Poetą Anzelmą Matutį prisimenant

Sausio 23 dieną Krivilių bibliotekoje vyko literatūros popietė „Širdį atidavęs vaikams“, skirta poeto Anzelmo Matučio 90-osioms gimimo metinėms. 

Bibliotekininkė Zita Varanavičienė trumpai papasakojo poeto gyvenimo ir kūrybos kelią. Vaikai sužinojo, jog Anzelmas Matutis gimė 1923 m. sausio 7 dieną Zomčinės kaime. Eilėraščius vaikams pradėjo spausdinti būdamas 16-os metų, laimėjo dvi „Žiburio“ žurnalo literatūrinio konkurso premijas. Daugiau kaip ketvirtį amžiaus dirbęs mokytoju, jis vaikus pažinojo puikiai. Pagrindiniai kūrybos šaltiniai – artima draugystė su vaikais ir Gudų giria, kurios pakrašty Uosupio upelio įlomėlėje pasistatė namelį (dabar čia kas antrą pavasarį rengiami „Poezijos pavasarėliai“). Poetas be kita ko, mėgo žvejoti ir keliauti. Išleista daugiau kaip 30 eilėraščių, poemų, eiliuotų pasakų knygų vaikams, daugiau kaip milijono egzempliorių tiražu. Didžiausio įvertinimo A. Matutis sulaukė 1984 m., kai jo rinktinė „Margaspalvė genio kalvė“ įvertinta H. K. Anderseno diplomu. Anapilin A. Matutis iškeliavo 1985 m. rugsėjo 21 d.
Bibliotekoje veikė literatūros paroda, vyko geriausio skaitovo konkursas. Gražiausiai A. Matučio eilėraščius deklamavo: Daiva Nedzveckaitė – „Ledo širdis“, Vita Jurgelevičiūtė – „Panorama“, Mantvydas Kulieša – „Šaltukai ir varvekliai “ . Vaikai minė eiliuotas mįsles iš knygos „Tai margumai genelio“, kūrė inscenizaciją „Tuoj ir rytoj“. Piešė skaitytų eilėraščių herojus: krokodilą su balionais, stirnaites, voverių malūną. Piešiniais papuošė parodą. Renginio pabaigoje saldžias dovanėles gavo sausio mėnesį švenčiantys gimtadienį skaitytojai Vaidas Tamulevičius ir Justas Kulieša.