Gegužės 25 – birželio 6 d.

Apžvalgos bokštai Lietuvoje: [rašoma ir apie Puvočių mobiliojo ryšio bokštą, pritaikytą turizmui].- Iliustr. // Šeimininkė.- 2015, Nr. 92, p. 24

Averkienė, Rūta
Įspūdinga Sekminių šventė: [apie Sekminių šventę Babriškėse].- Iliustr. // XXI amžius.- 2015, birž. 5, p. 13

Averkienė, Rūta
Nuskambėjo „Dzūkų godos“: [apie folkloro festivalį „Dzūkų godos“ Merkinėje ir Marcinkonyse,  jos metu vykusią konferenciją „Dzūkai ir jų artimiausi kaimynai“, vykusias Lietuvos regionų pasakorių varžybas bei koncertą].- Iliustr. // XXI amžius.- 2015, birž. 5, p. 3

Cibulskienė, Laimutė
Subtilų lyriką prisimenant: [apie Varėnos viešojoje bibliotekoje parengtą spaudinių parodą, skirtą poeto Antano Kalanavičiaus 70-osioms gimimo metinėms].- Iliustr. // XXI amžius.- 2015, birž. 6, p. 4

Česnulis, Vytautas
„Nuodėmingos“ knygelės: [apie lenkų okupuotame Vilniuje dvi lietuvių kalba išleistas knygas, kurios pateko į lenkų valdžios rankas, tai: „Apie Stebuklingąjį Aušros Vartų Marijos paveikslą“ ir Varėnos rajono kaimuose policijos paimtą „Kryžiai kryželiai“].- Iliustr. // Voruta.- 2015, geg. 30, p. 11

Janušonienė, Margarita
Restauruoti Dzūkijos krašto kultūros paveldo objektai: [minima Rudnios Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Globėjos bažnyčia ir Valkininkų geležinkelio stoties pastatas].- Iliustr. // Alytaus naujienos.- 2015, birž. 2, p. 9

Jezepčikaitė, Laima
Mano gyvenimas – įvairi veikla: [Matuizų kaimo gyventojos L. Jezepčikaitės rašinys, skirtas rašinių konkursui „Mano sielos stiprybė“] // Bičiulystė.- 2015, birž. 4-10, p. 5

Kaziulionis, Vytautas
Pragaro karalystėje: [apie Norilsko sukilimą] // Tremtinys.- 2015, birž. 5, p. 6


Mičiulienė, Jūtarė
Ilgai slėpta atmintis atgimsta parodoje: [apie brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų parodą „Budėk“ Seimo rūmų parodų galerijoje, skirtą Birželio 14-ajai, Gedulo ir vilties dienai].- Iliustr. // Lietuvos žinios.- 2015, birž. 5, p. 13

Netektis: [žinutė apie tai, kad gegužės 4 d. mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, VI ir VII Seimų narys, žurnalistas Juozas Dringelis].- Portr. // Vakaro žinios.- 2015, birž. 6, p. 2; Lietuvos aidas.- 2015, birž. 6, p. 4


Netektys: [geg. 26 d. mirė kun. Vaclovas Aliulis: nekrologas; minima, kad 1945-1946 m. dirbo Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaru ir klebonu].- Portr. // XXI amžius.- 2015, birž. 5, priedas „Katalikas“, p. 3