Mokamos paslaugos

• vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas; 
• dokumentų spausdinimas nespalvotu ir spalvotu spausdintuvu;
• dokumentų kopijavimas;
• dokumentų laminavimas;
• dokumentų įrišimas;
• dokumentų nuskaitymas;
• dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą.

 

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS


PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2014-10-07 sprendimu Nr. T-VII-1035

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-588 redakcija)

Eil. Nr.Paslaugų pavadinimasVienetasKaina eurais
1. Skaitytojo elektroninio pažymėjimo išdavimas:    
 1.1. Suaugusiems  vnt. 0,90
 1.2. Asmenims, netekusiems 60 – 70 % darbingumo,  socialiai remtiniems Varėnos savivaldybės gyventojams, gimnazijų, progimnazijų, bendro ukdymo mokyklų mokiniams, pensininkams. Lengvata teikiam pateikus reikiamus dokumentus.  vnt. 0,45
 1.3. Asmenims, netekusiems 70 – 100 % darbingumo, daugiavaikių šeimų nariams, vaikams,vaikų globos namų auklėtiniams. Lengvata teikiama pateikus reikiamus dokumentus.  vnt. Nemokamai
2. Skaitytojo elektroninio pažymėjimo dublikato išsavimas vnt.  1,20
3. Dokumentų spausdinimas nespalvotu spausdintuvu 1 psl. grafinio A4 formato lapas,     
ant abiejų lapo pusių
0,070,10
4. Dokumentų kopijavimas 1 psl A4 formato lapas,  
1 psl. A3 formato lapas
0,070,10
5. Laminavimas  A4 formato lapas 1,00
6. Dokumentų įrišimas  1 kartas 1,00
7. Dokumentų nuskaitymas  kopija 0,10
8. Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą 1 siuntimas pašto išlaidas sumoka skaitytojas pagal galiojančius pašto siuntų įkainius
 9.  Dokumentų spausdinimas ir kopijavimas spalvotu spausdintuvu 1 p. grafinio A4 formato lapas,
ant abiejų lapo pusių

0,20


0,30