Lapkričio 12- 16 d.

Averkienė, Rūta
Dalios Tamulevičiūtės teatrų festivalio uždaryme nominuoti geriausieji: [apie Varėnoje vykusį Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalį]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2019, lapkr. 15, p. 13.

Gudavičius, Henrikas
Praėjo 50 metų...: pirmasis ekologinis romanas „Liepsnelė – saulės spindulys“ pasirodė 1969-ais: [minimas Musteikos kaimas ir jo žmonės]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2019, lapkr. 14, p. 1, 8.

Įstatymo pataisą atmetė, nors visi pripažįsta jos reikalingumą: [Seimo Kaimo reikalų komiteto nario Juozo Baublio komentaras apie Ūkininkų ūkio įstatymo pataisą] / parengė Juozas Skripkauskas. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. 2019, lapkr. 14, p. 4.

Kažemėkaitytė, Jolanta
Vietovardžiais kalba tautos praeitis: [apie mokslininkės Filomenos Kavoliutės išleistą knygą „Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga“; minimas Nedingės (Nedzingės) kaimas Varėnos rajone]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2019, lapkr. 12, p. 16.

Rakauskaitė, Diana
Bus tvarkomi Liškiavos ir Merkinės piliakalniai. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2019, lapkr. 14, p. 6.

Varėnos viešoji biblioteka, 2019 m.                   Sudarė   E. Glavickienė