Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Varėnos viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje veikė spaudinių paroda „Lietuvos atkūrimo diena“.


1918 m. vasario 16 d. paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas. Lietuvos Taryba pareiškė, kad „skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“. Vasario 16-oji, virtusi Lietuvos valstybės ir visame laisvame pasaulyje gyvenančių lietuvių tautine švente, išreiškia visas lietuvių pastangas už tautos laisvę ir valstybinę nepriklausomybę.

Parodoje rasite knygų, periodinės spaudos straipsnių apie istorines aplinkybes, lėmusias Vasario 16-osios įvykius, Lietuvos Tarybos veiklą, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus: Joną Basanavičių, Antaną Smetoną, Aleksandrą Stulginskį, Petrą Klimą, Donatą Malinauską, Joną Vileišį, Mykolą Biržišką, Alfonsą Petrulį, Steponą Kairį ir kt., Nepriklausomybės akto faksimiles.