Gruodžio 28-30 d.

Baronienė, Daiva
Aukštaitijos stumbrai kraustysis į Dzūkiją: [apie stumbrų perkėlimą į Stėgalių gamtinį komplektą, esantį Dainavos girioje]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2017, gruod. 29, p. 5.

Brukas, Algirdas
LDK karališkasis girių ūkis XVII a.: [apie Varėnos, Perlojos, Merkinės, Valkininkų , Kaniavos ir Dubičių girininkijas]. – Iliustr. // Gimtasai kraštas. – 2017, Nr. 13, p. 36-42.

Dubavičienė, Irma
Nepalankių žemių vertinimui parodyta raudona kortelė: [apie Seimo konferencijų salėje vykusią diskusiją dėl naujo mažiau palankių ūkininkauti vietovių modelio taikymo; minima Nederlingų žemių naudotojų asociacijos vadovė Danutė Karalevičienė ir KRK narys Juozas Baublys]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2017, gruod. 28, p. 3.

Pocius, Antanas
Gyvenimo audrose nepalūžęs: [apie Vietinės rinktinės 309 bataliono  karių dalyvavimą Kaniavos kaimo kautynėse su lenkais 1944 m. gegužės 7 d. ]. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 46. // XXI amžius. – 2017, gruod. 29, p. 14.