Rugpjūčio 16-24 d.

Averkienė, Rūta
Paminėtas klojimo teatro 90-metis:
[ apie Margionių klojimo teatro 90-mečio paminėjimą bei Varėnos rajono kaimo teatrų šventę-konkursą „Citnaginė“ ]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2019, rugpj. 17, priedas „Abipus Nemuno“, p. 1, 3.

Grigaitienė, Joana
Algirdas Juškevičius „Drožinėti paprasta“: [apie Varėnoje įsikūrusios medžio drožybos studijos „Kadagys“ vadovą, skulptorių Algirdą Juškevičių]. – Iliustr. // Tautodailės metraštis. – 2019, Nr. 36, p. 52.

Merkinės miesto šventės metu bandyta grįžti į tarpukarį: [apie Merkinėje vykusią šventę, kurios metu buvo paminėtos neeilinės datos – 660 metų, kai Merkinė įvardinta rašytiniuose šaltiniuose ir 450 m., kai tapo miestu]. – Iliustr. // Dainavos žodis. – 2019, rugpj. 23, p. 6.

Paskočiumaitė, Greta
Slapyvardžiai partizaniniame kare: nuo konspiracijos iki įvaizdžio: [minimas legendinis Pietų Lietuvos partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas]. – Iliustr. // Iliustruotoji istorija. – 2019, Nr. 8, p. 50-55.

Perminas, Justinas
Telšiškių mintys po sąskrydžio „Su Lietuva širdy“: [apie tradicinį Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydį „Su Lietuva širdy“; minimas buvęs partizanas Juozas Jakavonis-Tigras iš Varėnos rajono Kasčiūnų kaimo]. – Iliustr. // Tremtinys. – 2019, rugpj. 16, p. 1, 8.

Tamelytė, Kristina
Nerangiai paskui Čiurlionį: [apie Lietuvos muziejų asociacijos kuruojamą projektą „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kelias“; minima Varėna]. – Iliustr. // Naujasis židinys – Aidai. – 2019, Nr. 5, p. 48-49.

Varėnos viešoji biblioteka, 2019 m.                           Sudarė   Elena Glavickienė