Vinco Krėvės folklorinė veikla

Vincas  Krėvė – didžiojo stiliaus rašytojas, savo kūryba apėmęs daug klausimų, problemų, aprėpęs mitinius, biblinius ir istorinius laikus. „Nerastume mūsų dvidešimtajame amžiuje kitos tokios asmenybės, apie kurią sustoję galėtų įdomiai šnekėtis visokių profesijų žmonės: literatai ir tautosakininkai, istorikai ir politikai, pedagogai ir teatro mylėtojai, profesoriai ir paprasti sodiečiai. Ne tik kalbėtis, bet ir ginčytis“ – rašo Albertas Zalatorius nebaigtoje monografijoje „Vincas Krėvė“ (Vilnius, 2003).

Skaityti daugiau...

Tautosakininkas, lietuvybės Dainavoje saugotojas ir gaivintojas

Kunigo Juozo Čapliko (slapyvardžiu Šimtakojis) knyga „Trakiečių dzūkų dainos“  įėjo į lietuvių folkloristikos istoriją kaip pirmasis spausdintas dzūkų liaudies dainų tekstų rinkinys.

Skaityti daugiau...

Ona Pašukonytė – Jauneikienė: „Kur ėjau, tį dainavau“

O. Pašukonytė-Jauneikienė

Ona Pašukonytė-Jauneikienė gimė 1895 m. (pase buvo nurodyti 1900 m.)  Gudakiemio kaime, kuriame anuo metu klestėjo senosios liaudies tradicijos ir papročiai, skambėjo vingriosios dzūkų melodijos.

Skaityti daugiau...

Lietuvių tautosakos tyrinėtojas

Suomių mokslininkas A. R. Niemis 1911 m. lankėsi  Varėnos krašte ir rinko liaudies dainas

Skaityti daugiau...

Kunigas Pranas Bieliauskas: ,,Dainuže mano mieloji, neatsitrauk nuo manęs..“

Kunigas Pranas Bieliauskas užima labai svarbią vietą tarp Dzūkijos krašto tautosakos rinkėjų . 1915–1957 metais Vilniaus krašte rinko tautosaką ir etnografinę medžiagą, užrašė apie 3000 dainų su melodijomis, pasakų, smulkiosios tautosakos, rinko numizmatinę medžiagą. 1936 metais sudarė ir išleido rinkinį „Varguolių dainos“, kuriame paskelbtos 125 dainos, užrašytos iš Vilniaus krašto lietuvių. 1933 m. kovo–gegužės mėn. - laikinasis Varėnos klebonas.  1949–1956 m. – Valkininkų bažnyčios klebonas.

Skaityti daugiau...

Norbertas Vėlius - tautosakos metraštininkas

Norbertas Vėlius

Norbertas Vėlius – vienas žymiausių senosios lietuvių kultūros tyrėjų, folkloristas, mitologas, pasaulyje pripažintas etninės kultūros tyrinėtojas. Per savo gyvenimą surinko daugiau kaip 30 000 lietuvių tautosakos kūrinių.  N. Vėlius – Vilniaus  kraštotyrininkų  kompleksinių ekspedicijų  į Zervynas, Merkinę ir Dubičius dalyvis ir vadovas. Drauge su bendraautoriais  iš surinktos etnografinės medžiagos parengė knygelę „Zervynos“ (1964),  monografiją „Merkinė“ (1970) ir monografiją „Dubičiai“ (1989).

Skaityti daugiau...