Mitologinės būtybės Martyno Vainilaičio kūryboje

Dubičių bibliotekoje vyko popietė, skirta Martyno Vainilaičio kūrybai. Bibliotekininkė vaikams papasakojo apie poeto vaikystę, mokslus ir kūrybos kelią. Poetas M. Vainilaitis yra pasakęs: „Knygos, tėvo pasakos ir dainos, motulės lopšinės melodija, gamtos artumas ir grožis – štai iš ko susidėjo mano vaikystė.

Rašau tik sau, bet mano eilėraščius vaikai supranta, skaito ir deklamuoja. Ir nė kiek nekeista. Juk aš rašau tik tada, kai pavirstu vaiku“. Poetas savo eilėraščiuose prabyla tiesiai į vaiko širdį – paprastais žodžiais, vaikams suprantama kalba. Bibliotekininkė akcentavo gausą tautosakos ir mitologijos personažų eiliuotose pasakose. Svarbiausios pasakų vertybės – tai meilė, gėrio pergalė prieš blogį, doros ir tiesos bei laimės paieškos. Kartu vaikai skaitė „Bruknelės“, „Akivarų tilto“, „Karaliaus žento“ ištraukas. Aptarė minėtų kūrinių herojų-mitologinių būtybių charakterius. Vėliau vaikai kūrė piešinius mitologine tematika. Bibliotekininkė pakvietė vaikus dalyvauti festivalyje „Susitikimas ežio dvare“, kurį organizuoja Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Reikia užpildyti dalyvio anketas ir dalyvauti konkurse.

Bibliotekoje veikė spaudinių paroda „Mitologinės pasakos milžinas“.

 

                                                                 Dubičių bibliotekos bibliotekininkė

Regina Lukoševičienė