Kūrybos vakaras Kriviliuose

Balandžio 12 d. Kriviliuose vyko rajono literatės Eugenijos Strazdienės ir tautodailininko Algirdo Juškevičiaus kūrybos vakaras „Vienintelėj akimirkoj viskas“. Renginį organizavo Krivilių bibliotekos ir kultūros darbuotojos Zita Varanavičienė ir Virga Černiauskienė.

Svečius daina „Papūsk vėjali in tū šalalį“ pasveikino Krivilių folkloro ansamblis. Renginį pradėjo bibliotekininkė Zita Varanavičienė E. Strazdienės eilėmis apie pavasarį: „Karklo šakelėj spindulėlis žaidžia, nors iš ryto – pumpurėlis atokaitoj skleidžias. Danguje saulelės šypsena alsuoja, vyturys apyrubėj čyruoja. Spinduliais saulelė žemę apkabina – bučinėlius žarsto, gyvastį gaivina. Ten daigelis kalas, ten žiedelis skleidžias gaivumu pavasario, džiaugiasi kas gali...“ 
Kriviliuose literatė lankėsi prieš 9 metus, ji ne tik rašo, piešia, drožia iš medžio, pina juostas, bet ir subūrė ansamblį „Gobjauja“. Ankstesnio susitikimo metu E. Strazdienės padovanotas knygas bibliotekai, mielai skaito vaikai. Miglė ir Vita perskaitė savo mėgstamus eilėraščius „Katinėliai“ ir „Žemei“. Viešnia pristatė savo naują poemą apie 1863 m. sukilimą. Posmai apie pavasarį, gamtą, meilę įsiliejo į ansamblio „Gobjauja“ dzūkiškų giesmių melodijas. 
Medžio drožėjas Algirdas Juškevičius gražia dzūkiška šnekta pasakojo, kaip paprasta medžio pliauska gali virsti paukštuku, rūpintojėliu, pasakų ar padavimų dievybe. Vaikų susidomėjimo sulaukė mediniai žaislai: švilpynės, buržukliai, lėktuvėliai. „Dirbti su medžiu gali visi, tik ne visiems pakanka kantrybės ir užsispyrimo. Pats susidraugavau su medžiu prieš 40 metų, pradėjau drožti nuo 7 metų, įkūriau drožybos studiją Varėnoje, savo kūrybos paslaptimis mielai dalinuosi su kitais“, pasakojo tautodailininkas. Renginio metu Veikė A. Juškevičiaus darbų paroda. Meistro rankų sušildyti paukšteliai, skambant eilėms ir giesmėms, „atnešė“ tikrą pavasarį.