Padėka mokytojams

Krivilių bibliotekoje jau tapo tradicija Tarptautinės mokytojų dienos proga, aplankyti buvusius mokyklos mokytojus, gyvenančius Kriviliuose. Spalio 5 d. bibliotekininkė Zita Varanavičienė su buvusiais mokyklos mokiniais gėlės žiedu ir simboline rankų darbo dovanėle vėl nustebino savo mokytojus.

Aplankę mokytoją Oną Bartaškienę, Antaniną Jusevičienę, Reginą Stravinskienę, Aldoną Kašėtienę, Rimantę Nedzveckienę, nors ir trumpai, tačiau šiltai ir nuoširdžiai bendravo, pasidalijo prisiminimais apie mokyklinius laikus. Laikas negailestingas, mokytojų vis mažėja, prieš trejus metus iškeliavo į Anapilį mokytojai Adelė ir Liudas Kareivai, o prieš du metus – mūsų gerbiama ir mylima mokyklos direktorė, mokytoja, Krivilių kultūros centro folklorinio ansamblio vadovė Adelė Kučinskienė. Pagerbdami jų atminimą aplankėme kapus ir uždegėme atminimo žvakes – padėkos ir pagarbos ženklą.


Krivilių bibliotekos bibliotekininkė
Zita Varanavičienė