„Scena mane traukė it magnetas“

Vitalija Mockevičiūtė gimė 1969 m. sausio 11 d. Nedzingės kaime, Varėnos rajone.    Mokėsi Nedzingės vidurinėje mokykloje.  „Vaikystė prabėgo Nedzingės kaime, kuri yra netoli Perlojos, Dzūkijoje. Kuo senyn, tuo labiau vaikystė man atrodo rojus – lakstėm laukais, indėnus žaidėm... Jokių nuoskaudų nepamenu, nors materialiai gyvenome sunkiai: tėvas labai anksti mirė, buvau tik šešerių, mama užaugino mus, keturis vaikus, močiutės padedama“, - prisimena V. Mockevičiūtė. (Persikūnijimo meistrė // Valstiečių laikraštis. – 2012, gruod. 22, p. 13).

Skaityti daugiau...

Gyvoji tradicija

Varėnos viešosios bibliotekos skaitykloje veikia spaudinių paroda „Margionių klojimo teatrui – 85

Skaityti daugiau...

Dramaturgas, režisierius, poetas

Dzūkijos kaimely mažutėj trobelėj
Audringąją naktį aš atsiradau.
Lyg tamsus šešėlis, bežadis, bevardis,
Gyvenimo kelią vien skurdžiai bridau.

                           
Juozas Gaidys

Skaityti daugiau...

Vaclovui Muraškai – 100 metų

V. Muraška filme

Vaclovas Muraška gimė 1914 m. kovo 24 dieną Senojoje Varėnoje, lentpjūvės darbininko šeimoje. Nelengva buvo Vaclovo Muraškos vaikystė. Anksti netekęs tėvo, jau būdamas paaugliu, susidūrė su karčia ano meto gyvenimo dalia. Kuklaus motinos uždarbio neužtekdavo sumokėti už mokymąsi gimnazijoje, ir Vaclovas buvo priverstas pats pelnytis duonos kąsnį. Besimokydamas Alytaus gimnazijoje pajuto, kad jo pašaukimas – dirbti teatre.

Skaityti daugiau...

Teatro magijos pakerėta

P. Česnulevičiūtė Perlojos bažnyčioje  2008 m. (nuotr. J.Vaicekausko)

Apie  teatro tyrinėtoją, dramaturgę Petronėlę Česnulevičiūtę

Minint „Teatrų metus“, negalima nepaminėti iš Perlojos kilusios literatūros istorikės ir kritikės Petronėlės Česnulevičiūtės (1925-2011), kurios viena iš domėjimosi ir kūrybos sričių buvo teatras. Šiame straipsnyje trumpai apžvelgiama P. Česnulevičiūtės pažintis su teatru ir aktoriaus profesija, jos parašytos pjesės bei leidiniai apie dramaturgiją ir teatrą.

Skaityti daugiau...

Konkursas „Teatro uždangą atskleidus“

Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyrius kviečia aktyviai dalyvauti žinių apie teatrą „Teatro uždangą atskleidus“ konkurse.

Skaityti daugiau...