Naujienos

Kazimiero Sčesnulevičiaus knygą „Tarp Varėnos ir Valkininko“ atvertus

image001Apie knygelių „Varėnos valsčiuje caro laikais“ ir „Tarp Varėnos ir Valkininko“ autorių Kazimierą Sčesnulevičių patikimų žinių turime nedaug. Gimė 1872 metais stambaus ūkininko šeimoje Dziakciorių kaime, (Dziegciorių) Varėnos valsčiuje. Kaip jis pats rašo, 1887 metais, baigė Trakų apskrities mokyklą, o 1889 m pradėjo dirbti Varėnos valsčiuje raštininko padėjėju. Gyveno JAV. Mirė 1956 m.

Skaityti daugiau...

Jubiliejinė senųjų fotografijų paroda - „Senajai Varėnai – 600“

Varėnoje atidaryta senųjų fotografijų paroda „Senajai Varėnai - 600". „Istorikai jau neabejoja, kad Varėnos žemėje XV a. buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto dvaras ir pilis, kurioje jis su savo dvariškiais praleisdavo daug laiko ne tik medžiodamas savo malonumui, bet ir kariuomenės aprovizitacijos tikslais. Varėnos dvare Vytautas parašė nemažai laiškų įvairių valstybių vadovams. Pirmasis jų rašytas 1413 m. sausio 13 d. Laiške Ordino magistrui pažymima, kad jis rašytas „naujajame medžioklės dvare, vadinamame Varėna, greta Merkio upės" („Varėna istorijos kelyje", Vilnius, 2002, p. 9).

Skaityti daugiau...

Vitražo „ANGELAI“ Senosios Varėnos bažnyčios požemio koplyčioje istorija

Sigitos Milerytės nuotr.

Straipsnis skiriamas Senosios Varėnos jubiliejiniams metams

Doc. dr. Gražina Jaronienė

Šiandien Senosios Varėnos bažnyčios požemio koplyčia aplinkos visuomenei gerai žinoma kaip vieta, palydint į amžinybę išeinančius savo artimuosius. Taip jau visi pripratome, kad paskutinės mirusiojo valandos, atsisveikinant su pasauliu, palydimos švelnios vitražo „ANGELAI“ švieselės.

Skaityti daugiau...

Apie Senosios Varėnos 600 metų jubiliejaus renginius

Sigitos Milerytės nuotr.

Rūta Averkienė
Senoji Varėna ugningai pažymėjo 600 metų jubiliejų

Rūta Averkienė
Senoji Varėna šventė 600 metų jubiliejaus iškilmes
Senoji Varėna švenčia 600 metų jubiliejų

RŪTA LANKININKAITĖ, LRT TELEVIZIJOS LAIDA „PANORAMA“
Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/senoji-varena-svencia-600-metu-jubilieju-56-347548#ixzz2ZTKnX687

XVIII AMŽIAUS VARĖNA SPAUDOS PUSLAPIUOSE

XVIII a. pradžia nebuvo palanki Varėnai. Per didįjį 1709–1711 metų marą išmirė visi miestelio gyventojai. Aloyzo Stonkaus knygoje „Tokie mūsų likimai“ (Vilnius, 2012, p. 91) Bolius Poškus apie tą laikotarpį rašo: „Varėnos dvare išmirė 80 proc. gyventojų, o miestelyje – visi žmonės. Neliko girios saugotojų, šaulių, medžioklės organizatorių. Dvaro valdytojai kvietė darbui medžioklės ūkyje žmones iš kitų Lietuvos vietovių. Atvyko ištisos šeimos iš Lydos, Ašmenos, Gardino apskričių, iš Aukštaitijos ir Žemaitijos.“

Skaityti daugiau...

Prof. dr. STASYS VĖLYVIS

Gimė 1938 m. kovo 13 d. Senojoje Varėnoje. Baigęs vidurinę mokyklą 1956 m. įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.

Skaityti daugiau...