Knygos, gimusios svetur

Varėnos viešosios bibliotekos skaitykloje veikė spaudinių paroda „Knygos, gimusios svetur“, kuri supažindina su užsienyje (Anglijoje, Vokietijoje, JAV) išleistais lietuviškais leidiniais.

Parodoje eksponuojami 1980–1987 metais Amerikos Lietuvių bibliotekos leidyklos Čikagoje išleisti Broniaus Kviklio leidinio „Lietuvos bažnyčios“ septyni tomai apie atskiras arkivyskupijas ir vyskupijas. Penkto tomo antroje dalyje „Vilniaus arkivyskupija“ ir šeštame tome „Kaišiadorių vyskupija“ pateikiama daug žinių apie Varėnos krašto bažnyčias ir jose besidarbavusius dvasininkus.

1964–1968 metais JAV Lietuvių enciklopedijos leidykla Bostone išleido B. Kviklio parengtą keturių tomų veikalą „Mūsų Lietuva“. 1989 ir 1991 metais Lietuvos skaitytojams „Minties“ leidykla pateikė fotografuotinę „Mūsų Lietuvos“ laidą. Pirmame šio leidinio tome aprašoma daug Varėnos rajono vietovių, pasakojama apie girias, Čepkelių raistą, pateikiama daug nuotraukų su Varėnos krašto vaizdais. Trečiame šio leidinio tome rašoma apie Liškiavos istoriją, padavimus, vienuolyną, bažnyčią.
Gausios informacijos apie Varėnos rajoną bei iš jo kilusius žymius žmones galima rasti „Lietuvių enciklopedijoje“, išleistoje Bostone.
Parodoje taip pat eksponuojamos knygos, kurių autoriai yra gimę, gyvenę ar dirbę Varėnos rajone, tačiau emigravę į JAV. Tai iš Burokaraistėlės kaimo kilusios Onos Tamulevičiūtės-Balčiūnienės (slp. O.B. Audronė) poezijos knygos „Beržų pasakos“ ir „Žingsniai takeliu“, rašytojo Balio Gražulio, gimusio Senojoje Varėnoje, bibliotekai dovanoti novelių rinkiniai „Brydė rugiuose“ ir „Sudužęs vaizdas“, mokytojo Jono Miškinio iš Musteikos kaimo atsiminimų knyga „Manoji Dzūkija“, rašytojo Vinco Krėvės -Mickevičiaus leidiniai, išleisti Vokietijoje ir JAV, 1924–1940 metais Senojoje Varėnoje mokytojavusio Andriaus Ryliškio atsiminimų knyga „Fragmentai iš praeities miglų“ bei rašytojo Jurgio Gliaudos Dzūkų draugijos premijuotas romanas „Perlojos Respublika“. Pateikiamos ir mūsų kraštietės, gimusios Kuršių kaime ir nuo 1990 metų gyvenančios Floridoje, Stacy Lee (Stasės Piliūtės) eilėraščių knygelės „Neapraudoto ilgesio skausmas“ (2010), „Vakaras prie įlankos“ (2011) ir „Vilties vynas“ (2012).

Maloniai kviečiame aplankyti šią spaudinių parodą.

knygos gimusios svetur

Elena Glavickienė
Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja