Prisiminta Anzelmo Matučio kūryba

Sausio 15 dieną Perlojos bibliotekoje vyko popietė skirta, Anzelmo Matučio 90-ties metų jubiliejui paminėti. 

Bibliotekininkė Nijolė Krivienė supažindino skaitytojus vaikus su rašytojo biografija ir kūryba. Priminė, kad Anzelmas Matutis pradėjo rašyti sulaukęs šešiolikos metų. Tapo trumpojo eilėraščio meistru. Dažnai trumpieji jo eilėraščiai paremti emocinga šnekamąja vaikų kalba, intonacijų kaita, neretai kalbama pirmu asmeniu, sušukimu sustiprinama eilėraščio pabaiga. Daugiausia trumpų eilėraščių su išryškinta pabaiga – knygoje „Dvylikos svečių lauktuvės“. Išleido daugiau kaip 30 knygelių vaikams. Rinktinė „Margaspalvė genio kalvė“ buvo apdovanota H. K. Anderseno diplomu (įrašant A. Matutį į premijuotų rašytojų garbės knygą).
Vyko A. Matučio kūrinių garsiniai skaitymai. Vaikai skaitė eilėraščius iš knygų „Tai margumai genelio“, „Margaspalvė genio kalvė“, „Drevinukai“, „Dvylikos švenčių lauktuvės“. Bibliotekininkė perskaitė nuotaikingą eilėraštuką „Sausis Šaltaausis“.