Gruodžio 10-14 d.

Gudavičius, Henrikas
2019 metų gamtos anomalijos, keistenybės ir atradimai: [minimas fotomenininkas Julius Vaicekauskas iš Perlojos kaimo]. – Tęs. Pradžia: Nr. 43. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2019, gruod. 12, p. 6.

Jakavonytė, Angelė
Žmogus, kuris labai mylėjo Tėvynę ir savo šeimą: [apie partizanų vadą Juozą Vitkų- Kazimieraitį, įsteigusį Dzūkų grupės partizanų štabą, vėliau suformavusį Merkio rinktinę]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2019, gruod. 14-21, p. 1, 7.

Krutulytė, Miglė
Jaunojo gamtininko stovykla Marcinkonyse: [apie Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos Marcinkonyse organizuotą jaunojo gamtininko stovyklą „Pelkės šalia mūsų: paslaptingos, įdomios, naudingos“]. – Iliustr. // Geologijos akiračiai. – 2019, Nr. 3-4, p. 31-32.

Lučinskas, Gintaras
Mokytojas, šaulys Andrius Ryliškis: [apie Varėnos krašto švietėją Andrių Ryliškį, jo veiklą 1924-1940 m.]. – Iliustr. // Tremtinys. – 2019, gruod. 13, p. 6-7.

Raškauskas, Vytautas
Mes iš arti: kaip šventas Kalėdas pasitinka „Ateities“ redakcija: [iš Perlojos kaimo kilusios Karolinos Sadauskaitės prisiminimai apie vaikystę, Kūčias, Kalėdas]. – Iliustr. // Ateitis. – 2019, Nr. 10, p. 2-5.

Samkienė, Justė
Intensyvios miškininkystės sąlygomis: [apie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos organizuotą renginį, kuriame buvo pristatyti Lietuvos retų ir Europos Sąjungos mastu saugomų rūšių inventorizacijos rezultatai; minimas Dzūkijos nacionalinis parkas]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2019, gruod. 12, p. 3.

Varėnos viešoji biblioteka, 2019 m.                     Sudarė Elena Glavickienė