Žilinuose paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena ir Tarmių metai

Balandžio 15 d. Žilinų bibliotekoje vyko Tarptautinei vaikų knygos dienai ir Tarmių metams skirti renginiai. Bibliotekininkė Aldona Valatkevičienė perskaitė eiliuotą Pat Mora kreipimąsi į visus skaitytojus vaikus „Skaitymo džiaugsmas“, supažindino su geriausiomis 2012 metų knygomis vaikams. Šventės metu visi stengėsi kalbėti tarmiškai.

Mokytoja Daiva Riaubienė organizavo viktoriną, kurioje kovėsi pirmų-ketvirtų klasių mokiniai. Tarmiškus žodžius verstė į bendrinę lietuvių kalbą, iš atskirų žodžių dėliojo patarles, eilėraščių posmelius, atliko matematinius skaičiavimus pagal eiliuotus galvosūkius, paaiškino patarles ir išsireiškimus, sprendė kryžiažodžius. Antrokai, vadovaujami mokytos Danutės Jaraminienės, pirmokus pasveikino pačių sukurta nuotaikinga, tarmiška dainele, pristatė žaidimą „Žemė. Dangus. Nosis“, perskaitė pasaką iš rinkinio „Šilų dzūkai“. Trečiokai su mokytoja Danutė Šlaičiūnienė sekė pasakas, kurias vėliau visiems susirinkusiems teko pakartoti. Priešmokyklinės grupės vaikai, vadovaujami mokytojos Gemos Bankauskienės parodė pasakos „Senelis ir ožka“ inscenizaciją. Savo žiniomis pasidžiaugė ir pirmokai. Įrodę, kad moka gerai skaityti, buvo iškilmingai priimti į bibliotekos skaitytojų gretas. Jiems įteikti knygų žymekliai su išminties simboliais – pelėdomis. Mokyklos direktorė Aldona Vaitkevičienė atkreipė dėmesį į šventės svarbą, skatino ne tik žaisti, bet ir susidraugauti su knyga, nes skaitymas vienaip ar kitaip lavina, ugdo vaizduotę, skatina smalsumą, padeda rikiuoti mintis ir suprasti jausmus. Išrinkta 2012 metų šauniausia skaitytoja – ketvirtokė Viktorija Kavaliauskaitė.