Laisvės gynėjų diena

Sausio 11 dieną Perlojos bibliotekoje vyko teminė popietė „Skaudi, bet garbinga atmintis“, skirta Sausio 13-osios įvykiams atminti.

Bibliotekininkė Nijolė Krivienė Papasakojo apie 1991 metų Sausio įvykių svarbą Lietuvai ir kiekvienam lietuviui. Akcentavo, jog laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis, jog viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas, nes, prarasdamas laisvę, asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo balso, savojo „aš“, praranda galimybę augti ir tobulėti. Vergija žemina tautos vardą, menkina jos valią ir dvasią. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis.
Kultūros darbuotoja Irena Stoškienė priminė, jog 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai parodė tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą, pareikalavę nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Tai – Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius. Žuvusieji pagerbti tylos minute.
Skaitytojai vaikai deklamavo lietuvių poetų eiles: Justino Marcinkevičiaus „Kad giedočiau tave“, Vytės Nemunėlio „Mano Vytis ir Trispalvė“, Maironio „Pirmyn į kovą“, piešiniuose vaizdavo laisvą Lietuvą.