Ištikimas žmogui ir gimtajai žemei

Varėnos viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje (1 aukštas) veikė literatūros paroda „...aš liksiu ištikimas žmogui ir sau pačiam...“, skirta Vinco Mykolaičio-Putino 120-osioms gimimo metinėms.

Vincas Mykolaitis-Putinas vienas iš universaliausių lietuvių kūrėjų. Jis – poetas, skverbęsis į gilumą, romanistas, įsitvirtinęs lietuvių moderniojo psichologinio filosofinio romano raidoje, dramaturgas, literatūros istorikas, teoretikas ir kritikas. Pasak Jono Lankučio, ,,Vincas Mykolaitis-Putinas – intensyvaus dvasinio gyvenimo, aukštos etinės kultūros asmenybė, viena iškiliausių figūrų XX a. lietuvių literatūroje. Šis skaidraus talento, tauraus intelekto menininkas gali būti gretinamas su M. K. Čiurlioniu, nes su ne mažesne menine aiškiaregyste žvelgė į paslaptingas sielos gelmes ir žvaigždėtas tolumas. Jis atsiskleidė kaip didis romantikas ir simbolistas, dvasingumo ieškotojas, kosmiškai beribio pasaulėvaizdžio kūrėjas, būties priešingybių analitikas, o kartu – kaip psichologiškai įžvalgus realistas, tautos istorinio likimo vaizduotojas, nuolat akcentavęs savo ištikimybę žmogui ir gimtajai žemei.''

Parodoje – leidiniai, atspindintys rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią, dvasines vertybes, būties nuojautas, pasaulėvaizdį: „Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną“; Kazio Ambraso „Romano likimas arba Liudo Vasario draugai ir priešai“; Viktorijos Daujotytės „Kas tu esi, eilėrašti?”, „Vinco Mykolaičio-Putino lyrika“, „Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai“; Dainoros Eigminienės „Vincas Mykolaitis-Putinas: gyvenimas ir kūryba“; Jono Lankučio „Vincas Mykolaitis-Putinas“, Vinco Mykolaičio-Putino kūryba“; M. M. Mykolaitytės-Slavėnienės „Putinas mano atsiminimuose“; „Literatūros klasikos interpretacijos“; V. Mykolaičio-Putino darbai, sudėti į daugiatomius „Raštų“ rinkinius, studija „Literatūros vertybių beieškant“, įvairių leidimų romanai „Altorių šešėly“, „Sukilėliai“, poezijos leidiniai „Langas“, „Lyrika“, „Mano mėnesiai“, „Viršūnės ir gelmės“, „Tarp dviejų aušrų“ ir kt.

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS
(1893-1967)
,,Tai vienas iš universaliausių lietuvių kūrėjų ir ta prasme, turbūt, galimas pavadinti lietuviškuoju Gėte, kurio vardas yra tapęs visuotinai priimtu kūrybinio gyvastingumo ir pločio mastu. Panašumą su didžiuoju vokiečių ir pasaulio poetu kelia ne tik Putino vieta, jo reikšmė XX a. lietuvių literatūroje, bet ir stipri pasaulėvokos sintezės siekianti Putino kūrybinio mąstymo raiška. Poetas, išvedęs lietuvių lyriką į naujus dvasios horizontus, namų uždarume atvėręs jai pasaulinės poezijos langus, skverbęsis į gilumą, pusę šimtmečio neišsenkama jėga ugdęs ir maitinęs ištisą poetinę mokyklą. Romanistas, taręs svarų žodį lietuvių moderniojo psichologinio filosofinio romano raidoje; dramaturgas, literatūros istorikas, teoretikas ir kritikas. Tokia V.Mykolaičio-Putino veiklos visuma yra tarytum žalias išsikerojęs kultūros medis. Tai fundamentinė lietuvių kultūros atrama, pastoviai būtina dabarčiai ir ateičiai.''