Sidabrinės bitės laureatai

Varėnos kraštas yra didžiausias Lietuvos rajonas, kurį puošia ne tik unikalus kraštovaizdis bet ir kraštiečiai,  savo nuopelnais garsinantys gimtąjį kraštą.
1996 m. Varėnos kultūros ir meno taryba  įsteigė Varėnos r. kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimą  „Sidabrinės bitės" ženklu.  Apdovanojimo tikslas – skatinti aktyvius kultūros veikėjus Varėnos rajone, sudaryti vienodas darbo sąlygas visuomeniniams ir etatiniams kultūros darbuotojams. 1998 m. Varėnos rajono savivaldybė  „Sidabrinės bitės" apdovanojimą papildė kultūros premija.
Premijos laureatams įteikiamos kasmet rugsėjo mėnesį Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje minint M. K. Čiurlionio gimimo metines. Premijų laureatai skelbiami viešai savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt  ir  rajoninėje spaudoje.


Sidabrinės bitės laureatai
 (Skaidrės)

1996 m. laureatas Henrikas Gudavičius 
1997 m. laureatė  Joana Serenčikienė-Paludnevičiūtė
1997 m. laureatė Ramona Elena Velžienė-Vainaitė 
1998 m. laureatė Gražina Jaronienė-Matukonytė
1998 m. laureatė  Vanda  Mockevičienė-Gudelionytė
1999 m. laureatė Saulė Lazarevičienė-Valentukevičiūtė
1999 m. laureatas Jonas Gregoravičius
2000 m. laureatas Parnciškus Čivilis
2000 m. laureatas Vaclovas Stadalnykas
2001 m. laureatė Marcelė Paulauskienė-Pigagaitė
2001 m. laureatas  Stasys  Stacevičius
2002 m. laureatė Regina Žepkaitė
2002 m. laureatė Birutė Švagždienė
2003 m. laureatė Zofija Bliujienė-Ščesnulevičiūtė
2003 m. laureatė Adelė Kučinskienė
2004 m. laureatė Rimutė Avižinienė-Vaišnoraitė
2004 m. lauratė Ona Dzičkancienė-Kvietkauskaitė
2005 m. laureatė Marija Šilalienė
2005 m. laureatė Danutė Antanina Šablinskienė
2006 m. lauratas Eugenijus Drobelis
2006 m. laureatė Jolanta Stankevičienė-Vizbaraitė
2007 m. laureatas Algirdas Juškevičius
2007 m. laureatė Irena Naujūnienė
2008 m. laureatė Irena Žukauskienė
2008 m. laureatas Valentinas Taraila
2009 m. laureatė Regina Svirskienė
2009 m. laureatė Sofija Vainilaitienė
2010 m. laureatas Algimantas Černiauskas
2010 m. laureatė Irena Čeplikienė
2011 m. laureatas Valentinas Algirdas Kaliūnas
2011 m. laureatė Irena Stoškienė
2012 m. laureatė Regina Sakalauskienė
2012 m. laureatas Antanas Česnulis
2013 m. laureatė Elvyra Teresė Petraitienė
2013 m. laureatė Marytė Stoškutė
2014 m. laureatas Virgilijus Noreika
2014 m. laureatė Regina Lukoševičienė
2015 m. laureatas Vytautas Baublys
2015 m. laureatė Ilona Zalanskienė
2016 m. laureatas Vytautas Kaziulionis
2016 m. laureatė Elvyra Sinkevičienė
2017 m. laureatė Nijolė Pavasarienė
2017 m. laureatas Vytautas Valentinas Česnulis
2018 m. laureatė Joana Grigaitienė
2018 m. laureatas Eitaras Kazimieras Krupovičius
2019 m. laureatė Rūta Indrašiūtė
2019 m. lauretas Jonas Bajoriūnas