Paskieminėkim ir paskalbėkim

Lapkričio 8 dieną, Matuizų bibliotekoje,  vyko renginys, skirtas  Tarmių metams paminėti „Paskieminėkim ir paskalbėkim“, kurį bibliotekininkė Vidutė Stadalnykienė organizavo kartu su Varėnos kultūros centro  Matuizų filialo darbuotojomis Irena Čeplikiene ir Daiva Kieliene.

„ Va, Daivula, pasciesk divonų palei šonų, kad būt vigadniau ir kartu su folkloro „Verbena“ moterėlėmis, padainuok dzūkiškų dainų „Ankstų rytelį kėliau“, o aš  paporysiu: nugi  ainu per Matuizų ūlyčių, daboju darbai darbeliai jau nudzirbci, grūdai aruoduosna supilci, žiemkentėliai pasėci ir sudzygi, čėsas paskieminėc ir paskalbėc“, – tokiais žodeliais renginį pradėjo bibliotekininkė Vidutė Stadalnykienė.

Renginio metu skambėjo širdžiai miela dzūkiška šnekta, už kurią esame dėkingi savo seneliams ir proseneliams. Susidomėjęs jaunimas klausėsi ir spėliojo džūkiškus žodžius: kaselas mascino, galvelį gluodzino, ženotame stone, dzidelį škadų, lanksnas suknelas, mano prisiegėlė, razumų dzidesnį.

Porinimų „Obelukė“ dzūkišku tarmi perskaitė Onutė Verbickienė. Graži aukštaitiška tarmė nuskambėjo Jūratės Matuizienės lūpomis apie savo vaikystę ir šeimą. O kokie  gražūs  ciej aukštaitiški žodeliai: zaptė, zenkelis, lazaunia, kūtė. Žemaitiškai pakalbėjo Daiva Kielienė, kuri atciminė, kap pas jos tėvelius buvo atvažiavi paskieminėc sveciai iš pacių Telšių. Renginys vyko pėdnycioj, po visų darbelių, tai nepasididziavo ir su savo porinimais ir baikom atajo Birutė Verseckienė, Stasė Ramaškienė, Ona Matuizienė, Danutė Šeduikienė, Laima Jazepčikaitė, Marytė Jankauskienė, Ona  Česokienė. Veikė paroda „Dzūkas tau širdzį aciduos“. „Dėkavojam, ciek mažiem, ciek dzideliem, kad atajot paskieminejot.  Mums patarlė „neataisiu, ba čėso neturiu“, necinka“, – tokiais žodžiais baigė renginį bibliotekininkė.