Gruodžio 16 – 21 d.

Averkienė, Rūta
Globos namuose pristatyta neregio parašyta knyga „Šventa sala“: [apie merkiniškio Vinco Baublio knygos „Šventa sala“ pristatymą Merkinės lankytojų centro „Šalcinis“ svetainėje].- Iliustr. // XXI amžius.- 2019, gruod. 20, priedas „Abipus Nemuno“, p. 3

Averkienė, Rūta
Lietuvos muzikos patriarcho chorinės kūrybos vakaras: [apie Juozo Naujalio chorinės kūrybos vakarą Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje].- Iliustr. // XXI amžius.- 2019, gruod. 20, priedas „Abipus Nemuno“, p. 2

Krutulys, Titas
Nacionalinis karų dešimtmečio smurtas: [apie varėniškio istoriko Tomo Balkelio knygą „Lemtingi metai: Lietuva 1914-1923 m.“] // Naujasis židinys-Aidai.- 2019, Nr. 8, p. 70-71

Juodzevičiūtė, Loreta
Jauku tampa ir meilė: [apie įvairius sukčius ir aferistus; rašoma ir apie pensininką iš Varėnos rajono, iš kurio sukčiai išviliojo 200 eurų] // Lietuvos rytas.- 2019, gruod. 20, p. 6

Marcinkevičienė, Nijolė
Apeiginio Kūčių stalo šienas ir žolynai: [apie šieno klojimo ant Kūčių stalo paprotį; pateikiami Puvočių, Darželių kaimų gyventojų pasakojimai].- Iliustr. // Šiaurės Atėnai.- 2019, gruod. 20, p. 14-15

Petrauskienė Aistė, Petrauskas Gediminas
Kai miškas tampa namais: [apie sudėtingą partizanų gyvenimą stovyklose, žeminėse ir bunkeriuose; minima Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčios palėpėje įrengta slėptuvė].- Iliustr.// Iliustruotoji istorija.- 2019, Nr. 12, p. 24-26

Varėnos viešoji biblioteka, 2019 m.                                            Sudarė L. Cibulskienė