Už Tėvynės laisvę

Sausio  12 dieną  Matuizų bibliotekoje įvyko popietė „Už Tėvynės laisvę ginklas – meilė širdyse“. Veikė spaudinių paroda.

Renginyje dalyvavo bendruomenės narės: Malvina Jakučionienė, Irena Šulskienė, Teresė Šiškevičienė, Stasė Ramaškienė, Birutė Verseckienė, Laima Jezepčikaitė, Agota Miliauskienė, Angelė Galvanauskienė.  Jos pasakojo apie 1991 metų sausio 13-osios nakties įvykius. Dalijosi prisiminimais, kaip asmeniškai išgyveno žinią apie Sovietų Sąjungos vadovybės bandymą jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus, apie masinį taikių ir neginkluotų Lietuvos piliečių pasipriešinimą sunkiąja karine technika ginkluotai desantininkų grupei. Tylos minute pagerbė žuvusiuosius. Daiva Kielienė skaitė savo mamos sukurtą eilėraštį „Mes neatleisim niekados“.