Lietuvių liaudies menas

Varėnos viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje veikė spaudinių paroda „Liaudies menas – meno pagrindas“.

Marija Gimbutienė sakė: „Esame įpratę liaudies meną vertinti žodžiu „gražu“ – gražūs audiniai, juostos, stebuklingos mūsų koplytėlės! Liaudies menas savo pirminėje stadijoje nebuvo menas menui, tai nebuvo menininko darbas vien tik grožio sumetimais. Ir dėl to liaudies mene ieškome dar kažko daugiau“. Todėl parodoje šalia albumų serijos „Lietuvių liaudies menas“, tęstinio leidinio „Tautodailės metraštis“, knygų apie šių dienų tautodailininkus – Pauliaus Galaunės, Marijos Gimbutienės, Elvyros Ulčionovaitės, Alfonso Keturkos ir kt. studijos, aptariančios lietuvių liaudies meno šakas, liaudies meno formas, istoriją, kūrybinę psichologiją, ornamentiką, spalvų reikšmę, simboliką, liaudies meno tradicijų tęstinumą profesionaliame mene.

„Liaudies menas turi būti mūsų meno pamatas, iš jo turi iškilti savotiškas lietuviškas stilius, jis yra mūsų pasididžiavimas, nes tas gražumas, kurį turi savyj, yra grynas, savotiškas ir išimtinai lietuviškas“. (M. K. Čiurlionis. Antroji lietuvių dailės paroda)