Mėgėjiški teatrai Varėnos rajone

Varėnos viešosios bibliotekos antrame aukšte spalio mėn. veikė spaudinių paroda „Mėgėjiški teatrai Varėnos rajone“, supažindinati su Marcinkonių, Matuizų bei kitų dramos kolektyvų veikla.

Tęsiame straipsnių ir parodų ciklą, skirtą Teatrų metams. Gegužės mėnesį „Giružio“ ir „Merkio krašte“ buvo išspausdinti straipsniai apie Margionių klojimo teatrą ir viešojoje bibliotekoje veikusią spaudinių parodą apie šį unikalų teatrą ( Cibulskienė, Laimutė Gyvoji tradicija. – Iliustr. // Giružis. – 2014, geg. 23, p. 4; Merkio kraštas. – 2014, geg. 27, p. 4).
Šiame straipsnyje apžvelgiama Varėnos krašto mėgėjiškų kaimo teatrų veikla, jų dalyvavimas mėgėjiškų teatrų šventėse ir konkursuose.
Marcinkonių kaimo teatras susikūrė 1993 metais. Teatro vadovė ir režisierė - Rimutė Avižinienė, Varėnos kultūros centro Marcinkonių filialo direktorė. Per pirmą dešimtmetį šis dramos kolektyvas suvaidino septynis spektaklius pagal R. Kašausko, E. Liegutės, K. Sajos ir kitų autorių pjeses. Teatras dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose: respublikinėse kaimo teatrų šventėse „Pastogė“, tarptautinėse kaimo teatrų krivūlėse, kaimo teatrų festivaliuose „Pienių vynas“ ir kituose. 1998 m. Marcinkonių teatras Simno kultūros namų salėje suvaidino Emilijos Liegutės komediją „Marceliukės klėtis“. Be to Marcinkonyse kas antri metai vyksta respublikiniai mėgėjiškų kaimo teatrų festivaliai „Širšių medus“. 2003 m. Marcinkonių kaime vykusiame ketvirtajame mėgėjiškų teatrų festivalyje marcinkoniškiai suvaidino K. Sajos pjesę „Maišas, kuriame nugalabijo šešką“. 2004 m. Marcinkonių kaimo teatras Vokietijos Prenclau mieste vykusiame gatvės teatrų ir meno festivalyje parodė spektaklį „Ženteliai“. Aštuntoje respublikinėje mėgėjiškų kaimo teatrų šventėje „Širšių medus“ (2011 m.) Marcinkonių dramos kolektyvas žiūrovus pradžiugino Vitos Vorienės pjese „Gyvenimas-mokykla“. 2013 m. teatras minėjo savo veiklos 20-metį ir sukvietė į tradicinę respublikinę mėgėjiškų kaimo teatrų šventę „Širšių medus“. Marcinkonių artistai suvaidino Veronikos Ruminavičiūtės pjesę „Sunki našta“(Averkienė, Rūta „Širšių meduje“ – trys kaimo teatrai. – Iliustr. // XXI amžius. – 2013, spal. 4, p. 8). Šiais metais Margionių klojimo teatre vykusioje kaimo teatrų šventėje-konkurse „Citnaginė“ Marcinkonių teatro aktoriai suvaidino spektaklį „Vasaros darbai“, kuris pastatytas pagal Kristijono Donelaičio „Metų“ ištraukos interpretaciją „Vasaros darbai“.
Matuizų suaugusių žmonių teatras „Giraitė“ susikūrė 1998 metais. Jam vadovauja Matuizų laisvalaikio ir pramogų centro direktorė, režisierė Irena Čeplikienė. Tarptautinės teatro dienos proga 1998 metais šis dramos kolektyvas Varėnos kultūros centre parodė tragikomediją pagal A. Keturakį „Prilips ožys liepto galą“. Su šiuo spektakliu „Giraitė“ atstovavo Varėnos rajonui Alytaus apskrities teatrų šventėje „Kaimo liktarna-98“. Šventėje geriausia aktore buvo pripažinta matuiziškė Birutė Akstinienė. (Tarp septynių kolektyvų // Merkio kraštas. – 1998, liep. 4, p. 2). Šis teatras iš Matuizų garsus ne tik Varėnos rajone, bet ir visoje respublikoje. Jis daugelio festivalių ir švenčių -„Pastogė“, „Rojaus obuoliukai“, „Kauko ašara“, „Krivūlė“, „Interrampa“, „Palubių pagiry“, „Arlekinas“ ir kitų - dalyvis. 2002 m. respublikinėje kaimo teatrų šventėje tarp 35 kolektyvų „Giraitės“ kolektyvas pateko į geriausių teatrų dešimtuką ir buvo pripažintas šventės laureatu. Tais pačiais metais šis teatras Alytaus apskrities teatrų šventėje „Kaimo liktarna“, parodęs V. Bladykaitės spektaklį „Ženteliai“, tapo šventės nugalėtoju. Šiais metais Matuizų teatras „Giraitė“ Dzūkijos regiono mėgėjų teatrų šventėje-konkurse „Kaimo liktarna 2014“ buvo pripažintas geriausiu ir laimėjo teatrologo Vytauto Maknio premiją. (Matuiziškių „Giraitė“ pelnė premiją. – Iliustr. // Giružis. – 2014, birž. 20, p. 4). „Giraitė“ taip pat aktyviai dalyvauja ir Varėnos rajone vykstančiuose mėgėjiškų kaimo teatrų festivaliuose „Širšių medus“ ir „Citnaginė“. Žiūrovus džiugino spektakliais: G. Švabienės „Nepasisekė“ , Juozo Tumo-Vaižganto „Žemės ar moteries“, V. Čiplio komedija „Medinė piela“, G. Didžiulienės „Paskubėjo“ ir kt.
Be Marcinkonių ir Matuizų mėgėjiškų teatrų spektaklius stato ir kiti rajono dramos kolektyvai. Šiais metais Merkinės kultūros namuose buvo parodyta Kazio Sajos vieno veiksmo komedija „Kepurė dega“ , kurią režisavo Merkinės kultūros centro meno vadovė Laimutė Jakštienė.        Nedzingėje, minint Teatro dieną, Nedzingės vaikų dramos būrelis parodė sceninį vaizdelį „Kalėdų naktis“ (vadovė mokytoja Ramunė Poznėkienė), jaunimo dramos kolektyvo aktoriai – sceninį vaizdelį „Gimtadienis“ ( vadovė Stanislava Monkevičienė), o Nedzingės suaugusiųjų mėgėjiško teatro nariai suvaidino sceninį vaizdelį „Anyta – velnio pramanyta“ (vadovė Nijolė Maceikienė). Žilinų suaugusiųjų teatro mėgėjų kolektyvas šiame renginyje pasirodė su sceniniu vaizdeliu „Trise prie taurės brendžio“ (vadovė Dalė Šmigelskienė) (Krutulienė, Irena Teatro diena Nedzingėje. – Iliustr. // Giružis. – 2014, bal. 11, p. 4).
2011 metais Margionių klojimo teatre vykusioje „Citnaginės“ šventėje artistės iš Nedzingės suvaidino J. Žemaitės „Tris mylimas“, o Gudžių dramos kolektyvas – šmaikštų vaidinimą „Žilė galvon, velnias uodegon“. Šiam kolektyvui ir atiteko režisieriaus Juozo Gaidžio prizas. (Averkienė, Rūta Margionių klojimas vėl sukvietė kaimo teatrus.- Iliustr. // Merkio kraštas. – 2011, rugpj. 30, p. 3). Trečiojoje kaimo teatrų šventėje „Citnaginė“ (2014 m.) vaidino Žilinų, Merkinės, Vydenių, Nedzingės dramos kolektyvai.
Ne tik suaugusieji, bet ir vaikai bei jaunimas dalyvauja dramos būreliuose, vaidina įvairiuose spektakliuose. 2009 m. Varėnos kultūros centre vyko regioninė vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Šimtakojis 2009“, kurioje pasirodė ir varėniškiai (Balionytė, Živilė Jaunieji aktoriai varžėsi scenoje. – Iliustr. // Giružis. – 2009, kovo 20, p. 5). Tais pačiais metais Matuizose vykusioje šeštojoje respublikinėje vaikų ir jaunimo teatrų šventėje „Boružėlė septyntaškė“ dalyvavo Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, Marcinkonių pagrindinės mokyklos dramos būreliai, Matuizų ir Marcinkonių jaunimas, Krivilių, Gudžių, Panočių dramos kolektyvai.
Daugiau informacijos apie rajono mėgėjiškus teatrus galima rasti Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriuje.

                                                                           Parengė Elena Glavickienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja