Sausio 29 - vasario 2 d.

Averkienė, Rūta
Restauratoriai atgaivino bažnyčios grožį: [apie Perlojos bažnyčią ir jos restauravimą]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2019, kovo 1, priedas „Abipus Nemuno“, p. 1, 4.

Cibulskienė, Laimutė
Mylėjęs Merkinę ir saugojęs jos istoriją: [apie buvusį Merkinės kraštotyros muziejaus direktorių, Merkinės kryžių kalnelio, Lietuvos laisvės kovų ir kančių muziejaus įkūrėją Juozą Kaupinį]. – Iliustr. - Rubrika: Nacionalinių vertybių rinkimai 2019 // Respublika. – 2019, kovo 2-8, priedas „Žalgiris“, p. 12.

Gudavičius, Henrikas
Atlaidų varpams gaudžiant: iš dzūkiškojo dienoraščio. – Iliustr. // Dainava. – 2018, Nr. 2, p. 55-62.

Juškevičius, Algirdas
Ar valgysime mediniu šaukštu: [apie medinių šaukštų drožybą, drožėjų iš užsienio šalių ir Lietuvos mintys apie medinius šaukštus; apie Varėnos kultūros centro 2018 m. vykdytą projektą „Šaukščiaus amato studijos“]. – Iliustr. // Mano sodyba. – 2019, Nr. 3, p. 24-29.

Lapelė, Mindaugas
Čepkelių pelkėje – tai, kas neregima, bet stropiai saugoma gamtosaugininkų: [pokalbis su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos Biologinės įvairovės skyriaus vedėju Mindaugu Lapele] / [kalbėjosi] Audrė Srėbalienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2019, vas. 19, p. 8.

Lėka, Aušra
Kur Lietuvoje gyventi sočiausia: [minima Varėnos rajono savivaldybė]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2019, vas. 28, p. 3.

Lūžys, Sigitas
Perlojos Respublika: prieškario Lietuvos spauda byloja. – Iliustr. // Dainava. – 2018, Nr. 2, p. 3-8.

Mičiulienė, Jūratė
Henrikas Gudavičius: vis ratu aplink Krūčių: [apie H. Gudavičiaus knygą „Klaidžioja kažkas prie Krūčiaus. Laiškai iš kaimo“]. – Iliustr. // Dainava. – 2018, Nr. 2, p. 78-79.

Varėna: [apie Varėnos rajono viešojoje bibliotekoje vykusį tautodailininko, medžio drožėjo Algirdo Juškevičiaus knygos „Drožinėti paprasta“ pristatymą bei bibliotekoje pristatytą brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų knygą „Fotografija. III knyga“] / parengė Daiva Armonienė // Tarp knygų. – 2019, vasaris, p. 39.

Varėnos viešoji biblioteka, 2019 m.                         Sudarė   Elena Glavickienė