Nauji leidiniai apie Varėnos kraštą ir kraštiečius

Varėnos viešojoje bibliotekoje veikia spaudinių paroda „Varėnos kraštas naujuose leidiniuose“, kurioje pristatomi 2019 metais bibliotekos kraštotyros fondą papildę leidiniai apie Varėnos kraštą ir kraštiečius, Varėnos krašto literatų knygos.

 Vienas pirmųjų 2019 m. kraštotyros fondą papildžiusių leidinių – knyga „Juozas Dringelis“(2018). Tai viena iš serijos „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“ knygų, skirta į amžinybę išėjusiam Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, varėniškiui Juozui Dringeliui atminti.
Skaitytojus turėtų sudominti parodoje eksponuojamos knygos apie kraštiečius: „ Dievo valios kelias: kunigo Vlado Jezukevičiaus gyvenimo kryžkelės“ (2018), sudarytojai Rūta Ratkevičienė, Mindaugas Bloznelis; Vytauto Česnulio „Mokytojai Grušauskai“ (2019) – apie Varėnos rajono kaimų mokyklose ir pačioje Varėnoje mokytojavusią sutuoktinių porą; Joanos Grigaitienės „Svajonės pašaukti: trečioji knyga“ (2019) – apie Varėnos krašto kultūros ir meno žmonių gyvenimus; Gedimino Kajėno „33 portretai: pokalbiai su menininkais“ (2019). Šioje knygoje Varėnos krašto žmonių – keramikės Elvyros Teresės Petraitienės, fotomenininkų Mindaugo ir Algimanto Černiauskų, Juliaus Vaicekausko ir rašytojo Henriko Gudavičiaus – gyvenimo istorijos ir kūrybiniai ieškojimai.
Be šių leidinių verta paminėti Juozo Žitkausko sudarytą knygą „Varėnos krašto dienoraščiai: gamtos ritmu“ (2019). Knygoje surinktas unikalus mūsų krašto paveldas – istoriniai faktai, pasakojimai, patarlės, priežodžiai.
Gedimino Motuzos knygoje „Pamerkių istorijos“ (2019) pateikta daugybę duomenų apie Pamerkių kaimo gamtą, žmones, jų darbus, apie kažkada senųjų gyventojų sukurtus vietovardžius, apie su kaimu susijusius istorinius įvykius.
Ypatingo dėmesio vertas Lietuvos valstybės šimtmečiui skirtas leidinys „100 širdžių: ant Tėvynės laisvės kovų aukuro“ (2019) pasakojantis apie iškiliausius Lietuvos laisvės kovotojus. Knygoje pateiktos šimto laisvės kovotojų biografijos, pasakojama apie jų kovas, veiklą, gyvenimą, čia sudėti ir liudininkų atsiminimai.
Ne vieną skaitytoją turėtų sudominti varėniškio istoriko Tomo Balkelio monografija „Lemtingi metai: Lietuva 1914-1923 m.: karas, revoliucija ir tautos gimimas“(2019). Čia atskleidžiama Lietuvos istorija nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios iki 1923 metų. T. Balkelis daug dėmesio skyrė ir Varėnai. Mūsų krašto apylinkėse vyko daugybė mūšių.
Antano Vienuolio-Žukausko knygoje „Iš karo korespondento užrašų“ (2019) skelbiami rašytojo A. Vienuolio-Žukausko – karo korespondento – tekstai, skelbti 1919-1920 dienraštyje „Lietuva“. Varėnos kraštui reikšminga publikacija – „Iš kovų ties Varėna“
Vytauto Valentino Česnulio knyga „Merkinės cerkvė“ (2019) ženkliai papildė istoriagrafinę literatūrą apie Merkinės praeitį. Nuosekliai aprašyta naujos mūrinės Merkinės cerkvės statyba 1886-1888 m.
Eugenijus Drobelio knygoje „Laukinės gamtos glūdumose“ (2018) apžvelgiamos Dzūkijoje ir šalimais Lenkijoje, Bebros upės slėnyje esančios išskirtinės saugomos oritologiniu požiūriu vertingos teritorijos. Knygos puslapiuose pabirusiose fotografjose – sustabdytos gamtos akimirkos iš Čepkelių raisto, Dainavos ir Rūdininkų girių ir kitų vietovių.
Valentino Algirdo Kaliūno albume „Varėnos kraštas: kūrybos versmės“ (2019) atsispindi ne tik intymūs autoriaus išgyvenimai, bet ir gimtojo krašto gamtos grožio bei kultūros paveldo įprasminimas.
Literatūros mėgėjus pradžiugins kraštiečių rašytojų ir literatų naujos knygos. Tai –Česlovo Skaržinsko eseistikos knyga „Kvepiantis Skambantis laikas“ (2019). Autorius rimtai, lyriškai ir per humoro prizmę pažvelgė į Lietuvos sovietmečio palikimą, Atgimimo laikus bei dabartį. Jo knygos personažai – gyvenimo kelyje sutikti Sąjūdžio, atkurtos valstybės žmonės, apmąstomi svarbiausi atgimusios Lietuvos įvykiai, kuriuose autorius dalyvavo. Eugenijos Strazdienės knygoje „Atmintis“ (2019) surinkti archyviniai duomenys apie jos mamos ir tėvo geneologiją nuo XIX amžiaus. Antroje knygos dalyje „Auroros dienoraštis“ kūrinio herojės – jautrios kūrėjos, nekasdieniškos kaimo moters – gyvenimas nuo mažų dienų iki brandos. Trečioje knygos dalyje spausdinami pastarųjų trejų metų eilėraščiai. Naujas poezijos knygas išleido JAV gyvenanti mūsų kraštietė Stacy Lee „Laisvė Vėjuos“ (2019) ir varėniškis Petras Miliūnas „Saulėlydžio varsos“ (2019).
Išsamiau susipažinti su naujais leidiniais apie Varėnos kraštą galima Varėnos viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriuje. Čia kasmet parengiamos bibliografinės leidinių apžvalgos „Varėnos kraštas naujuose leidiniuose“.

Laimutė Cibulskienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliografė