Pavasario pranašai

Vasario 22 dieną Nedzingės bibliotekoje vyko popietė, skirta Vieversio dienai. Besiklausant Vidmanto Blažio kompaktinės plokštelės „Lietuvos paukščių balsai“, vaikus „aplankė“ gražūs prisiminimai apie visų labai laukiamą gamtos atbudimo metą.

Bibliotekininkė papasakojo apie vieversio – pavasario pranašo sugrįžimą iš šiltųjų kraštų ir su šia diena susijusius prietarus, juk anot dzūkų, „jeigu vieversukas parskris anksciau, prieš vasario dzvidešims kecvirtų dzienų tai dar ilgai lauksim, o jei po dzvidešims kecvirtos dzienos – bus ankscyvas pavasaris“. Parskridus vieversiukui, sugrįžta ir kiti paukščiai.
Vaikai klausėsi pasakojimų „Vieversys ir rupūžė“, „Kodėl gandras gaudo varles“, „Kodėl kregždės įkirpta uodega ir pagurklis raudonas“, suguldydų Austės Bareikytės „Metų knygelėje“. Iš leidinių „Patarlės ir priežodžiai“, „Čir vir vir pavasaris“ mokėsi patarlių, priežodžių, paukščių balsų mėgdžiojimų. Išklausę pasakojimą „Kaip šarka mokė karvelį lizdą krauti“, vaikai susipažino su paukštelių lizdelių formų įvairove. Mažieji skaitė Martyno Vainilaičio eilėraščius „Mano volungėlė“, „Strazdelio giesmelė“, „Lakštutė“, „Kielytės batukai“ ir kt., minė mįslės, žaidė žaidimus „Paukštelio perėjimas“, „Nežiūrėk ką darau, klausyk ką sakau“, spėliojo, kokie paukšteliai pavaizduoti paveikslėliuose, kokio paukštelio balsą girdi, kokios paukštelių rūšys Lietuvoje gyvena. Iš atskirų paveikslėlių dalių dėliojo dėliones. Vaišinosi saldumynais.