Kraštotyra

Kraštotyros darbas bibliotekoje yra viena iš bibliotekos veiklos sričių. Jos pagrindas – informacijos (dokumentų) apie kraštą rinkimas, saugojimas ir pateikimas visuomenei. Bibliotekos tikslas – rinkti ir išsaugoti rankraštinę bei publikuotą (spausdintinę, garsinę, vaizdinę) informaciją ateities kartoms.
Kraštotyros fondas yra atskira bibliotekos fondo dalis ir saugomas Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriuje. Šį fondą sudaro dokumentai apie rajoną (miestą) bet kokia tema: apie rajono gamtą, kultūrą, istoriją, žemės ūkį, pramonę, švietimą, žymius krašto žmones ir pan.
Biblioteka ne tik kaupia informaciją, bet ir užtikrina jos prieinamumą, rūpinasi informacijos sklaida. Pagrindinės kraštotyros darbo formos: leidinių parodų rengimas, susitikimai su kraštiečiais, knygų pristatymai, popiečių vaikams, piešinių, rašinių konkursų, viktorinų organizavimas, tautodailės parodų, teminių kraštotyros bibliografijų rengimas, kraštotyrinės informacijos sklaida virtualioje erdvėje.

krastotyra