Gegužės 5-9 d.

Alvydas Verbickas: Miškas man yra gyvenimas: [apie Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorių Alvydą Verbicką; jo mintys apie Varėnos rajono miškus, jų kirtimą]. – Iliustr. // Miškai. – 2020, gegužė, p. 65.

 Aniulienė, Zita
Keturis dešimtmečius tarnavęs Onuškio parapijiečiams: Kun. Ignui Kavaliauskui (1929 12 27 –1957 09 12 – 2020 04 15) atminti: [minima Žilinų parapija]. – Iliustr // XXI amžius. – 2020, geg. 8, p. 30.

Averkienė, Rūta
Saulės verbose, juostose ir soduose – tautiškumo kodas: [apie Varėnos krašto kūrėją, tautodailininkę Saulę Lazarevičienę]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2020, geg. 8, priedas „Abipus Nemuno“, p. 1, 3.

Naikins parazitus: [apie specialiu preparatu purškiamus miškus nuo kenkėjų – verpikų vienuolių; minimi Varėnos rajono miškai] // Lietuvos rytas. – 2020, geg. 5, p. 20.

Šimkavičius Povilas, Šimkavičienė Vida
Parapijiečių mylimas sielų ganytojas, kunigas, vienuolis jėzuitas Jonas Krizostomas Kukta: [minima Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2020, geg. 8, p. 31.

Varėnos viešoji biblioteka, 2020 m.                                   Sudarė   Elena Glavickienė