Režisierė Dalia Tamulevičiūtė ir jos vardo profesionalių teatrų festivaliai Varėnoje

Varėnos viešosios bibliotekos pirmame aukšte spalio mėn. veikė spaudinių paroda, skirta režisierei, teatro meno pedagogei, profesorei Daliai Tamulevičiūtei ir jos vardo profesionalių teatrų festivaliams Varėnoje

Dalia Tamulevičiūtė gimė 1940 metais rugsėjo 30 dieną Senojoje Varėnoje. Baigusi vidurinę mokyklą, 1963 m. įstojo į Lietuvos valstybinės konservatorijos aktorinio meistriškumo kursą. 1966-1971 m. mokėsi režisūros Maskvos valstybiniame Lunačiarskio teatro meno institute. Grįžusi į Vilnių, pradėjo dirbti režisiere Lietuvos valstybiniame jaunimo teatre, 1975-1988 m. buvo šio teatro vyriausioji režisierė. Nuo 1971 m. D. Tamulevičiūtė dėstė aktorinį meistriškumą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Nuo 1989 m. docentė, nuo 2001 m. profesorė, išleido aštuonias dramos teatro aktorių laidas. Dalia Tamulevičiūtė profesijai atidavė trisdešimt penkerius savo gyvenimo metus ir sukūrė per penkiasdešimt nepamirštamų spektaklių ne tik Jaunimo, bei ir kitų Lietuvos teatrų, televizijos scenose. Už reikšmingus darbus Lietuvos menui ir kultūrai D. Tamulevičiūtė 2003 m. įvertinta Lietuvos Vyriausybės premija. Už nuopelnus Lietuvos teatrui 2006 m. ji apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi.
D. Tamulevičiūtė mirė 2006 m. birželio 1 d. Palaidota Senosios Varėnos kapinėse.
2011 m. išleista Dalios Tamulevičiūtės kūrybinės biografijos studija „Patirčių realizmas“. Šio leidinio sudarytoja ir tekstų autorė Ramunė Marcinkevičiūtė knygos „Pratarmėje“ rašo: „Dalia Adelė Tamulevičiūtė (1940-2006) – režisierė ir pedagogė. Menininkė, padariusi didelę įtaką lietuvių teatro raidai, sukūrusi savitą vaidybos mokyklą. Moteris, palikusi ryškų pėdsaką savo studentų, aktorių, su kuriais dirbo, biografijose. Asmenybė, kūrybinę raišką suderinusi su egzistencine laikysena. Būtent ši nuosekli dermė ir suteikia Tamulevičiūtei ypatingo išskirtinumo“.
2010 m. minint teatro meno pedagogės ir režisierės Dalios Tamulevičiūtės gimimo 70-ties metų sukaktį, Varėnoje rugsėjo 30 - spalio 22 dienomis vyko pirmasis D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Festivalio atidarymo metu buvo įteikta ir pirmoji Kultūros ministerijos įsteigta D. Tamulevičiūtės premija scenos kūrėjams, šalies teatruose puoselėjantiems lietuvių autorių kūrybą. Šią premiją komisija paskyrė Aido Giniočio teatro laboratorijai „Atviras ratas“ už spektaklį „Antigonė (ne mitas)“. Festivalio metu Varėnos žiūrovai pamatė devynis įvairių Lietuvos teatrų spektaklius.
2011 metų rugsėjo 29 – spalio 27 dienomis Varėnoje vyko antrasis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Per festivalio atidarymą D. Tamulevičiūtės premija atiteko teatro „Cezario grupė“ spektaklio „Nutolę toliai“ kūrėjams. Šį kartą festivalio metu buvo parodyta keturiolika įvairių Lietuvos teatrų spektaklių.
2012 m. spalio 1-ąją Varėnoje įvyko trečiojo Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymas. Jo metu D. Tamulevičiūtės premija buvo įteikta Kauno dramos teatrui už spektaklį „Liūdnas Dievas“. Festivalis vyko visą spalio mėnesį ir jo metu buvo parodyta aštuoniolika spektaklių. Žiūrovai turėjo progą pamatyti D. Tamulevičiūtės režisuotą spektaklį „Viskas apie moteris“, kurį suvaidino Klaipėdos dramos teatro aktoriai.
2013 m. rugsėjo 30 d. prasidėjo ketvirtasis D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsteigta Dalios Tamulevičiūtės premija buvo apdovanotas Klaipėdos jaunimo teatras už spektaklį „Paukštyno bendrabutis“. Šio festivalio metu žiūrovai galėjo pamatyti net 22 įvairių Lietuvos teatrų spektaklius. Festivalis baigėsi spalio 28 d. iškilmingu 17 nominacijų laureatų apdovanojimu bei įdomia teatralizuota programa.
2014 m. rugsėjo 30 d. Varėnoje prasidėjęs jau penktasis D. Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalis, baigsis spalio 30 d. Jo metu žiūrovams bus parodyta 22 įvairių Lietuvos teatrų spektakliai. Šio festivalio naujiena – Vilniaus miesto teatro Oskaro Koršunovo režisuotas 2-jų dalių spektaklis A. Čechovo „Žuvėdra“.
Daugiau informacijos apie režisierę Dalią Tamulevičiūtę ir profesionalių teatrų festivalius Varėnoje pateikiama šiuo metu Varėnos viešojoje bibliotekoje veikiančioje parodoje.

Parengė Elena Glavickienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja