Dzūkas-teatralas

Aktorius, teatrologas, nusipelnęs kultūros veikėjas Balys Juškevičius gimė 1920 m. gruodžio 3 d.  mažame Varėnos rajono mietelyje Nedzingėje. Potraukį scenai B. Juškevičius pajuto  dar vaikystėje, kai Nedzingės saviveiklininkai gerai skaitantį paauglį imdavo sufleruoti jų spektakliuose. Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Kaune, Vilijampolės amatų mokykloje. 1939 m. gavo darbą Aleksoto stiklo fabrike, kuriame dirbo paprastu darbininku, vakarais mokėsi suaugusiųjų gimnazijoje.

1942–1943 m. rudenį lankė Romualdo Juknevičiaus dramos studiją Vilniuje. Taip pat lankė Vilniaus universitetą, klausėsi V. Krėvės, V. Mykolaičio–Putino, B. Sruogos paskaitų. Nacių valdžiai uždarius Vilniaus universitetą ir dramos studiją B. Juškevičius grįžo į Kauną, sunkiai vertėsi dirbdamas fabrike. Karo pabaigoje vėl atsidūrė gimtojoje Dzūkijoje,  1944 m. baigė Merkinės gimnaziją.  Merkinėje pats statė veikalus. Su moksleiviais ir miestelio saviveikliniais kolektyvais čia surežisavo K. Binkio „Atžalyną“, J. Petrulio „Prieš srovę“, P. Vaičiūno „Pražydo nuvytusios gėlės“ . Visa tai – tartum prologas, tartum įsibėgėjimas į didįjį meną, į profesionalų teatrą, kuriam buvo paskirtas visas gyvenimas.
1944–1945 m. mokytojavo Alytuje, buvo vienas pirmųjų kultūros namų direktorių, tapo progimnazijos direktorium.
1946 m. žiemą, atostogų metu Kaune, laikraštyje „Tiesa“ perskaitė apie skelbiamą aktorių konkursą Klaipėdos teatre ir nedelsdamas atsidūrė uostamiestyje. 1946 m.  konkurso būdu buvo priimtas į Klaipėdos muzikinės komedijos teatrą aktoriumi. Debiutavo V. Adomėno vodevilyje „Svetimos plunksnos“, suvaidinęs šunadvokatį Anicetą Čiurką.  B. Juškevičius 1946 m. liepą vaidino spektaklyje „Eglė žalčių karalienė“. Šia muzikine pjese 1946-aisiais oficialiai atidarytas Klaipėdos muzikinės komedijos teatras.

1951 m. B. Juškevičius buvo paskirtas Klaipėdos srities vykdomojo komiteto Meno reikalų skyriaus vedėju. 1952 m. jam buvo pasiūlyta pusei metų vykti į Leningradą į meno vadovų kursus. Po to įstojo į Maskvos teatro institutą. 1954 m. grįžo į Dramos teatrą ir nuo 1954 m. iki 1982 m. dirbo Klaipėdos dramos teatro direktoriumi 1959 m. neakivaizdiniu būdu baigė teatrologijos specialybę A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje (Maskvos valstybinis teatrinis institutas – GITIS). Studijuodamas Sankt Peterburgo ir Maskvos institutuose, stebėdamas tų miestų ir Lietuvos teatrų veiklą, B. Juškevičius gilinosi į jų valdymo mechanizmą, į teatro vadovybės ir kūrybinių darbuotojų santykius, ryšius su žiūrovais. Knygoje „Teatro šviesose ir šešėliuose“ (1999, p.83 ) B. Juškevičius rašo: „Atėjau direktoriauti turėdamas savo teatro koncepciją, supratimą apie tai, kad teatras – meninė-visuomeninė institucija, egzistuojanti visų jame dirbančiųjų vieninga kūrybine valia, susiklausymus, pagarba, kūrybine disciplina, vieningais estetiniais idealais“
Klaipėdos teatro scenoje Balys Juškevičius sukūrė 30 įvairių vaidmenų, dauguma jų – komedijos žanro spektakliuose. Tarp ryškiausių Balio Juškevičiaus aktorinių darbų – Bublikas (A.Korneičiukas “Platonas Krečetas”), Markizas Forlipopolis (K.Goldonis “Viešbučio šeimininkė”), Grafas Panotela Ž.Ofenbacho operetėje “Perikola”, Filipas I.Dunajevskio operetėje “Laisvasis vėjas”, Bionifacas (K.Saja “Septynios ožkenos”), Vištelė (I.Kočerga “Laiko meistrai”), Milanas (M.Mitrovičaus “Apiplėšimas vidurnaktį”) ir kt.   „Direktoriaus pareigos man atėmė galimybę vaidinti. Pats nesiveržiau į sceną, nes turėjau pakankamai darbo, rūpesčių ir problemų. Nenorėjau, kad papildomas aktoriaus darbas nustelbtų pagrindinį darbą. Be to, už dalyvavimą spektakliuose man turėjo papildomai mokėti, tokia buvo tvarka. Tai galėjo iššaukti papildomas kalbas, kad direktorius naudojasi tarnybine padėtimi, papildomai uždarbiauja teatro sąskaita“ – prisimena B. Juškevičius.
1956 m. Balys Juškevičius pastatė pirmąją Klaipėdos liaudies operą – P.Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“ ir tapo vienu iš šio teatro įkūrėjų. Šis teatras veikė tris dešimtmečius, jo pagrindu 1987 m. buvo įkurtas profesionalus Klaipėdos muzikinis teatras. Režisavo ir kitas operas Klaipėdos liaudies operos teatre: A.Kleinickio „Prie Nemuno“ – 1960 m., Dž.Verdi „Traviata“ – 1964 m., S.Rachmaninovo „Alekas“ – 1969 m.
1981 metais atsisveikinęs su Dramos teatru, B.Juškevičius daug laiko ir jėgų skyrė pedagogo, publicisto, teatrologo veiklai. Nuo 1970 m. iki 1995 m., dėstė teatro istoriją Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose (dabar – Klaipėdos universiteto Menų fakultetas) teatrinių specialybių studentams. Per tris vadovavimo teatrui dešimtmečius Balys Juškevičius buvo ir liko nenuilstamas teatro meno propaguotojas. Būdamas „Žinijos“ draugijos lektoriumi, nuo 1949 m. skaitė paskaitas, kurios populiarino teatro meną, kultūrą ir estetiką bei gvildeno jų problemas. 25 metus vadovavo Klaipėdos miesto „Žinijos“ draugijai. Publikavo ne vieną dešimtį spektaklių recenzijų. 
1980 m. susikūrus Lietuvos teatrų direktorių tarybai, B. Juškevičius buvo išrinktas pirmuoju jos pirmininku.
1999 m. parašė ir išleido atsiminimų knygą „Teatro šviesose ir šešėliuose“, kurioje aprašo beveik 30 metų vadovavimo Klaipėdos dramos teatrui patirtį, išgyventus sunkumus, problemas ir lūkesčius. Tai kol kas vienintelė teatrologinė studija apie Klaipėdos miesto teatrą, apimanti laikotarpį nuo 1935 m. iki 1990 m. pabaigos. Patraukli knygos pradžia – vaikystė Nedzingėje, darbas ir mokslai Kaune. Prisiminimus papildo ir Balio Juškevičiaus publikuotos recenzijos, ir gausybė prabėgusių metų fotografijų.
Už nuopelnus vystant teatro meną, kultūrinę visuomeninę veiklą Balys Juškevičius yra pelnęs daugybę apdovanojimų. 1970 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio kultūros veikėjo vardas. Už ypatingus nuopelnus uostamiesčio kultūrai ir menui 2006 m. Klaipėdos miestas teatro veteranui B. Juškevičiui suteikė Klaipėdos kultūros magistro vardą.
Laikas teatro veteranui atskaičiavo beveik 93 gyvenimo metus: brandžius, kūrybingus, paženklintus svariais darbais.  Balys Juškevičius mirė 2013 m. gegužės 28 d.  Palaidotas Kartenos (Kretingos raj.) kapinėse.
Daugiau informacijos apie Balį Juškevičių galima rasti Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriuje. Yra sudarytas aplankas, kuriame sudėtos straipsnių kopijos apie Balį Juškevičių, skyriaus Elenos Glavickienės parengta biobibliografija, kurioje suregistruoti B. Juškevičiaus straipsniai skelbti spaudoje bei literatūra apie jį. Čia saugoma ir jo knyga „Teatro šviesose ir šešėliuose“, kurios antraštiniame puslapyje - B. Juškevičiaus ranka parašytas įrašas : „Varėnos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai – Dzūkas –teatralas autorius dzūkams skaitytojams. 1999.07.02“.