Paroda „Varėnos Kraštas“

Varėnos viešojoje bibliotekoje veikia nuotraukų paroda „Varėnos kraštas“.

Parodoje „Varėnos kraštas“ eksponuojamos 100 nuotraukų kopijos. Parodos tikslas – įamžinti mūsų krašto istorinius įvykius, žmones, šventes, buities darbus, architektūrą. Iš nuotraukų, net be datų ir pavardžių, galima susidaryti užfiksuoto laikotarpio vaizdą. Tai parodo apranga, aplinka, užfiksuota buitis ir šventės. Labai džiugu akimis paklaidžioti po praeitį, kuri mums ypatingai svarbi. Žvelgi į nespalvotą fotografiją ir tarsi atsiduri laike, kuriame realiai neteko pabuvoti. Kiekvienam varėniškiui turėtų būti įdomu pažiūrėti, kaip atrodė to meto pastatai, įvairios šventės bei iškilmės ir palyginti, kaip dabar šioje vietoje verda gyvenimas. Nuotraukose atsispindi žmonės, jų svarbiausi gyvenimo tarpsniai – šventės, darbai, mokslai.

Paroda yra suskirstyta į 5 skyrius: žmonės, šventės, švietimas, darbai, šauliai (Sąjūdis).

Skyriuje „Žmonės“ esančios nuotraukos mena lenkų okupacijos laikus, kai kaimuose (Giraitės, Senųjų Naniškių) veikė Lietuvos Šv. Kazimiero draugijos skyriai, tarpukario laikotarpiu Turgaus dieną Merkinėje, Senosios Varėnos džiovos sanatoriją, Vytauto Didžiojo paminklo statybą. Įamžinti Varėnos krašto kaimų (Giraitės, Senųjų Naniškių, Nedzingės, Merkinės, Senosios Varėnos, Kuršių, Krivilių, Perlojos, Bagočių, Matuizų, Valkininkų ir kitų) žmonės, atskirų šeimų nariai.

Nuotraukos primena įvairias šventes: Sekminių šventę Kriviliuose, Žvejo dieną Kabeliuose, Derliaus šventę Panočiuose, Kryžiaus šventinimo iškilmes Kuršių kaime, rajonines Dainų šventes, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą ir Vytautines Merkinėje, Naujųjų metų sutikimą, vestuves, Pirmosios Komunijos šventę.

Nuotraukų kopijose Varėnos krašto mokyklų: Musteikos, Pasgrindos, Kabelių, Kaniavos, Krivilių, Matuizų, Senosios Varėnos, Merkinės, Nedzingės, Panočių, Perlojos, Valkininkų, Varėnos, Žiūrų mokiniai ir mokytojai įvairiais laikotarpiais (lenkų okupacijos metais, nepriklausomoje Lietuvoje, sovietmečiu). Seniausia parodos nuotrauka – bažnytinis Senosios Varėnos choras 1911 m.

Parodos ekspozicijoje galima pamatyti ir tuometinius žmonių darbus: miškasodį, javapjūtės darbus, talkas, darbus laukuose, grybų perrinkimą, bulviasodį, sielių plukdymą Merkiu, Senosios Varėnos kapinių tvoros statybą, talką rudenį apsodinant griūvančius Merkinės piliakalnio šlaitus, darbus prie siaurojo geležinkelio.

Penktasis parodos skyrius skirtas Varėnos krašto šauliams ir Sąjūdžiui.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2019-ieji paskelbti Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) metais. Per šiuos metus siekiama pabrėžti Lietuvos šaulių sąjungos indėlį Nepriklausomybės kovose ir pagerbti LŠS narių, kovojusių prieš sovietų okupaciją, žuvusių sovietų lageriuose ir tremtyje, atminimą ir, vertinant jų pastangas, stiprinti Lietuvos saugumą ir skatinti patriotiškumą. Nuotraukose Senosios Varėnos, Merkinės, Nedzingės, Perlojos šauliai (1920–1991 m.).

Lietuvos nepriklausomybės kelyje labai svarbus ir Sąjūdžio indėlis. Nuotraukose Sąjūdžio mitingas Varėnoje 1988 m. rugpjūčio 25 dieną, atstatyto Nepriklausomybės paminklo šventinimo iškilmės Senojoje Varėnoje 1989 m. rugsėjo 8 dieną, Varėnos rajono sąjūdininkai prie Vytauto Didžiojo paminklo Perlojoje 1988 m. spalio 27 d.

Parodos „Varėnos kraštas“ rengimas yra viena iš projekto „Daryk su džiaugsmu“ veiklų. Šį projektą vykdo Varėnos rajono savivaldybė ir Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su lenkų partneriais. Projektu siekiama suaktyvinti bibliotekos padalinių veiklą. Jis skirtas kaimo vietovių gyventojams ir yra orientuotas į bendruomenių telkimą. Per aktyvias veiklas siekiama suburti ir skatinti vietos gyventojus bendrauti bei bendradarbiauti.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Lenkijos Ožyšo savivaldybės. Varėnos rajono savivaldybei tenkanti projekto lėšų dalis – 62 645 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) finansuojama 85 proc. šios sumos.

Nuotraukos panaudotos iš: Jono Aleksonio, Onutės Augustinavičienės, A. Antanevičiaus, Stasio Avižinio, A. Bučinsko, Jono Bujanausko, Jadvygos Baublienės, Zofijos Bliujienės, Čiurlionių, Laimutės Cibulskienės, Elenos Glavickienės, Rūtos Gražulytės-Brūzgienės, V. Gutausko, Gražinos Jaronienės, Marijonos Krivienės, Angelės Kurauskienės, Marytės Matuizienės, Prano Makaravičiaus, Irenos Marcinkevičienės, Danutės Molienės, Jolantos Molienės, Palevičių, Eugenijaus Peikštenio, Genutės Sabonienės, Danos Šablinskienės, O. Taraškevičienės, Onos Urbelionienės, Gražinos Valentukevičienės, Antano Vėlyvio šeimų archyvų bei Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Krivilių kultūros centro, Kabelių kaimo bibliotekos, Nedzingės bažnyčios archyvo, Perlojos bendruomenės archyvo.

Paroda veiks iki sausio 16 d.


Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkė

Indrė Kondratavičiūtė.