Kas yra Lietuva?

1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas) paskelbė, kad atkuriama nepriklausoma LietuvosValstybė. Šiai datai paminėti Varėnos viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje organizuota paroda „Kas yra Lietuva?“.

Kas yra valstybė? Kiekvienas iš mūsų valstybę suvokiame savaip. Vieniems šis žodis asocijuojasi su trispalvės vėliavos, Vyčio vaizdais ar „Tautiškos giesmės“ garsais. Kiti valstybę suvokia kaip teritoriją, kurioje nuo senų senovės gyveno lietuvių tauta, kurioje kalbama lietuviškai .

Sieki žinių? Nori  daugiau sužinoti apie Lietuvos valstybę? Parodoje tikrai surasi daug spalvingų leidinių, kuriuose gausu informacijos, kas yra Lietuvos valstybė, kaip ji atsirado, kaip keitėsi – didėjo, mažėjo, buvo net visai išnykusi, kas ir kaip valdė Lietuvos žemes senovėje, kokie miestai buvo Lietuvos sostinėmis, kokias šventes šventė mūsų protėviai, kada ir kokiuose mūšiuose gynė savo Tėvynės laisvę.