Naujienos

„Būk atsakingas!“

Varėnos rajono laikraščio „Merkio kraštas“ projektas „Būk atsakingas!“ finansiškai remiamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija

Informacija apie projektą ruošiama

Dideliame pasaulyje didelės rizikos

Mobiliosios bibliotekos darbo grafikas

Pirmadienis
Druckūnai 9.30-11.00
Vazgirdonys 11.15-12.45
Pamerkiai 14.00-15.45

Antradienis
Voriškės 9.30-11.00
Urkionys 11.15-12.45
Krūminiai 13.30-16.00

Trečiadienis
Liškiava 9.30-10.30
Subartonys 11.00-12.00
Ilgininkai 12.45-14.15
Gudakiemis 14.45-16.00

Ketvirtadienis
Pirčiupiai 9.30-11.00
Daržininkai 11.30-13.30
Kuršiai 14.15-16.00

Penktadienis
Barčiai 9.00-10.30
Kijučiai 10.45-12.15

Mobilioji biblioteka

Nuo 2019 m. liepos mėn. Varėnos rajone pradeda kursuoti mobilioji biblioteka.

Mobiliosios bibliotekos tikslas – aptarnauti Varėnos rajono savivaldybės gyventojus, jiems teikiant bibliotekos ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos paslaugas.

Lankytojai aptarnaujami mobiliojoje bibliotekoje, atvažiuojančioje į 16 Varėnos rajono kaimus (registruoti 1457 gyventojai), kuriuose nėra Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių (kaimo bibliotekų). Mobiliojoje bibliotekoje galima naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais, internetu. Planuoja sukaupti 450 dokumentų fondą, kuriuo, manoma, naudosis 180 nuolatinių skaitytojų. Kasmet apsilankys apie 1300 atokių kaimų gyventojų.

Mobilios bibliotekos uždaviniai:

1. Organizuoti atokių rajono kaimų gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, kaupti dokumentų fondą.
2. Teikti paslaugas visiems vartotojams, neatsižvelgiant į jų amžių, išsilavinimą, socialinį statusą.
3. Ugdyti ir stiprinti bendruomenės narių skaitymo įgūdžius.
4. Vykdyti prevencijos ir integravimo į visuomenę priemones žmonėms su socialinės rizikos faktoriais.
5. Rūpintis vaikų užimtumu, jų estetinių, etinių, muzikinių įgūdžių lavinimu.
6. Organizuoti kultūrinę veiklą.

Mobiliojoje bibliotekoje teikiamos bibliotekos paslaugos

Nemokamos paslaugos:
Dokumentų į namus ir mobiliojoje bibliotekoje išdavimas.
Atsakymas į skaitytojų užklausas žodžiu ir telefonu.
Konsultavimas ieškant informacijos, informacijos paieška internete.
Spaudinių pristatymas į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (jų pageidavimu).
Galimybė naudotis Microsoft Office programomis.
Kompiuterinės įrangos naudojimas informacijai surinkti.
Mokamos paslaugos:
Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas.
Dokumentų spausdinimas.
Dokumentų kopijavimas.
Dokumentų įrišimas.
Dokumentų nuskaitymas.
Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą.

Mobiliojoje bibliotekoje teikiamos Varėnos rajono savivaldybės administracijos paslaugos

Prašymų Varėnos rajono savivaldybės tarybai dėl mokesčių (žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamo turto, paveldimo turto) lengvatų suteikimo priėmimas.
Prašymų dėl asmenų (šeimų) įrašymo į sąrašus socialinio būsto nuomai priėmimas.
Prašymų dėl Varėnos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimo darbų vykdymo priėmimas.
Prašymų dėl leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo priėmimas.
Asmenų prašymų ir skundų priėmimas.
Prašymų priėmimas dėl archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių savivaldybės archyvuose, išdavimas.
Prašymų dėl numerių žemės sklypams, pastatams, patalpoms ir butams suteikimo ir keitimo priėmimas.
Prašymų dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties (būdo) keitimo priėmimas.

Mobilios bibliotekos funkcijos:

1. Komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams skolina Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, užtikrina jų grąžinimą.
2. Organizuoja įvairius renginius.
3. Atsako į vienkartines bibliografines užklausas, naudojant mobilios bibliotekos ar kitų bibliotekų informacines paieškų sistemas.
4. Konsultuoja vartotojus informacinių technologijų naudojimo klausimais.
5. Analizuoja spaudinių fondą, nustatyta tvarka išima iš fondų ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius.
6. Rengia projektus.
7. Dalyvauja LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) diegimo darbuose.
8. Tvarko ir saugo mobilios bibliotekos dokumentaciją.
9. Plėtoja knygnešystę.

Mobiliosios bibliotekos darbo grafikas.

Pirmadienis
Druckūnai 9.30-11.00
Vazgirdonys 11.15-12.45
Pamerkiai 14.00-15.45

Antradienis
Voriškės 9.30-11.00
Urkionys 11.15-12.45
Krūminiai 13.30-16.00

Trečiadienis
Liškiava 9.30-10.30
Subartonys 11.00-12.00
Ilgininkai 12.45-14.15
Gudakiemis 14.45-16.00

Ketvirtadienis
Pirčiupiai 9.30-11.00
Daržininkai 11.30-13.30
Kuršiai 14.15-16.00

Penktadienis
Barčiai 9.00-10.30
Kijučiai 10.45-12.15

2018 m. laureatas Eitaras Kazimieras Krupovičius

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius ir aktyvus visuomenininkas Eitaras Kazimieras Krupovičius „Sidabrinės bitės“ ženklu ir Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija apdovanotas už aktyvią veiklą populiarinant istorines ir kultūros vertybes, vaikų literatūros rašytojų įamžinimo iniciatyvas, novatoriškas idėjas ir Dzūkijos kraštui svarbių projektų įgyvendinimą. Jis, nuo 2005 metų dirbdamas Varėnos viešosios bibliotekos direktoriumi, o iki tol dirbdamas Varėnos kultūros centro vyr. specialistu informacijai, metodininku darbui su vaikais ir jaunimu bei Varėnos moksleivių kūrybos centro  būrelio vadovu, įgyvendino daug Varėnos kraštui svarbių projektų. Dalis šių projektų tapo tradiciniais bei neatskiriama Varėnos rajono kultūrinio gyvenimo dalimi. 2002–2012 m. vyko tarptautinis provincijos dainuojamosios festivalis „Dainuojančios bitės“, 2004 m. – Jaunimo dienos Varėnoje „Tai – mes“, 1996–1998 m. – respublikinis roko grupių festivalis „Grybų maršas“, 1998–2005 m. – Alytaus apskrities provincijos lėlių teatrų festivalis „Grybų karas“, 1999–2001 m. – dešimties valandų šokio išradingumo maratonas, 1999 m. – „Vaikas turi žinoti“.
E.K.Krupovičiaus iniciatyva įamžinta poeto Martyno Vainilaičio gimtinė – Mergežerio kaime pastatyta skulptūra „Strazdanotas berniukas“, atminimo lenta, įkurtas M.Vainilaičio skulptūrų parkas ir muziejus Vaitakarčmio kaime, atnaujinta Anzelmo Matučio Drevė Pauosupės kaime, čia sutvarkyta ir nuolat tvarkoma aplinka. Kas dveji metai Vaitakarčmyje organizuojamas respublikinis vaikų meninės kūrybos festivalis „Susitikimas Ežio dvare“, o Pauosupės kaime vyksta respublikinė poetinės kūrybos šventė „Poezijos pavasarėlis“. Nuo 2006 m. vyksta tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“, Alytaus apskrities literatų šventė „Poezijos rudenėlis“, nuo 2016 m. – Lietuvių kalbos dienos, nuo 2018 m. – pėsčiųjų ir dviračių žygiai į Varėnos rajono literatūrines vietas. 2009–2017 m. Grybų šventėje organizuojamas „Knygų ir menų kiemas“: knygų mugė ir populiarių Lietuvos bardų koncertai, knygų pristatymai, garsiniai skaitymai, parodos, „Literatūrinė vaistinė“ ir kt. Nuo 2014 m. Varėnos bibliotekoje rengiami mokymai jaunimui, čia dirba tarptautiniai ir vietos savanoriai, o nuo 2015 m. bibliotekoje veikia Atviras jaunimo centras, vyksta renginiai, skirti jaunimo grupės gyventojams. Varėnos gyventojai turėjo progą susipažinti su Lietuvos bardų judėjimu, nes bibliotekoje apsilankė žymiausi šio žanro atlikėjai. Nuolat vyksta susitikimai su knygų autoriais, rašytojais.

2018 m. laureatė Joana Grigaitienė

Joana Grigaitienė savo talentą ir veiklą įprasmina išliekamąją vertę turinčiuose darbuose ir kūryboje. Prieš daugelį metų J. Grigaitienė pasirinko prioritetus ir visas pastangas , kūrybiškumą skiria dvasinio, kultūrinio gyvenimo sklaidai. Iki 1995 metų J.Grigaitienė dirbo Varėnos „Ryto“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, mokytoja metodininke. Keturiasdešimt vieną kartą jos mokiniai tapo respublikinių literatūros, filologų, meninio skaitymo konkursų laureatais bei prizininkais. Ji yra parengusi knygas: „Nuošalės poetas“ (poeto A.Kalanavičiaus 60-mečiui), Varėnos „Ryto“ vid. mokyklos jaunųjų literatų kūrybos rinktinę „Ežerų ir girių užauginti“. Kaip leidybinės komisijos narė dalyvavo ruošiant knygą „Pokario žmonių likimus apmąstome šiandien“, tam organizavo mokinių rašinių konkursą „Laisvės kovų kančių istorija“, o atrinktus rašinius sudėjo į šią knygą.
J. Grigaitienė yra Varėnos literatų klubo „Jievaras“ narė. Šios šviesios asmenybės kūrybinį   kraitį papildo knygos „Amžių sandūroje“, „Palydėjau žodį“, publicistinis romanas „Jos norėjo būti karalienės“, poezijos rinktinės „Rytoj ir vakar“, „Žvaigždžių taku“. Brandi išmintis ir patirtis, kilnūs principai ir jaunatvišku polėkiu deganti širdis, begalinis darbštumas ir kruopštumas leido įgyvendinti jos prasmingą kūrybinę viziją – parašyti dvi apybraižų knygas „Svajonės pašaukti“. Pirmoji skirta mokytojams, mokyklų direktoriams, pavaduotojams, neformalaus ugdymo pedagogams, būrelių vadovams. Knygoje aprašyti trijų kartų mokytojai, savo veikla gerbę pasirinktą profesiją. Antrojoje – trisdešimt šešių Varėnos rajone dirbusių ir dirbančių gydytojų biografijos, interviu, nuotraukos, poezijos, dailės darbai.
Spaudoje paskelbta nemažai J.Grigaitienės publikacijų ir eseistinių straipsnių visuomeninėmis temomis, eilėraščių rajono periodikoje, Varėnos literatų poezijos leidiniuose „Merkio lieptai“. Jos išskirtines savybes – profesinę kompetenciją, išmintį, meninį polėkį ir kūrybinius sugebėjimus – pastebėjo ir įvertino Varėnoje vykstančio Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio organizatoriai, pakvietę ją į nominacijų komisiją. J.Grigaitienės profesinė ir visuomeninė veikla įvertinta daugybe apdovanojimų.

Geriausi 2018 metų skaitytojai

       „Ryto“ progimnazijos 4 klasės mokinys Artūras Budėnas  

       ,,Ryto“ progimnazijos 3 klasės mokinė Ineta Eidukonytė

       ,,Ryto“ progimnazijos 3 klasės mokinys Dovydas Juškelis

       ,,Ryto“ progimnazijos 6 klasės mokinė Miglė Martusevičiūtė

       ,,Ryto“ progimnazijos 1 klasės mokinė Elena Sinkevičiūtė

       ,,Ryto“ progimnazijos 6 klasės mokinė Gabrielė Stoškutė

       ,,Ryto“ progimnazijos 6 klasės mokinė Vaiva Stramkauskaitė

       ,,Ryto“ progimnazijos 3 klasės mokinys Mažvydas Valaitis

       ,,Ryto“ progimnazijos 2 klasės mokinė Miglė Vyšniauskaitė

       ,,Ryto“ progimnazijos 2 klasės mokinys Tauras Vyšniauskas

       ,,Ryto“ progimnazijos 6 klasės mokinė Ema Zaiceva

Subkategorijos