Čiulba ulba sakalas

Lietuvių liaudies daina „Čiulba ulba sakalas“ Naujųjų Valkininkų bibliotekoje prasidėjo rudeniška popietė, skirta Lietuvos liaudies dainininko, pasakotojo, tautosakos pateikėjo Petro Zalansko 120-osioms gimimo metinėms atminti.

„Petras Zalanskas gimė 1900 metais spalio 17 d. Mardasavo kaime, Varėnos rajone. Tai buvo talentingas liaudies dainų atlikėjas, pasakotojas. Jo užrašytos ir išsaugotos ateinančioms kartoms 385 dainos“, – pasakojo bibliotekininkė Danutė Blažulionienė. O kiek dar pasakojamosios tautosakos! Valkininkų kultūros centro meno vadovė Aldona Japertienė papasakojo etiologinę sakmę apie „Moterų ir velnių galvas“, bibliotekininkė – „Petro nesusipratimas“, atliko dainą „Kad aš turėtau“.

Pristatytas LRT mediatekos fonde „Legendos“ saugomas dokumentinis filmas apie Petrą Zalanską. Jame artimi dainininkui žmonės pasakoja apie jo gyvenimą, santykį su gamta, žmonėmis, augalais, apie jo meilę dainai. Filmo dėka prisiminta mūsų senelių , tėvų jaunystė, jų puoselėtos vertybės.

Naujųjų Valkininkų bibliotekoje veikia dailininko Jono Daniliausko darbų paroda. Popietės dalyviai dėkojo menininkui už galimybę gėrėtis jo kūryba.

Bibliotekoje taip pat veikia Irenos Skliutienės tapybos pagal skaičius darbų paroda.

Naujųjų Valkininkų bibliotekos bibliotekininkė

Danutė Blažulionienė