Naujienos

2019 m. laureatas Jonas Bajoriūnas

Rūtos Averkienės nuotr.: Jonas Bajoriūnas

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus etnografas ir aktyvus Marcinkonių kaimo bendruomenės narys Jonas Bajoriūnas Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu „Sidabrinė bitė“ apdovanotas už išskirtinę pagarbą ir atsidavimą kultūrinei veiklai, įkvepiantį darbštumą ir išmonę, ilgametį, profesionalų, nepriekaištingą ir pasiaukojantį kūrybinį-visuomeninį darbą bei aktyvų senųjų dzūkų tradicijų bei papročių puoselėjimą ir išsaugojimą.
J. Bajoriūnas yra išskirtinai aktyvus kultūros puoselėtojas, organizavęs ir įgyvendinęs ne vieną didelį kultūros renginį. Vieni žinomiausių – respublikinis folkloro festivalis „Subatos vakarėly“, Advento vakaronės, teminiai dainų vakarai. Jis aktyviai dalyvauja visuomeninėje kultūrinėje veikloje – yra Marcinkonių etnografinio ansamblio, Marcinkonių kaimo teatro, Marcinkonių humoro grupės „Spanguolė“ narys. J. Bajoriūnas organizuoja ir veda Užgavėnių šventes, romansų vakarus, vakarus senjorams ir vienišiems žmonėms, yra ilgametis rajoninių ir respublikinių renginių: Grybų šventės, „Polkos varžytuvių“, Kaimo kapelų varžytuvių“, „Dzūkų godų“, Armonikierių varžytuvių ir kitų renginių vedantysis. J. Bajoriūnas yra ir vienas aktyviausių senųjų dzūkų tradicijų bei papročių puoselėtojų. Jo darbų kraičio skrynioje yra daug dainų, žaidimų, receptų, kuriuos savo iniciatyva surinko Marcinkonių bei aplinkiniuose kaimuose. 

2019 m. laureatė Rūta Indrašiūtė

Rūtos Averkienės nuotr.: Rūta Indrašiūtė

Keramikė. Priklauso Lietuvos tautodailininkų sąjungai, nuo 2006 m. turi meno kūrėjo statusą. Savo talentą ir veiklą įprasmina išskirtiniuose, išliekamąją vertę turinčiuose kūrybos darbuose. Ji yra baigusi M.K. Čiurlionio menų mokyklą, o gyvena ir kuria netoli Merkinės esančiame šiluose pasislėpusiame Maksimonių kaime. Čia – tikra menininkų Meka. Rūta gyvena drauge su mama, žymia menininke Elvyra Petraitiene, o šalia esančioje sodyboje gyvena ir kuria brolis, skulptorius Saulius Indrašius. Kitas brolis, žymus keramikas Džiugas Petraitis, kuria Merkinėje, keramikos dirbtuvėse „Vienaragių šilas“. Rūta savo kūryboje naudoja skirtingas išraiškos formas. Kruopščiai ir subtiliai dekoruotuose darbuose – lietuvių tautodailei būdinga ornamentika, gamtos spalvos, tautosakos siužetai, juose atsispindi menininkę supantis pasaulis – fragmentai iš lietuvių liaudies pasakų, padavimų, dainų, augalai, žmonės, paukščiai žvėrys. Jos darbuose nerasime nei vieno pasikartojančio piešinio. Rūta kuria įspūdingus molio žaislus–švilpynes, kuriuos 2010 m. sertifikavo Žemės ūkio ministerija.
Keramikė yra surengusi ne vieną autorinių darbų parodą bei dalyvavusi ne vienoje dešimtyje parodų su kitais kūrėjais Lietuvoje ir užsienyje. Parodose Lietuvoje ir užsienyje dalyvauja nuo 1976 m. Svarbiausios parodos: 2000 m. - LR Seime; 1997 m. - Joncels merijoje; 1997 m. - Italijoje, Venecijoje; 1997 m. - darbai eksponuoti menininkės šeimos keramikos parodoje, atidarant Marcinkonių etnografinį muziejų; 1996 m. - Lunas merijoje ir Monpellier galerijoje; 1995 m. - Castenau le Lez galerijoje; 1994 m. - Saint Jean de Fos merijoje; 1993-1997 m. parodos pietų Prancūzijos Langedoko provincijoje; 1993 m. - Bedarieux meno rūmuose. 2005 ir 2009 m. užimta I vieta regioninėje konkursinėje parodoje „Aukso vainikas" - dukart pripažinta geriausia Dzūkijos liaudies meistre. 2005 ir  2007 m. laimėta I vieta konkurse  „Dzūkiškas suvenyras". 2008 m. dalyvavo seminare „Puodžių karalius".
2018 m. ji tapo geriausia menininke konkurse „Aukso vainikas“. Jos kūrybos darbų yra įsigiję M.K. Čiurlionio muziejus Kaune, kiti muziejai, kolekcininkai iš Lenkijos, Italijos, JAV, Japonijos. Pastaruoju metu R. Indrašiūtės kūryba žavisi Tokijo (Japonija) parodų lankytojai.

„Būk atsakingas!“

Varėnos rajono laikraščio „Merkio kraštas“ projektas „Būk atsakingas!“ finansiškai remiamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija. Tai 14 straipsnių ciklas apie atsakingumą, sveiką gyvenimą.

Supratau: kovojame ne su ligomis, o su simtomais
Kad vaistai netaptų kasdieniu valgiu

Kiek gali kainuoti šypsena?

Investicija į dantų šepetuką atsiperka šimteriopai

"Vaikas mus išmokė gyventi kitaip"

Vaikas sėdi ramiai? Duokite jam saldainį!

"Jaunos mamos istorija. Noriu ja pasidalyti"

Dideliame pasaulyje didelės rizikos
Kuo nustebintume mokslininkus E.Jennerį ir L.Pasterą? 
Motinos pienas - ne dovana, o būtinybė

Mobiliosios bibliotekos darbo grafikas

Pirmadienis
Druckūnai 9.30-11.00
Vazgirdonys 11.15-12.45
Pamerkiai 14.00-15.45

Antradienis
Voriškės 9.30-11.00
Urkionys 11.15-12.45
Krūminiai 13.30-16.00

Trečiadienis
Liškiava 9.30-10.30
Subartonys 11.00-12.00
Ilgininkai 12.45-14.15
Gudakiemis 14.45-16.00

Ketvirtadienis
Pirčiupiai 9.30-11.00
Daržininkai 11.30-13.30
Kuršiai 14.15-16.00

Penktadienis
Barčiai 9.00-10.30
Kijučiai 10.45-12.15

Mobilioji biblioteka

Nuo 2019 m. liepos mėn. Varėnos rajone pradeda kursuoti mobilioji biblioteka.

Mobiliosios bibliotekos tikslas – aptarnauti Varėnos rajono savivaldybės gyventojus, jiems teikiant bibliotekos ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos paslaugas.

Lankytojai aptarnaujami mobiliojoje bibliotekoje, atvažiuojančioje į 16 Varėnos rajono kaimus (registruoti 1457 gyventojai), kuriuose nėra Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių (kaimo bibliotekų). Mobiliojoje bibliotekoje galima naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais, internetu. Planuoja sukaupti 450 dokumentų fondą, kuriuo, manoma, naudosis 180 nuolatinių skaitytojų. Kasmet apsilankys apie 1300 atokių kaimų gyventojų.

Mobilios bibliotekos uždaviniai:

1. Organizuoti atokių rajono kaimų gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, kaupti dokumentų fondą.
2. Teikti paslaugas visiems vartotojams, neatsižvelgiant į jų amžių, išsilavinimą, socialinį statusą.
3. Ugdyti ir stiprinti bendruomenės narių skaitymo įgūdžius.
4. Vykdyti prevencijos ir integravimo į visuomenę priemones žmonėms su socialinės rizikos faktoriais.
5. Rūpintis vaikų užimtumu, jų estetinių, etinių, muzikinių įgūdžių lavinimu.
6. Organizuoti kultūrinę veiklą.

Mobiliojoje bibliotekoje teikiamos bibliotekos paslaugos

Nemokamos paslaugos:
Dokumentų į namus ir mobiliojoje bibliotekoje išdavimas.
Atsakymas į skaitytojų užklausas žodžiu ir telefonu.
Konsultavimas ieškant informacijos, informacijos paieška internete.
Spaudinių pristatymas į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (jų pageidavimu).
Galimybė naudotis Microsoft Office programomis.
Kompiuterinės įrangos naudojimas informacijai surinkti.
Mokamos paslaugos:
Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas.
Dokumentų spausdinimas.
Dokumentų kopijavimas.
Dokumentų įrišimas.
Dokumentų nuskaitymas.
Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą.

Mobiliojoje bibliotekoje teikiamos Varėnos rajono savivaldybės administracijos paslaugos

Prašymų Varėnos rajono savivaldybės tarybai dėl mokesčių (žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamo turto, paveldimo turto) lengvatų suteikimo priėmimas.
Prašymų dėl asmenų (šeimų) įrašymo į sąrašus socialinio būsto nuomai priėmimas.
Prašymų dėl Varėnos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimo darbų vykdymo priėmimas.
Prašymų dėl leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo priėmimas.
Asmenų prašymų ir skundų priėmimas.
Prašymų priėmimas dėl archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių savivaldybės archyvuose, išdavimas.
Prašymų dėl numerių žemės sklypams, pastatams, patalpoms ir butams suteikimo ir keitimo priėmimas.
Prašymų dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties (būdo) keitimo priėmimas.

Mobilios bibliotekos funkcijos:

1. Komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams skolina Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, užtikrina jų grąžinimą.
2. Organizuoja įvairius renginius.
3. Atsako į vienkartines bibliografines užklausas, naudojant mobilios bibliotekos ar kitų bibliotekų informacines paieškų sistemas.
4. Konsultuoja vartotojus informacinių technologijų naudojimo klausimais.
5. Analizuoja spaudinių fondą, nustatyta tvarka išima iš fondų ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius.
6. Rengia projektus.
7. Dalyvauja LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) diegimo darbuose.
8. Tvarko ir saugo mobilios bibliotekos dokumentaciją.
9. Plėtoja knygnešystę.

Mobiliosios bibliotekos darbo grafikas.

Pirmadienis
Druckūnai 9.30-11.00
Vazgirdonys 11.15-12.45
Pamerkiai 14.00-15.45

Antradienis
Voriškės 9.30-11.00
Urkionys 11.15-12.45
Krūminiai 13.30-16.00

Trečiadienis
Liškiava 9.30-10.30
Subartonys 11.00-12.00
Ilgininkai 12.45-14.15
Gudakiemis 14.45-16.00

Ketvirtadienis
Pirčiupiai 9.30-11.00
Daržininkai 11.30-13.30
Kuršiai 14.15-16.00

Penktadienis
Barčiai 9.00-10.30
Kijučiai 10.45-12.15

2018 m. laureatas Eitaras Kazimieras Krupovičius

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius ir aktyvus visuomenininkas Eitaras Kazimieras Krupovičius „Sidabrinės bitės“ ženklu ir Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija apdovanotas už aktyvią veiklą populiarinant istorines ir kultūros vertybes, vaikų literatūros rašytojų įamžinimo iniciatyvas, novatoriškas idėjas ir Dzūkijos kraštui svarbių projektų įgyvendinimą. Jis, nuo 2005 metų dirbdamas Varėnos viešosios bibliotekos direktoriumi, o iki tol dirbdamas Varėnos kultūros centro vyr. specialistu informacijai, metodininku darbui su vaikais ir jaunimu bei Varėnos moksleivių kūrybos centro  būrelio vadovu, įgyvendino daug Varėnos kraštui svarbių projektų. Dalis šių projektų tapo tradiciniais bei neatskiriama Varėnos rajono kultūrinio gyvenimo dalimi. 2002–2012 m. vyko tarptautinis provincijos dainuojamosios festivalis „Dainuojančios bitės“, 2004 m. – Jaunimo dienos Varėnoje „Tai – mes“, 1996–1998 m. – respublikinis roko grupių festivalis „Grybų maršas“, 1998–2005 m. – Alytaus apskrities provincijos lėlių teatrų festivalis „Grybų karas“, 1999–2001 m. – dešimties valandų šokio išradingumo maratonas, 1999 m. – „Vaikas turi žinoti“.
E.K.Krupovičiaus iniciatyva įamžinta poeto Martyno Vainilaičio gimtinė – Mergežerio kaime pastatyta skulptūra „Strazdanotas berniukas“, atminimo lenta, įkurtas M.Vainilaičio skulptūrų parkas ir muziejus Vaitakarčmio kaime, atnaujinta Anzelmo Matučio Drevė Pauosupės kaime, čia sutvarkyta ir nuolat tvarkoma aplinka. Kas dveji metai Vaitakarčmyje organizuojamas respublikinis vaikų meninės kūrybos festivalis „Susitikimas Ežio dvare“, o Pauosupės kaime vyksta respublikinė poetinės kūrybos šventė „Poezijos pavasarėlis“. Nuo 2006 m. vyksta tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“, Alytaus apskrities literatų šventė „Poezijos rudenėlis“, nuo 2016 m. – Lietuvių kalbos dienos, nuo 2018 m. – pėsčiųjų ir dviračių žygiai į Varėnos rajono literatūrines vietas. 2009–2017 m. Grybų šventėje organizuojamas „Knygų ir menų kiemas“: knygų mugė ir populiarių Lietuvos bardų koncertai, knygų pristatymai, garsiniai skaitymai, parodos, „Literatūrinė vaistinė“ ir kt. Nuo 2014 m. Varėnos bibliotekoje rengiami mokymai jaunimui, čia dirba tarptautiniai ir vietos savanoriai, o nuo 2015 m. bibliotekoje veikia Atviras jaunimo centras, vyksta renginiai, skirti jaunimo grupės gyventojams. Varėnos gyventojai turėjo progą susipažinti su Lietuvos bardų judėjimu, nes bibliotekoje apsilankė žymiausi šio žanro atlikėjai. Nuolat vyksta susitikimai su knygų autoriais, rašytojais.

Subkategorijos