Henrikas Gudavičius; Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotraukos.- Marcinkonyse, 1999.- 113 p.: iliustr.
Dzūkijos nacionalinio parko leidinys apie Mardasavą, senąjį etnografinį kaimą.
margionys Margionys / sudarytojas Henrikas Gudavičius; Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotraukos.- Marcinkonys, 1998.- 99:iliustr. 
Dzūkijos nacionalinio parko leidinys apie Margionių kaimą.
 merkine Merkinė: [straipsnių rinkinys].- Vilnius: Vaga, 1970.- 452 p.: iliustr.
Knyga supažindina su 1967 m. mokslinės kompleksinės ekspedicijos, kurios tikslas buvo tirti Merkinės krašto gamtą, istoriją, žmonių materialinę ir dvasinę kultūrą, rinkti tautosaką, vietovardžius, atsiminimus apie Vincą Krėvę, medžiaga.
Ekspedicijai vadovavo Norbertas Vėlius.
merkines Merkinės istorijos bruožai / sudarytojai A. Černiauskas, H. Gudavičius, V. Vaitkevičius.- Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004.- 454 p.
Remiantis naujausių archeologinių, istorinių ir lingvistinių tyrinėjimų duomenimis, knygoje nagrinėjama Merkinės krašto istorijos raida nuo seniausių laikų. Knyga gausiai iliustruota archyvinėmis ir meninėmis nuotraukomis. Pabaigoje spausdinami publicistikos darbai, skirti Merkinei ir jos gyventojams.
musteikos pasaulis Gaidys, Vincas  Musteikos pasaulis.- Vilnius: Danielius, 2002.- 86 p.
Kn. Taip pat: Vinco Gaidžio mikrokosmosas, Vingulio ir Marcelės neišsenkantis ąsotis, Musteikos vietovardžiai
Musteikos kaimo, įsikūrusio šalia Gudų girios ir Čepkelių raisto, gyventojas, mokytojas Vincas Gaidys (1911-1991) pasakoja apie apylinkių senovę, gamtą, žmonių darbus ir papročius
sen musteika Senoji Musteika / [teksto autorius Romas Norkūnas].- Vilnius: Gamtos pasaulis, 2006.- 46 p.: iliustr.
Musteika – didelis, gražus sodžius, įsikūręs pietiniame Lietuvos pakraštyje, šalia Čepkelių raisto ir Musteikos upelio. Sodžius pirmą kartą paminėtas 1784 m.
pavarenis Marcinkevičienė, Nijolė  Pavarėnis.- Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1998 .- 290 p.: iliustr.
Apie 1919-1937 metų Pavarėnio kaimą, apie sodybų išdėstymą, vietoves, gyventojus, ekonominį, kultūrinį gyvenimą, verslus, amatus, papročius.
perloja Česnulevičiūtė, Petronėlė  Kovojanti Perloja (1918-1923).- Varėna, 1998.- 96 p.: iliustr.
Leidinys „Kovojanti Perloja“ skirtas paminėti Perlojos Respublikos įkūrimo aštuoniasdešimtmečiui ir vėlesniems perlojiškių šaulių žygiams, ginant ir įtvirtinant Lietuvos valstybę. Remiantis anų laikų įvykių dalyvių atsiminimais, naujai surinkta medžiaga ir archyvų dokumentais, leidinyje atskleidžiamas įdomus ir reikšmingas penkerių metų gyvenimas, jos žmonių dvasios ir veiklos savarankiškumas, ryžtingumas ir narsa.
Leidinio autorė – Perlojos buvusios Respublikos vadovo Jono Česnulevičiaus duktė.
rudnele Kraunelytė – Gerlikienė, Marytė  Mažoji Rudnelė: atsiminimai.- Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1995.-35 p.
Autorė dalijasi trumpais vaikystės ir jaunystės prisiminimais, aprašo sunkų šio nuostabaus gamtos kampelio laikotarpį, kai mūsų Tėvynė nešė kryžių, ant Tėvynės aukuro aukojo sūnus ir dukteris
valkininkukrastas Arlauskas, Romualdas  Valkininkų kraštas istorijos verpetuose.- Gamta, 2005.- 247 p.
Remiantis dokumentų rinkiniais, istoriniais šaltiniais, periodine spauda, daugelio senolių atsiminimais šioje knygoje pateikta daug vertingos medžiagos apie Valkininkų krašto istoriją nuo seniausių iki šių dienų
valkininkuuredija Mankus, Romualdas, Eugenija Strazdienė  Valkininkų krašto miškų istorija.- Kaunas, 2006.- 167 p.
Tai knyga apie Valkininkų girios praeitį ir dabartį. Knygoje aprašomi pirmieji girios tvarkymo darbai, tolimesnis girios ir ten dirbusių žmonių likimas karų, okupacijų ir valdžių kaitos metais. Išanalizuota atkurto miškų ūkio veikla 1958-2005 metais, pateikiami darbuotojų prisiminimai
zervynos Arlauskas, Zervynos: kraštotyros bruožai.- Vilnius, 1964.- 236 p.
Leidinys supažindina su Kraštotyros draugijos Vilniaus miesto skyriaus kompleksinės ekspedicijos Zervynose, įvykusios 1963 metais rugpj. 4-10 d., medžiaga. Buvo stengtasi įvairiapusiškai ištirti Zervynų kaimo gamtą, jo istoriją, materialinę kultūrą ir meninę kūrybą.
zervynukaimas Lietuvių liaudies architektūros paminklai.- Vilnius: Periodika, 1974-1998 [T.]1: Zervynų kaimas.- 1974.- 48 p.
Šioje knygoje spausdinama dalis 1966 metais Zervynose. Spausdinami objektai yra būdingi dirbusios Kraštotyros draugijos organizuotos ekspedicijos metu užfiksuotų objektų. Spausdinami objektai yra būdingi atskirų funkcinių kaimo pastatų tipų reprezentantai.
taiziuru slaunas Tai Žiūrų slaunas kaimas / knygos rėmėjas Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto fondas.- [Vilnius]: [Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto fondas], 2000.- 16 p.: iliustr.
Apie tai, kodėl Žiūrai Žiūrais vadinasi, apie kerintį  Ūlos žavesį bei Žiūrų etnografinį ansamblį.