Mokslininkas iš Senosios Varėnos

Varėnos viešosios bibliotekos skaitykloje veikė spaudinių paroda „Mokslininkas iš Senosios Varėnos“, skirta Jono Remigijaus Naujalio gimimo 65 metų sukakčiai.

r. naujalisNaujalis Jonas Remigijus (g. 1948 m. sausio 1 d. Senojoje Varėnoje), habil. dr. (biomedicinos m., botanika), Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedros profesorius ir vedėjas, Lietuvos MA tikrasis narys , Vilniaus universiteto senato pirmininko pavaduotojas, Lietuvos gamtos draugijos valdybos narys.
1965 m.   baigė Varėnos I vidurinę mokyklą. 1972 m. įstojo į Vilniaus universiteto    Gamtos mokslų fakultetą studijuoti     biologijos.   1974–1977 m. J. R. Naujalis studijas tęsė Maskvos M. V.   Lomonosovo  universiteto   Biologijos fakultete, 1977–1980 m. – šio fakulteto Geobotanikos katedros aspirantūroje. 1980 m. Maskvos M. V. Lomonosovo universitete apgynė Biologijos mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1981 m. dirba Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedroje. 1989 m. jam suteiktas docento pedagoginis vardas. 1994 m. išrinktas Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanu, o 1999 m. pakartotinai perrinktas dekanu dar vienai kadencijai. 1996 m. Botanikos institute apgynė biologijos (botanikos) habilituoto daktaro disertaciją. 1998 m. J. R. Naujaliui suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas, nuo 2004 m. Botanikos ir genetikos katedros vedėjas.
Mokslo kryptys: augalų ekologija, fitocenologija, briologija, botanikos istorija.    
Mokslininkas Varėnos viešajai bibliotekai yra padovanojęs įdomių ir vertingų savo bei su kitais autoriais parašytų knygų: „Paskui augalus po Varėnos apylinkes“, „Augalų populiacinė ekologija“, „Sporiniai induočiai kaip augalų bendrijų komponentai“, „Vadovas Lietuvos kerpsamanėms pažinti“ ir kt.

Elena Glavickienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos,informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja