Balandžio 7-11 d. d

Averkienė, Rūta
Dokumentinio filmo „Kapas 27/3. Vanago sugrįžimas“ premjera: [apie režisieriaus Algio Kuzmicko sukurto dokumentinio filmo „Kapas 27/3. Vanago sugrįžimas“ pristatymą Varėnoje]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2020, bal. 10, p. 35.

 Averkienė, Rūta
 Medinės Užgavėnių kaukės: [apie tautodailininko Algirdo Juškevičiaus medinių kaukių parodos „Užgavėnių Ličynos“ atidarymą Varėnos viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2020, bal. 10, priedas „Abipus Nemuno“, p. 4.

Averkienė, Rūta
Prisimintas kraštietis signataras: [apie Varėnos viešojoje bibliotekoje vykusį atsiminimų vakarą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Akto signatarui, žurnalistui ir politikui Juozui Dringeliui]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2020, bal. 10, p. 44.

Klimka, Libertas
Sugrįžtanti vaizdiniais tautos atmintis: [apie iš Varėnos raj., Rudnios kaimo kilusios grafikės Ramunės Vėliuvienės-Pigagaitės Vilniaus Rotušėje veikusią parodą „Regimoji atmintis“]. – Iliustr. // Būdas. – 2020, Nr. 2, p. 16-19.

Liugienė, Marytė
Komentaras: [iš Mardasavo kaimo kilusios etnologės M. Liugienės pasakojimas apie Velykų tradicijas ir papročius]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2020, bal. 11, p. 9.

Papildytas nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas: [apie 2019 m. naujai į sąvadą įrašytas veiklas, tradicijas, reiškinius; įrašyta Drevinė bitininkystė Varėnos krašte] / parengė Skirmantė Ramoškaitė ir Juozas Šorys. – Iliustr. // Būdas. – 2020, Nr. 2, p. 25-35.

Vėliuvienė, Ramunė
Regimoji atmintis. XX amžius: prisiminimų fragmentai: [apie Perlojos respubliką, prosenelį Vincą Pigagą ir dieduką Joną Pigagą, bobutę Antaniną Makselytę-Pigagienę]. – Iliustr. // Būdas. – 2020, Nr. 2, p. 20-24.

Varėnos viešoji biblioteka, 2020 m.                   Sudarė   E. Glavickienė